Under sandet

- et undervisningsmateriale
Lærer

Om materialet

Et undervisningsmateriale til spillefilmen 'Under sandet', som handler om en gruppe tyske drenge, der bliver sat til at rydde miner på den jyske vestkyst efter Besættelsen.

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man et elevark til dansk og historie og et elevark til tysk (pdf). De indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’. Flere af opgaverne i elevarkene tager udgangspunkt i scener fra filmen, der ligger i materialet under menupunktet ‘Klip fra filmen'. Elevarkene indeholder desuden en opgave om at lave en plakat til filmen. I materialets menu under 'Lav en filmplakat' finder eleverne links til billedpakke og plakatværktøj. I materialet finder man også filmens danske pressemateriale.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Historisk fortælling og virkelighed
  • Historiebrug og historiske fortællinger

Filmfaglige vinkler

  • De gode og de onde – filmisk fremstillet
  • Suspense: Døden under sandet

Trailer

Grundmaterialet og elevarket til dansk og historie er skrevet af Rasmus Welling og Mette Welling, og elevarket til tysk er skrevet af Elsebeth Hansen, juni 2016

Materialetype:
Lærer

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her