Robotbror elev

Hjem
 • Introduktion
 • Film og forforståelse
 • Handling
 • Temaer
 • Filmsprog
 • Billeder fra filmen
 • Klip fra filmen

Introduktion

Inden I skal se filmen, skal I se filmens trailer og snakke om, hvilke fremtidstræk den rummer. Filmen er noget så sjældent som en dansk science fiction-film.

Bagefter skal I arbejde med filmens handling, temaer, filmiske virkemidler, personkarakteristik og science fiction som genre.

Læringsmål: Når I er færdige med opgaverne kan I:

 • Genfortælle handlingen på en kreativ måde
 • Bestemme filmens tema
 • Fortælle og vise andre, hvad billedbeskæring betyder
 • Lave en kreativ personkarakteristik
 • Lave en paneldebat, der forhåbentlig gør, at menneskerne ikke lader robotterne vinde
Foto: Danni Riddertoft

Film og forforståelse

‘Robotbror’ er en science fiction film, der foregår i den nære fremtid. Og selvom robotter og opfindelser spiller en rolle i filmen, handler den mest om at være teenager. Om at føle sig akavet og udenfor. Den følelse kender næsten alle teenagere, men her sker det i en anderledes ramme, fordi den foregår i fremtiden.

 • Se filmens trailer sammen, og prøv at give eksempler på, hvilke fremtidstræk der er i filmen?
 • I kan også diskutere, om I kunne finde på at have en robot som ven? Ja/nej – hvorfor/hvorfor ikke?

Trailer

 


 

   

  Handling

  3.-4. klasse

  Individuelt 

  • Genfortæl filmen i fem sætninger og én tegning. Du skal i denne opgave genfortælle handlingen i ‘Robotbror’ i præcis fem sætninger. Derudover skal du lave en tegning, der viser filmens bedste scene.
  • Afslut med at læse sætningerne op i klassen, og hæng tegningerne op på en tavle.

  5.-6. klasse

  I seks grupper

  • Scenen er jeres – I stiller spørgsmål, og klassen svarer.
  • Hver gruppe får én af de seks scener fra filmen – se klip nedenfor.
  • I skal starte med at se klippet og snakke om, hvor det stammer fra i filmen. Er det en central scene – hvorfor/hvorfor ikke? 
  • Derefter skal I lave fem spørgsmål til scenen, som I vil stille klassen. Brug fx ”Hvorfor...”, ”Hvordan kan det være, at...”, ”Hvem...” og ”Hvad synes I…”. 
  • Når I er færdige, viser I jeres scene fra filmen. Fortæl om I synes, det er en central scene eller ikke. Stil klassen jeres gode spørgsmål.

  Scene 1 – Frikvarter

  Scene 2 – Alberte må ikke få ny robot

  Scene 3 – Konrad ankommer

  Scene 4 – Fest

  Scene 5 – Godnat

  Scene 6 – Udtrækning til robotkamp

   

   

  Temaer

  3.-6. klasse

  En film har tit noget, den grundlæggende handler om. Det kalder vi filmens tema. Det kan fx være ”kærlighed”, ”identitet” eller ”venskab”. I denne opgave skal I finde frem til filmens hovedtemaer:

  Individuelt

  • Skriv de tre vigtigste ting, som filmen handler om. Skriv først selve temaet og giv derefter en kort forklaring på én-tre linjer (Eksempel: Venskab: Fordi de …..)

  I grupper

  • Læs jeres temaer og begrundelser op for hinanden, og vælg i fællesskab det vigtigste tema ud. 
  • Fotoopgave: I skal tage et billede af jeres valgte tema. I må gerne bruge symbolik. 

  I klassen

  • I skal nu vise hinanden jeres billeder. Klassen skal gætte, hvad jeres temaer er. Når klassen har gættet/ikke gættet jeres temaer, så fortæl, hvorfor I synes, jeres tema er et centralt tema i ’Robotbror’.
  Foto: Andreas Bastiansen

  Filmsprog

  Filmiske virkemidler: billedbeskæring 

  3.-6. klasse

  Når man analyserer en film, kan man ”åbne” den ved at kigge på de filmiske virkemidler, fx billedbeskæring. Start med at læse om billedbeskæring.

   

  I grupper

   

  • Find to-tre stillbilleder fra filmen – se under 'Fotos fra filmen'. Snak om, hvilke former for billedbeskæring, I kan se.
    
