Kortfilm i dansk som andetsprog

Lærer

Et undervisningsmateriale til den mundtlige undervisning for voksne i dansk som andetsprog. Materialet er bygget op omkring tre kortfilm 'Min far er bokser', 'To kvinder' og 'Småpenge'. De udvalgte film kan danne grundlag for diskussioner om samfund, vanskelige relationer, venskab, sociale og kulturelle forskelle, familieliv og integration i danskundervisningen.

Forfatterne har stor erfaring med at arbejde med Danskuddannelse 1-kursister og med at undervise i dansk som andetsprog. Det er deres erfaring, at kortfilm er en inspirerende og motiverende måde at gestalte kommunikativ undervisning på. Det genererer gerne mere sprog end at bruge almindelige undervisningsfilm og kursisterne involverer sig mere i fx fortællingen og problemstillingerne.

Dette materiale er skrevet af Christina Helleshøj, Hanna Niemann og Kirsten Andersen Thun

Materialetype: