Rocks Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Før I ser filmen
 • Handlingsreferat
 • Fælles mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Klip fra filmen
 • Links og litteratur

Om filmen

England har en stolt tradition for socialrealistiske film. Både kitchen sink realism og instruktører som Ken Loach og Mike Leigh har taget favntag med socialrealismen og det autentiske blik på mennesker, ofte fra bunden af samfundet. I dag har især en del kvindelige instruktører, som Andrea Arnold og Sarah Gavron, sat fokus på de problemer, man støder på i nutidens samfund. De har blik for ungdommen og særligt de problemstillinger, som piger/kvinder støder ind i.

Sarah Gavron har tidligere bl.a. lavet det historiske drama ’Suffragette’, der handler om kampen for kvinders stemmeret. Med ‘Rocks’ sætter hun fokus på de unge kvinder, der næsten aldrig har en stemme. Piger med forskellig etnisk baggrund i den fattige del af samfundet bliver i ‘Rocks’ skildret med ømhed og kvindelig empowerment. Vi skal ikke have ondt af dem, men se deres styrke og deres glæde over verden og hinanden.

Filmen er skabt i samarbejde med de unge piger, der medvirker i filmen. Sarah Gavron ville lave en film om unge mennesker og tænkte, at den eneste måde var at lave den sammen med dem i stedet for om dem. På den måde opstod der en enestående autenticitet, som hele filmen emmer af. Det skal dog understreges, at filmen er en fiktionsfilm og ikke en dokumentarfilm.

Filmen har vundet adskillige priser for både bedste film, skuespil, casting og instruktion og er den film, der er nomineret til flest BAFTA-priser (engelsk filmpris) i 2021.

‘Rocks’ kan bruges i adskillige undervisningssammenhænge i fagene dansk, engelsk og samfundsfag. I samfundsfag kan man fx diskutere, om det stadigvæk er relevant at snakke om klassesamfund, og inddrage filmen i diskussioner om fattigdom, lige vilkår og køn. I dansk kan man bruge den i forhold til emner om identitet og temaer med fokus på pige-/kvindefremstillinger i litteraturen og på film.

Foto: Angel Films

Filmens credits

Titel: Rocks
Originaltitel: Rocks
Produktionsland- og år: Storbritannien, 2019
Instruktion: Sarah Gavron
Manuskript: Theresa Ikoko og Claire Wilson
Længde: 93 minutter
Distribution: Angel Films
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Frarådes børn under 7 år
Læs Medierådet for Børn og Unges vurdering her

Medvirkende:
Shola 'Rocks' Omotoso: Bukky Bakray
Sumaya (Rocks' bedste veninde): Kosar Ali
Emmanuel (Rocks' lillebror): D’angelou Osei Kissiedu
Roshé (ny pige på skolen): Shaneigha-Monik Greyson
Agnes (veninde): Ruby Stokes
Khadidja (veninde): Tawheda Begum
Yawa (veninde): Afi Okaidja
Sabina (veninde): Anastasia Dymitrow
Funke Omotoso (Rocks' mor): Layo-Christina Akinlude

Før I ser filmen

Man kan vælge at se filmens trailer på materialets forside, inden man ser filmen. Traileren viser med billeder og lyd, at filmen foregår i et urbant miljø og har unge piger i dens bærende roller. Start fx med at vise traileren, og lad eleverne skrive tre sætninger ned om deres forventninger til, hvad filmen handler om. De tre sætninger kan man følge op på i klassen, når man har set filmen. Man kan også diskutere fordele og ulemper ved at se trailere. 

Hvis man synes, at trailere spolerer for meget af filmoplevelsen, kan man overveje at vise følgende YouTube-klip: 'Generous, Brave and Bold'. Se også under Links og litteratur. Her fortæller filmens vigtigste personer om filmen uden at spoile den, og samtidig understreger de betydningen af venskab både i filmen og i virkeligheden.

’Rocks’ er et eksempel på en moderne coming of age-film. Det kan være en god idé at læse afsnittet om genren i Filmcentralens filmleksikon og snakke om, hvilke andre ungdomsfilm eleverne har set.

Man kan også diskutere, om der er en forskel på at kalde genren for ungdomsfilm eller coming of age-film. Hvilken betydning ligger der i de to begreber?

Foto: Angel Films

Handlingsreferat

I filmens indledning får vi præsenteret Shola (Rocks) sammen med hendes mor og lillebror Emmanuel. De bor i et boligkompleks i London. Rocks' mor har lavet ekstra lækker morgenmad på en hverdag, og Rocks bliver lidt bekymret, men moren lover, hun har det fint. I skolen skal Rocks og veninderne tage stilling til fremtidsplaner. Rocks vil gerne have sin egen skønhedssalon, hvilket hun allerede har i skolens frikvarterer, hvor hun lægger makeup på skolens elever.

Da Rocks og Emmanuel kommer hjem, er moren forsvundet og har efterladt et brev og nogle få penge. Det er ikke første gang, at moren er forsvundet, så Rocks opsøger morens arbejde, hvor hun opdager, at moren er blevet fyret nogle uger tidligere. Da Rocks kommer hjem, tager hun sig af Emmanuel som en mor, hvilket bliver et gennemgående tema i filmen.

Rocks fortæller sin bedste veninde Sumaya om morens forsvinden. Sumaya vil gerne hjælpe, men får ikke lov af Rocks, der gerne vil klare sagerne selv. Kort tid efter slipper de efterladte penge op, og der bliver lukket for strømmen i lejligheden.

Roshé, som er en ny pige i klassen, kommer hurtigt i konflikt med de andre elever og har problemer i forhold til skolens regler. Men Rocks knytter bånd til hende, og da Roshé fortæller, at hendes mor har en skønhedssalon, øjner Rocks nogle mulige fremtidsplaner.

Foto: Angel Films

Da Rocks og Emmanuel en dag kommer hjem til deres lejlighed, opdager Rocks, at de sociale myndigheder er på besøg. Hun er bange for, at de vil skille dem ad og beslutter sig for at flygte sammen med Emmanuel. De tager hjem til Sumaya, hvor de møder en stor sammentømret familie, der er ved at planlægge et bryllup. Sumaya vil rigtig gerne hjælpe, men Rocks skubber hende væk med hårde ord. Dagen efter skilles de som uvenner, og Rocks pjækker fra skole sammen med Roshé. De besøger hendes mor i skønhedssalonen og mødes med et par af Roshés drengevenner, som betaler hende for at bedrage kunderne i skønhedssalonen ved at affotografere deres kreditkort. Dagen med Roshé og drengene bliver en kontrast til Rocks normale liv i relativ fattigdom. De bryder ind i en luksuslejlighed og hygger sig, men bliver opdaget og må flygte. Inden da har Rocks opdaget et bundt penge i Roshés taske og beslutter sig for at stjæle dem. Der går dog ikke lang tid, før Roshé kalder hende en tyv på de sociale medier.

Rocks bruger pengene til at flytte på et billigt hotel med Emmanuel, men de ryger hurtigt på gaden igen, da hotelejeren opdager, at Rocks er mindreårig. Hun opsøger herefter Agnes, en veninde fra klassen, som rigtig gerne vil hjælpe hende.

Da Rocks vågner næste morgen hos Agnes, er det til lyden af de sociale myndigheder, som Agnes har kontaktet for at få hjælp til Rocks. Rocks bryder sammen, men må nødtvungent følge med. Konsekvensen bliver som frygtet, at hende og Emmanuel bliver adskilt, fordi ingen plejeforældre kan tage imod dem begge.

Rocks bliver anbragt hos en forstående og kærlig plejefamilie, men er præget af sorg og distancerer sig. Da hun næste dag kommer tilbage på skolen, tager veninderne imod hende. Roshé er væk, og hun bliver forsonet med både Sumaya og Agnes. 

Alle skoleveninderne følger med Rocks til Hastings, hvor hun vil forsøge at finde Emmanuel på hans fødselsdag. De finder ham i skolegården og observerer ham på afstand. Rocks beslutter sig for ikke at kontakte ham, da hun kan se, at han har fundet venner og har det godt. Filmen slutter med, at Rocks og veninderne tager på stranden i Hastings og slår tiden ihjel med at bygge sandslotte, synge og hænge ud sammen.

Foto: Angel Films

Fælles mål

Dansk

EFTER 9. KLASSETRIN

Læsning:

Kompetencemål: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.
Færdigheds- og vidensområder og -mål

Forberedelse

 • Eleven kan skaffe sig overblik over multimodale teksters opbygning.
 • Eleven har viden om genretræk og multimodalitet.

Fremstilling:

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.
Færdigheds- og vidensområder og -mål:

Planlægning

 • Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling.
 • Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt.

Forberedelse

 • Eleven kan forberede større multimodale produktioner.
 • Eleven har viden om research, optagelse og skitser.

Fremstilling

 • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner.

Respons

 • Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer.
 • Eleven har viden om genretræk.

Fortolkning:

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
Færdigheds- og vidensområder og -mål:

Oplevelse og indlevelse

 • Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog.
 • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning.

Undersøgelse

 • Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller.
 • Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst.
 • Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier.

Fortolkning

 • Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster.
 • Eleven har viden om identitetsfremstillinger.
 • Eleven kan foretage flertydige fortolkninger.
 • Eleven kan diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af undersøgelsen.

Perspektivering

 • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger.

Engelsk

EFTER 9. KLASSETRIN

Kompetenceområde: Mundtlig kommunikation
Kompetencemål: Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk.

 • Eleven kan deltage aktivt i en uforberedt samtale.

Kompetenceområde: Skriftlig kommunikation 
Kompetencemål: Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk. 

 • Eleven kan udtrykke sig skriftligt afpasset formål (færdighedsmål).

Kompetenceområde: Kultur og samfund
Kompetencemål: Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold.

 • Eleven kan producere multimodale tekster på engelsk (færdighedsmål).
 • Eleven har viden om samspil mellem sproglige og kulturelle normer i engelsksproglig kommunikation.

EFTER 10. KLASSETRIN

Kompetenceområde: Skriftlig kommunikation
Kompetencemål: Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk. 

 • Eleven kan udtrykke sig skriftligt afpasset hensigt, modtager og situation i længere, sammenhængende tekster.

Fag og temaer

Styrke og fællesskaber

En af grundene til, at 'Rocks' har fået så meget positiv opmærksomhed, er, at den behandler kvindelig empowerment og pigefællesskaber. Begreber som er evigt aktuelle, men som også har fået fornyet opmærksomhed i disse år. Det stærke pigefælleskab er dog ikke noget, som ofte er skildret på film, men som i 'Rocks' får et autentisk og stærkt talerør. 

Filmen starter med, at vi ser Rocks og hendes veninder snakke, pjatte og synge oppe på et tag i London. Rocks' navn betyder klippe(r). I filmen fortæller Rocks, at hun har fået sit navn, fordi hun altid står ved siden af sin bedste veninde Sumaya som klippen i deres venskab. Men man kan også se navnet "Rocks" på andre måder, når man skal fortolke filmen. Hun er på godt og ondt en klippe i forhold til sin lillebror, som hun påtager sig ansvaret og moderrollen for. Hun vil ikke bede samfundet om støtte og har i løbet af filmen svært ved at modtage hjælp fra sine gode veninder. Afslutningen viser, at Rocks finder styrken i sig selv ved at bruge fællesskabet. Selvom filmen slutter åbent, og vi ikke ved, om Rocks får mulighed for at flytte sammen med sin mor og bror igen, så er der håb i styrken fra det stærke pigefællesskab. 

Location i første scene er et tag (og det er ikke den eneste gang i løbet af filmen, Rocks befinder sig på et tag). Pigerne er fysisk set hævet op fra små lejligheder og skolerum med fokus på fremtiden. Her på taget under himlen kan de være sig selv i et fællesskab, hvor de kan snakke, drille og synge. Taget er med andre ord et symbol på frihed, en location med symbolsk betydning.

Foto: Angel Films

En multikulturel verden

Rocks og hendes veninder er unge mennesker, der helt naturligt vokser op i en multikulturel verden og selv skaber deres identitet i en kulturel smeltedigel. Rocks' egen baggrund er nigeriansk og kristen, hvilket ses i filmen, da Emmanuel beder fadervor til deres morgenmåltid (se klip 1 nedenfor og under Klip fra filmen). Straks efter møder vi Rocks bedste veninde Sumaya, som er somalisk muslim og bærer hovedbeklædning. Senere bliver vi også præsenteret for Sumayas store familie og familiefællesskab, da Rocks og Emmanuel overnatter hos Sumaya, mens hendes familie er i gang med at planlægge et stort bryllup. En af skolekammeraterne, Sabina, er jøde, og pigerne diskuterer henkastet i en time Hitler og Holocaust. Den nye veninde, Roshé, har en østeuropæisk stedmor, og hendes ven præsenterer sit ophav som kinesisk, jamaicansk og engelsk. Da han bliver spurgt, hvad han spiser til jul, svarer han: ”Kylling, selvfølgelig”. 

Klip 1

Filmen viser på autentisk vis, hvordan det er at være ung i en verden, hvor man kommer forskellige steder fra og har forskellig religiøs og kulturel baggrund. Hvor det ikke er noget, der bliver problematiseret, men bare er en helt naturlig del af ens hverdag.

Foto: Angel Films

Filmfaglige vinkler

Coming of age

‘Rocks’ er en socialrealistisk ungdomsfilm eller coming of age-film. Denne genre handler om de konflikter, der knytter sig til ungdommen. Det kan fx være forelskelse, venskab, kriminalitet og overgangen fra barn til voksen. 

Protagonisten Rocks bliver i starten sat i en svær situation, hvor hun påtager sig en voksen rolle som mor for sin lillebror Emmanuel, fordi deres mor forsvinder. 

I Klip 2 (se nedenfor og under Klip fra filmen) ser vi Rocks finde morens afskedsbrev i lejligheden og straks påtage sig en beskyttende morrolle over for Emmanuel, da hun beder ham om ikke at lukke op for fremmede. Stuen, som er lille med mørke farver, fungerer som stemningsskabende location, og Emmanuel bærer en maske, der er en rekvisit med symbolsk betydning. Masken som symbol på den nærtstående flugt. Lyden spiller en stor rolle sammen med klipningen i næste scene, hvor Rocks er taget ud for at lede efter sin mor. Hun går igennem en handelsgade, hvor reallydene fra de handlende og gadens liv og musik bliver spejlet i hendes kaotiske følelsesliv. Hun er stærk og på egen hånd, men lydsiden fortæller også tilskueren, at hun er bange og forvirret. Det bliver endnu mere tydeligt, efter hun har fundet ud af, at moren er blevet fyret fra sit arbejde. Her bliver der filmet med uroligt håndholdt kamera og med en hurtigere klipning. Til sidst i Klip 2 ser vi Rocks i fugleperspektiv. Hun er lille og skal nu på egen hånd navigere i en ramme, hun ikke selv har valgt. På den måde er Klip 2 en lille coming of age-fortælling i sig selv med en ung pige, der rejser ud i verden for at søge efter svar, og som går fra barn til voksen i processen.

Klip 2

"Du er, hvad du hører" – musikkens rolle i 'Rocks'

I elevarket til dansk er der en opgave, hvor eleverne skal fortælle, hvem de er igennem musik. Det samme gør sig gældende i 'Rocks'. Første gang vi møder pigerne, er de sammen oppe på taget med udsigt over storbyen London. De rapper lidt, synger 'Proud Mary' og danser for hinanden. De er unge i byen og forenet i et fællesskab hævet over byen. Musikken fortsætter med at være en stor del af filmen og bliver brugt til at fortælle, hvem Rocks er, og samtidig understrege fællesskabets styrke. Senere i filmen ser man Rocks danse i en time i skolen sammen med sine klassekammerater og sin lærer. Et andet eksempel er, da Rocks er hjemme hos Sumaya, hvor familien er i gang med at planlægge et bryllup. Aftenen slutter med, at et familiemedlem sidder og synger, og Rocks' ensomhed og behov for familiært fællesskab bliver spejlet i situationen. Eksemplerne er udtryk for brug af synkron musik, hvor både personerne i filmen og tilskueren kan høre den samme musik simultant. 

I filmens allersidste scene, da pigerne er taget til Hastings og slutter af med at bygge sandslotte, har vi et eksempel på asynkron musik. En afslappet, men vemodig underlægningsmusik fortæller om, hvordan Rocks har det. Hun er ked af at skulle give slip på Emmanuel, men samtidig glad for, at han har fundet et godt sted at være og glad for at blive en del af pigefællesskabet igen.

Foto: Angel Films

Klip fra filmen

Klip 1

Klip 2

Klip 3

Klip 4

Klip 5

Links og litteratur

Filmanalyse

Læs om filmiske virkemidler, dramaturgi og genrer i Filmcentralens Filmleksikon:

 • https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog

Om filmen 'Rocks'

Hvis eleverne ikke kender det i forvejen, kan man introducere dem til filmsitet IMDB i forbindelse med filmen:

 • https://www.imdb.com/title/tt9067182/?ref_=nv_sr_srsg_6

Følgende YouTube-klip er interviews og talks med de vigtigste personer fra filmen:

 • https://youtu.be/bm-Hw8CkDoo
 • https://youtu.be/PkbCvwjs32w
 • https://youtu.be/fnWyR3pH1IU
 • https://youtu.be/Wd89HZXW8Bo

Nedenstående er en fin lille anmeldelse (på engelsk) af filmen:

 • https://youtu.be/llWHiXS41g8