  • Gå derefter ud og tag seks billeder, der viser de forskellige former for billedbeskæring (supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær og ultranær).
    
  • Hæng jeres billeder op i klassen, eller lav en udstilling med jeres billeder på skolens PLC.

  Dramaturgi: personkarakteristik og ordkortsspil

  3.-6. klasse

  Dramaturgi handler om, hvordan vi fortæller historier. Når man har set en film, føler man tit, at man kender personerne. Det skyldes, at vi er kommet tæt på deres handlinger og følelser gennem filmens forløb. I denne opgave skal I fokusere på filmens hovedpersoner, Alberte og Konrad. I skal lave en personkarakteristik.

  I grupper

  • Bestem først, om I vil starte med Alberte eller Konrad.
  • Klip ordkort ud (download PDF med ordkort), eller få dem udleveret af jeres lærer.
  • Bland ordkortene, og læg dem med teksten nedad. 
  • I skal skiftes til at trække et kort i gruppen. Når man har trukket sit kort, skal man fortælle de andre, om man synes Alberte/Konrad er på den måde, der står på kortet. Hvis der fx står ”Hjælpsom”, skal man fortælle, om hun/han er hjælpsom og hvorfor? Hvordan kan man se det i filmen?
   • Hvis man kan fortælle de andre, at Alberte/Konrad er det, der står på kortet, så beholder man det. Ellers lægger man det ved siden af bunken, som man trækker fra. 
  • Den næste i gruppen trækker et kort, og fortæller, om Alberte/Konrad er på den måde, der står på kortet. Herefter fortsætter I, til der ikke er flere kort. 
  • Til sidst tager I alle jeres kort og finder i fællesskab de syv vigtigste ting om Alberte/Konrad. Skriv dem ned.
  • I tager nu et stykke papir og tegner Alberte/Konrad. Bagefter skriver I de syv ord rundt omkring på tegningen

  I klassen

  • Fremlæg jeres personkarakteristikker

  Genre: Science fiction og robotter 

  5.-6. klasse

  ‘Robotbror’ er noget så sjældent som en dansk science fiction-film. Men selvom der ikke er lavet mange science fiction-film i Danmark, er det en genre, som er meget populær i fx Hollywood.

  Science fiction handler om fremtiden. Nogle gange er det en uhyggelig fremtid, og andre gange er det en fremtid, der minder meget om vores. 

  Der er ofte robotter med i science fiction-film. Nogle gange er de hjælpere, og andre gange kan de ikke styres. Forfatteren Isacc Asimov lavede derfor i 1942 fire robotlove, der skulle overholdes, så robotterne ikke tog magten.

  Styr jer Robotter – det er os, der bestemmer!

  I grupper

  • I skal i jeres gruppe formulere fire love, der skal sørge for, at mennesker i fremtiden altid vil have magten over robotterne og ikke omvendt. I kan fx formulere jer på følgende måde:
   • Robotter skal altid...
   • Robotter må ikke…
   • Robotter bør…
  • Når I er færdige, skal I vælge en fra gruppen, der skal repræsentere jeres gruppe i en paneldiskussion i klassen.

  I klassen

  • De forskellige grupperepræsentanter skal nu sidde foran klassen og fremlægge deres punkter. De skal i fællesskab forsøge at finde frem til fire fælles punkter. Lykkes det ikke… vinder robotterne!
  Foto: Andreas Bastiansen

  Billeder fra filmen

  Foto 1

  Foto: Andreas Bastiansen

  Foto 2

  Foto: Andreas Bastiansen

  Foto 3

  Foto: Andreas Bastiansen

  Foto 4

  Foto: Andreas Bastiansen

  Foto 5

  Foto: Andreas Bastiansen

  Foto 6

  Foto: Andreas Bastiansen

  Foto 7

  Foto: Andreas Bastiansen

  Foto 8

  Foto: Andreas Bastiansen

  Foto 9

  Foto: Andreas Bastiansen

  Foto 10

  Foto: Andreas Bastiansen

  Foto 11

   

   

  Klip fra filmen

  Klip 1 – Frikvarter

  Klip 2 – Alberte må ikke få ny robot

  Klip 3 – Konrad ankommer

  Klip 4 – Fest

  Klip 5 – Godnat

  Klip 6 – Udtrækning til robotkamp