Lærer

Trailer

Om materialet

Et undervisningsmateriale til ungdomsfilmen ’Mid90s’, der handler om 13-årige Stevies kamp for at blive respekteret som skater og finde sin plads i både venneflokkken, familien og tilværelsen.

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man et elevark til dansk 8.-10. klasse (pdf) og et til engelsk 8.-10 klasse (pdf). De indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i Fag og temaer og Filmfaglige vinkler.

Materialet rummer en række klip fra filmen, som eleverne kan bruge til opgaverne, og læreren kan orientere sig i. Se Klip fra filmen.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Being cool
  • Socialisering

Filmfaglige vinkler

Dette materiale er skrevet af Lars Knudsen, maj 2020
 

Materialetype: