Pinocchio

Pinocchio

– et undervisningsmateriale

Filmfaglige vinkler

Fantasy 

Fantasygenren er populær og har været det i lang tid for alle aldre. Den giver mulighed for at træde ind i fantasifulde universer, hvor man møder personer, væsner og miljøer, der får én til at glemme dagligdagens trivialiteter – og man får følelsen af, at alting kan ske. Mange børn (og voksne) bruger film og bøger til leg. Det sker både som leg i skolegården eller som rollespil. 

Fantasygenren har nogle særlige kendetegn, som her er beksrevet ud fra ’Pinocchio’: 

Handlingen i mange fantasyfilm og -romaner koncentrerer sig om protagonistens rejse for at opnå sit mål. Pinocchios formål ændrer sig undervejs: fra at være en fri fugl til at skulle finde sin far, for til sidst at gøre det rigtige og blive en rigtig dreng. I en af opgaverne skal eleverne tegne Pinocchios rejse. Ud over at eleverne skal genfortælle handlingen ud fra deres kort, er det en god idé at tale om handlingens vendepunkter.

Personer og aktantmodellen 

Persongalleriet i fantasyhistorier drejer sig ofte om en helt, der besidder nogle egenskaber som fx styrke, tapperhed, mod og klogskab – og derved får klaret de prøvelser, som karakteren går igennem. Man kan diskutere, om Pinocchio er en helt i traditionel forstand, og man kan som underviser reflektere med sine elever over helte i litteratur og på film og måske introducere begrebet antihelt, hvis det er relevant. I elevopgaverne er der både en personkarakteristikopgave og aktantmodelopgave, der kan uddybe analysen af persongalleriet.

Aktantmodellen er en analysemodel, der egner sig til at få overblik over de centrale personer, deres mål og forhold til hinanden. På aktantmodellens projektakse kan man placere Pinocchio som subjekt, der gerne vil blive en rigtig dreng (objekt). På konfliktaksen har vi Gepetto og Den gode fe, der fungerer som hjælpere, og Ræven og Katten, der er Pinocchios modstandere. På kommunikationsaksen fungerer Den gode fe som giver, da hun på magisk vis forvandler Pinocchio til en rigtig dreng, da han med sine gode gerninger er parat til at leve et ærligt og lykkeligt liv. På den måde er Pinocchio også modtager på kommunikationsaksen. 

Fantastiske miljøer 

Locations i en film lægger op til miljøkarakteristik. Locations kan have karakter af at være stemningsskabende, symbolske eller tage udgangspunkt i naturen. Følgende billeder fra filmen kan bruges til at belyse nogle forskellige miljøer, Pinocchio befinder sig i på sin lange dannelsesrejse:

Pinocchio
Foto: Filmbazar

Gepettos værksted er den første location. Pinocchio har ryggen til kameraet, da han stadig er i gang med at blive skabt. Rummet er helt mørkt, kun oplyst af en enkelt lampe (low key-belysning). Denne location har en symbolsk betydning. Gepetto er skaberen. Man kan perspektivere billedet til historien fra Det Gamle Testamente, hvor Gud skaber Adam. Perspektiveringen kan udvides ved at sammenligne Pinocchio med Adam, der bryder ”kontrakten” med skaberen. Hvor Adam spiser af Kundskabens træ, stikker Pinocchio af med et dukketeater i stedet for at gå i skole.

Pinocchio
Foto: Filmbazar

Ovenstående billede viser naturen som location. Pinocchio er kommet ud i friheden, symboliseret ved himlen, der fylder det meste af billedet. De to skurke, Ræven og Katten, troner sig over Pinocchio, der bliver fanget mellem de to skikkelser og jorden, som de alle tre står på. 

Frihedsrummet fortoner sig gennem kontrasten mellem himmelrummets lyse nuancer og karakterernes mørke farver. Personernes træk er svære at se, da de er reduceret til skygger.

Pinocchio
Foto: Filmbazar

Det tredje billede viser en stemningsskabende location. Pinocchio er kommet til ”Skæg og ballade-landet”, hvor drengene løber frit rundt og leger i et gårdlandskab med rutsjebaner og høstakke. Umiddelbart en location, der udstråler glæde, men de ramponerede ting og den indelukkede gård fortæller også en anden historie. De er fanger, men ved det ikke endnu. På den måde fungerer denne location også som set up. Vi ved, at der kommer til at ske noget ubehageligt, inden hovedpersonen ved det. Pay off sker, da Pinocchio bliver forvandlet til et æsel. 

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle