Pinocchio

Pinocchio

– et undervisningsmateriale

Fag og temaer

Fra dannelse til dannelsesrejse

Denne film kommer tættere på Collodis historie end Walt Disney. Collodi havde skrevet ’Pinocchio’ som en form for modsvar til Rousseaus tanker om det frie, vilde barn, formuleret i den filosofiske klassiker ’Emile eller om opdragelsen’ (1762). Det går grueligt galt for Pinocchio, hver gang han ikke retter sig efter de voksnes formaninger og råd og i stedet vælger det lystbetonede og selvrådige. Der er med andre ord tale om en meget moralsk fortælling i stil med Hoffmanns ’Den store Bastian’ fra 1845. En fortælling, der skulle anspore børn til at lytte, tage ved lære og rette sig efter de voksne.

Vores syn på børn og voksnes samspil og opdragelsestanker har heldigvis ændret sig siden. Men filmen kan godt bruges til at diskutere opdragelse gennem tiden. Man kan tage en etisk diskussion om, hvornår man skal indordne sig i forhold til fællesskabets normer, og hvornår skal man stå fast på den, man er og gerne vil være. Her kan eleverne bruge Pinocchio som spejl og fortælle, hvornår i filmen de kan forstå hans valg og handlinger, og hvornår de tager afstand. Man kan evt. give dem starten på sætningen: 1) Jeg kan godt forstå Pinocchio, når han … eller 2) Jeg kan ikke forstå Pinocchio, når han …

’Pinocchio’ er også en identitetsfortælling. Mange eventyr indeholder temaet om at gå fra barn til voksen. Subjektet bevæger sig ud på en rejse, hvor personen møder hjælpere og modstandere og går igennem prøver, der til sidst betyder, at protagonisten opnår en indsigt i, hvad det vil sige at være herre i sit eget liv. 'Pinocchio'-fortællingen er en to timer lang dannelsesfortælling, hvor Pinocchio går igennem mange prøvelser for at blive forvandlet til en ægte dreng af feen. Det sker, fordi hun ved, at han ”har et stort hjerte” – og gennem opdragelse: ”Hvis du lever ærligt, vil du komme til at leve et lykkeligt liv”.

I en af opgaverne bliver eleverne bedt om at tegne et kort over rejsen. Opgaven lægger op til, at man på en visuel og kreativ måde får genfortalt historien til hinanden. Læreren kan udvide opgaven ved at spørge, hvordan rejser kan få os til at lære noget mere om os selv. Man kan lade eleverne fortælle om store og små rejser, de har været på: Hvor de oplevede, at de blev lidt klogere på livet og på dem selv. Små rejser kan fx være første gang, de gik hen til skolen, eller lignende.

Pinocchio
Foto: Filmbazar

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle