Lammet Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Før I ser filmen
 • Handlingsreferat
 • Fælles mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Links og litteratur

Om filmen

Instruktør Yared Zekele er opvokset i Etiopien og ønsker med filmen at skildre hjemlandets ”kontraster og komplekser”, som han skriver i filmens pressemateriale. Han vil vise både den smukke natur og sulten, fattigdommen og krigen, som han selv oplevede som barn.

Filmen er delvist selvbiografisk, da Zekele ligesom filmens hovedperson Ephraim blev efterladt af sine forældre og efterfølgende blev passet af stærke kvinder. Som Ephraim foretrak han også madlavning frem for landbrug og sport.

Zekele har arbejdet i flere nødhjælpsorganisationer, før han blev filminstruktør. 'Lammet' er hans spillefilmsdebut, og den første etiopiske film nogensinde, der er blevet udtaget til hovedkonkurrencen ved Cannes Filmfestival. Læs mere baggrundsinformation i filmens pressemateriale under 'Links og litteratur'. 

I undervisningsmæssig sammenhæng er filmen interessant i forhold til dyreetik/natursyn, ulande, billedsprog og afrikanske film som genre.

Foto: Øst for Paradis

Filmens credits

Titel: 'Lammet'
Originaltitel: Lamb
Produktionsland og -år: Etiopien, 2015
Instruktion: Yared Zekele
Længde: 94 min.
Distribution: Øst for Paradis
Medierådet for Børn og Unges vurdering: 7 år
Læs Medierådets vurdering

Medvirkende:
Ephraim: Rediat Amare
Tsion: Kidist Siyum
Solomon: Surafel Teka
Emama: Welela Assefa

Før I ser filmen

Da filmen i billedsprog og handling afviger en del fra vestlige film, er det en god ide at forberede eleverne ved at lade dem se filmens trailer og tale om genretræk ved afrikanske film (se afsnittet ’Afrikanske film’ under 'Filmfaglige vinkler').

Det vil desuden være en fordel, at eleverne har lidt viden om levevilkår i Etiopien og ulande generelt, inden I ser filmen, så de bedre forstår de udfordringer, filmens hovedperson møder.

Foto: Øst for Paradis

Handlingsreferat

Filmen foregår i Etiopien, hvor drengen Ephraim bor sammen med sin far. Ephraims mor er død. Ephraims bedste ven er lammet Chuni, som han har med sig overalt. Familien er fattig, og faren rejser til storbyen for at søge arbejde. På vejen afleverer han Ephraim hos sin bror Solomon, der også passer teenageren Tsion. Solomons kone har travlt med at få Tsion gift, men hun vil hellere uddanne sig og bryde de traditionelle kønsroller. Ephraim er god til at lave mad, men Solomon forbyder ham det. Solomon mener, at drenge skal dyrke landbrug – på trods af, at Ephraim ikke har evner for det.

Ephraim er ked af at bo hos familien og tager Chuni med op på et bjerg, hvor han drømmer om sine forældre. Efterfølgende går han og lammet gennem ”Den forbudte skov”, hvor en soldat standser dem. Soldaten tager dem med tilbage til Solomon og truer ham med en bøde.

Solomon mener, at Chuni er Guds gave, og han vil ofre det ved den følgende højtid. For at forhindre det forsøger Ephraim at skaffe penge til en billet hjem ved at sælge mad. Han bliver bestjålet af en bande drenge og når derfor ikke at skaffe penge nok. Men Tsion hjælper ham ved at få Chuni passet hos en fåreavler under højtiden.

Efter højtiden opdager Ephraim, at fåreavleren slår Chuni, så Ephraim tager lammet med sig igen. Da Tsion kort efter tager med en lastbil ind til storbyen, forsøger Ephraim at tage med, men bliver opdaget. Han afleverer i stedet lammet hos en fårehyrde, men da han senere vil hente det, vil det ikke med. Bedrøvet tager Ephraim op på bjerget og falder senere i søvn i skoven. Soldaten bærer ham hjem, og Ephraim får nu lov til at lave mad og bliver en del af familien.

Foto: Øst for Paradis

Fælles mål

Eleverne kan opfylde bl.a. følgende Fælles Mål ved at arbejde med dette materiale:

Dansk efter 6. klasse

Kompetenceområde: Fremstilling
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

 • Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på internettet (vidensmål)

Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

 • Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning (færdighedsmål)
 • Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne (vidensmål)
 • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten (færdighedsmål)
 • Eleven kan sammenfatte sin fortolkning (færdighedsmål)

Natur/teknologi efter 6. klasse

Kompetenceområde: Perspektivering
Kompetencemål: Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

 • Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt (færdighedsmål)
 • Eleven har viden om forskellige natursyn (vidensmål)

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab efter 6. klasse

Kompetenceområde: Køn, krop og seksualitet
Kompetencemål: Eleven kan analysere mangfoldighed i krop, køn og seksualitet

 • Eleven kan analysere, hvordan normer for køn og krop kan påvirke børn og unge (færdighedsmål)
 • Eleven har viden om normer for køn og krop (vidensmål)

Kompetenceområde: Sundhed og trivsel
Kompetencemål: Eleven kan fremme sundhed og trivsel på skolen

 • Eleven kan analysere, hvordan sundhed påvirkes af levevilkår (færdighedsmål)
 • Eleven har viden om samspil mellem sundhed, trivsel og levevilkår (vidensmål)

 

Fag og temaer

 I dette afsnit gennemgås de fagfaglige områder, som elevmaterialet retter sig mod. Brug filmens trailer til at genopfriske handlingen, inden I går i gang med arbejdet.

Bemærk: Der er byttet om på dette afsnit og 'Filmfaglige vinkler' på elevarket, da dette er mest hensigtsmæssigt i forhold til handlingsforståelse.

Venskab og dyreetik

Lammet Chuni er Ephraims ven og fortrolige, og det vises tydeligt flere gange i filmen:

Ephraim taler med lammet og har givet det navn, hvilket undrer hyrden, der får lammet i filmens slutning. Ephraim har lammet med overalt og sover også hos det. Selvom der er mangel på mad, sørger han for, at lammet får mad.

I mange scener vises Ephraim og Chuni med hovederne tæt sammen i nærbillede eller ultranær. I filmens begyndelse ses Ephraim og faren på samme måde, og det understreger lammets betydning for drengen, da faren er væk.

Da Ephraim falder i søvn på bjerget, drømmer han om at være sammen med faren og den afdøde mor. Chuni er med i drømmen og fremstår som en del af familien.

Onkel Solomons syn på dyr er fundamentalt anderledes end Ephraims. Solomon betrager dyr som arbejdskraft eller mad, og det understreges ved, at han flere gange gentager, at lammet er en gave fra Gud, der sørger for, at de ikke sulter under højtiden. Første gang han ser Chuni, kommenterer han glad på dets størrelse, før han hårdhændet trækker det med.

Ud fra ovenstående kan eleverne i natur/teknologi diskutere og tage stilling til de to former for natursyn, der ligger bag Ephraim og Solomons holdninger.

Foto: Øst for Paradis

Ulande

Selvom der ikke findes nogen fast definition på, hvad et uland er, skildrer filmen en række af de problemer og faktorer, der typisk kendetegner lande i den 3. verden (se også 'Links og litteratur'). 

Det traditionelle arbejde er landbrug, og det er ramt af tørke. Det medfører udbredt fattigdom og sult, så Ephraims far må søge arbejde i storbyen.

Der er alvorlige sygdomme og høj dødelighed. Onkel Solomons søn bliver syg, og Ephraims mor er død. I byens slum ser vi en bande af drenge, der sandsynligvis er forældreløse og overladt til sig selv.

Befolkningen er lavtuddannet, og der er udbredt skepsis mod videnskab mens overtro og religion har stor betydning. Solomon vrænger af Tsions avislæsning og vanding med urin, og Ephraims tante mener, at en læge er spild af penge i forhold til en præst. Solomon siger, at lammet er Guds gave, de beder bordbøn, og bedstemoren og fårehyrden bruger bedekrans og bedetæppe.

Landet er præget af politisk uro efter borgerkrig, og det oplever Ephraim i ”Den forbudte skov”, hvor han møder en soldat.

Kønsrollerne er traditionelle. Det forventes, at Tsion bliver hurtigt gift og ikke læser avis. Solomon mener, at madlavning er pigearbejde og forbyder Ephraim at udføre det. I stedet skal drengen dyrke det traditionelle landbrug.

Med udgangspunkt i dette kan eleverne gennem fagtekster og kortfilm undersøge, hvordan forholdene er i andre ulande. Se 'Links og litteratur' og afsnittet om afrikanske film under 'Filmfaglige vinkler'.

Foto: Øst for Paradis

 

Filmfaglige vinkler

I det følgende gennemgås de filmfaglige områder, som elevmaterialet retter sig mod.

Afrikanske film

'Lammet' er typisk for afrikanske film som genre på en række områder:

Filmens dramaturgi er anderledes end de fortællinger, et dansk publikum er vant til. Handlingen i europæiske og amerikanske film følger meget ofte Berettermodellen. Men sådan er det ikke med 'Lammet'. Der er fx ikke noget klimaks eller en endelig prøve, som hovedpersonen skal klare. Filmen kan dog godt analyseres med Kontraktmodellen: Vi følger Ephraims rejse fra barndommen hos faren (’hjemme’) gennem prøvelser i ’uderummet’, hvor han fx skal skaffe penge og mad. Til slut genetableres kontrakten, da han bliver accepteret i Solomons familie (’hjemme’).

Fortælletempoet er langsomt, og filmens handling kunne i princippet være afviklet som en kortfilm.

I en række scener er der sparsom dialog. I stedet bliver Ephraims følelser vist gennem billeder og underlægningsmusik – blandt andet, da han tager op på ”Det magiske bjerg” og drømmer om familien. Flere gange vises hans reaktioner tydeligt i nærbilleder og ultranær. I andre indstillinger bruges supertotal til at understrege, at han føler sig ensom og lille. Det ser vi fx da faren efterlader Ephraim, og han står alene i det store landskab.

Naturen, miljøet og omgivelserne er vigtige medspillere i handlingen, og det understreges flere gange gennem indstillinger i total og supertotal. Det er en både storslået og barsk natur, og familien er meget afhængige af dens luner: Når der er regn og frodighed, får familien mad på bordet, og når der er tørke, sulter de og bliver syge. Naturen har stor betydning for filmens personer, og derfor fylder den også meget i filmens billeder.

I dette klip kan I se eksempel på, hvordan naturen får lov at fylde i filmen: den første indstilling i supertotal holdes i lang tid – så længe at Ephraim når at gå næsten helt ud af billedet. Det understreger, hvor stor og dominerende, naturen er. Til slut i klippet kan I se eksempel på, hvordan nærbillede bruges til at fortælle om Ephraims følelser, da vi ser hans ansigt med et nysgerrigt og lidt vagtsomt udtryk.

Analyse af trailer

Underlægningsmusikken har stor betydning for vores oplevelse af traileren (se forsiden af materialet). Den indledes med rolig, melankolsk musik, der indimellem er lidt dyster og skæbnesvanger. Midtvejs bliver musikken lettere, lysere og mere optimistisk. Et minut inde i traileren ændrer musik og rytme sig markant: nu er det feststemt afrikansk musik med hurtig puls, sang og klap. 1:14 slår musikken om igen: et melodisk klavernummer med forventningsfuld stemning antyder, at en forløsning er på vej. Musikken antyder udviklingen i filmens handling: konflikter og bekymringer -> problemløsning -> happy end.

Klippetempoet er højere i traileren end i filmen, men alligevel langsommere end i mange andre trailere, vi er vant til at se. Det antyder, at her er en film, der giver stof til eftertanke og en film, der er lidt anderledes, end en dansk biografgænger er vant til.

Traileren præsenterer filmens personer: Den allerførste indstilling er et nærbillede af Ephraims hånd, der aer lammets pels. Det viser, at her er en film om det nære forhold mellem en dreng og et lam. Herefter ser vi faren, farens familie, Onkel Solomon, folk i byen og en række andre personer. Dvs. at vi møder hovedpersonerne først og derefter bipersonerne.

Traileren præsenterer filmens locations: Den etiopiske natur og byen, familiens hytte og stalden.

Traileren introducerer de centrale temaer og konflikter: Ephraim bliver forladt af sin far, der er tørke, onklen vil ofre lammet og Ephraim prøver at redde det. Anden halvdel af traileren fokuserer på frihed og ansvar. Ephraim er splittet: han længes efter frihed, men har et ansvar over for familien.

Foto: Øst for Paradis

Links og litteratur

Om filmen

Pressemateriale, hvor instruktør Yared Zeleke fortæller om sit mål med filmen.

 • http://distribution.paradisbio.dk/log/film/Lammet/Lammet_presse.pdf

Afrikanske film

Salaam Filmfestivals omfattende artikelsamling og idebank til at arbejde med afrikanske film i undervisningen.

 • http://www.salaam.dk/aktiv-laering-med-film-fokus-pa-det-afrikanske-kontinent/

'Kibera Kid' (Kenya, 2007). Kortfilm om den 12-årige Otieno, der skal stjæle mobiltelefoner for at overleve.

 • https://www.youtube.com/watch?v=EvarINmFLRo

'Subira' (Kenya, 2007). Kortfilm om den 11-årige Subira, hvis mor en dag forlanger, at hun skal gå med tørklæde. Der er undervisningsmateriale til filmen.

 • https://www.youtube.com/watch?v=XN2xwHGePKE&t=34s

Ulande

Læserakettens temaer om lande med undervisningsmaterialer.

 • http://heleverdeniskole.dk/landetemaer/

Skoletube og digitale værktøjer

Skoletube og Læserakettens kanal med billeder og filmklip fra Burkina Faso. Kan bruges til den afsluttende opgave. Søg på ordet ”film” i kanalen for at finde klip.

 • http://www.skoletube.dk/group/LseRaketteniBurkinaFaso

Samlet indgang til Skoletube. Brug værktøjerne SlideMaker eller Slidesshows (præsentationer), MovieCut (film) eller Pixton (tegneserie).

 • http://www.skoletube.dk/

Videoguides til Skoletubes værktøjer.

 • http://skoletubeguide.dk/vaerktoejer/