Klassekabalen

Klassekabalen

- et temamateriale om fællesskab og trivsel i skolen

5. "Kærester"

I femte afsnit af ”Klassekabalen” er forholdet mellem Magnus og Mie omdrejningspunktet. Som tidligere kærester er det svært ikke at få følelserne i klemme, når man stadig skal være klassekammerater. Magnus får hjælp af veninden Nina, som dog hurtigt føler sig som sendebud mellem de to parter. Klassen rykker fra 5. til 6. klasse. Sommerferien giver luft til, at de kan begynde på en frisk og tale mere sammen. Efter ferien kommer Mie og Magnus til at sidde ved siden af hinanden, hvilket gør det ekstra påkrævende at blive gode venner igen. Også Nina oplever kærligheden, da hun bliver kæreste med Oliver M.

Afsnittet handler om den første kærlighed og de glæder og sorger, der følger med, når man bliver forelsket. Opgaverne til afsnittet stiller skarpt på de følelser, der knytter sig til kærlighed og forelskelse og lægger op til, at eleverne skal arbejde kreativt med begreberne kærlighed og jalousi.

Klassekabalen
Foto: PlusPictures

Ideer til aktiviteter og opgaver i klassen

Kærlighed og jalousi

1) Kærlighed, kærester og forelskelse – brainstorm (45 min.)
Lav en fælles brainstorm over begrebet ’kærlighed’. Kom bl.a. ind på følgende:

  • Hvordan føles det at være forelsket?
  • Hvilke stemninger, farver, dufte og lyde forbinder eleverne med kærlighed og forelskelse? Hvorfor?
  • Hvor møder eleverne kærlighed i hverdagen?

2) Kærlighed og ordsprog - betydning(45 min.)
Lad eleverne finde ordsprog og udtryk om kærlighed på nettet og afkode deres betydning. Hvad menes der fx med udtryk som: ”Kærligheden overvinder alt”, ”Kærligheden har ingen grænser”, Kærligheden har ingen alder”, ”Gammel kærlighed ruster ikke” osv.?

3) Jalousi – betydning (45 min.)
Med udgangspunkt i afsnit 5. kan eleverne tale om, hvorfor Magnus bliver jaloux, efter at Mie og han ikke længere er kærester. Lad eleverne sætte ord på, hvad de forbinder med ordet ’jalousi’. I hvilke andre sammenhænge kan man opleve jalousi? Hvordan hænger begreberne ’jalousi’ og ’misundelse’ sammen? Er jalousi og misundelse entydigt negativt? Hvorfor/hvorfor ikke?

4) Kærlighedsbuddet og næstekærlighed – betydning (45 min.)
Tværfagligt samarbejde mellem dansk og kristendomskundskab

Med udgangspunkt i afsnit 5. og Magnus’ følelse af jalousi kan eleverne arbejde med kærlighedsbuddet, som det står skrevet i Første Korintherbrev, kap. 13, vers 4-7.
Eleverne kan også arbejde med begrebet næstekærlighed.

5) Analyse af Kærlighedssange og –rap (45 min.)
Eleverne kan arbejde med stemning, indhold og udtryk i forskellige kærlighedssange og -rap.
Nedenfor er en liste med dansksprogede sange om kærlighed. Eleverne kan med fordel selv vælge kærlighedssange og -rap. Det kan både være danske og engelsksprogede sange. Sidstnævnte lægger op til et samarbejde mellem dansk og engelsk.

Forslag til kærlighedssange:

Per Vers: ”Englefjæs” (rap)

Rasmus Seebach: ”Engel”

Søs Fenger: ”Du Er”

Jokeren: ”Hey Smukke” (rap)

Klumben og Raske Penge, ”Faxe Kondi” (kærlighed til en ting)

Tue West: "En Sang Om Kærlighed”

6) Skriv kærlighedssang eller –rap (90 min.)
Tværfagligt samarbejde mellem dansk og musik

Lad eleverne kaste sig ud i at skrive kærlighedssange eller –rap med udgangspunkt i kendte melodier eller beats. Inspirér eleverne til at beskrive følelser og oplevelser originalt, så de undgår klicheer. Arbejd med metaforer, ordbilleder og sammenligninger. Lad eleverne lære at spille melodien på instrumenter. Lad eleverne fremføre deres numre for hinanden.

7) Skriv et kærlighedsdigt (90 min.)
Lad eleverne skrive et kærlighedsdigt, som de indtaler på deres mobil og lægger stemningsskabende musik på.

Klassekabalen
Foto: PlusPictures

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle