Vores verden

Vores verden

– et undervisningsmateriale

Fag og temaer

Personkarakteristik og pigerelationer

Sun, Jia og Bora er tre vidt forskellige piger med én ting til fælles: At blive ‘set’ er livsnødvendigt for dem alle tre. Men her hører ligheden også op. De kæmper hver især en kamp for enten at komme ind i varmen, finde sig til rette eller forblive i toppen af hierarkiet. Sun er nederst i hierarkiet og kæmper for at finde en veninde. Jia bliver hurtigt attraktiv i pigegruppen, men er fyldt med vrede over sine fraværende forældre. Bora er den dominerende leder af pigerne, men må hver dag kæmpe for at bevare positionen. Det indebærer også, at hun skal være den fagligt dygtigste. Ensomheden ligger på lur hos dem alle tre, selvom især Sun virker isoleret og alene.

I arbejdet med dette tema vil det være oplagt at forholde sig til, hvordan pigers relationer til hinanden kan være, og hvorfor det er så vigtigt at have en ‘bedste veninde’. Det vil også være oplagt at tale om, at uanset hvor man er i et klassehierarki, kan det være en fastlåst rolle, man i virkeligheden helst er fri for.

Ud fra Ian Maclarens citat: "Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always." kan undervisningen tage udgangspunkt i at vise forståelse for og opnå indsigt i de tre pigers liv. På den måde kan man i fortolkningen af karakterernes handlinger undgå fordomme og generaliseringer, men i stedet forsøge at forstå hovedpersonerne.

Det er oplagt at udvide diskussionen ved at tale sammen om, hvordan drenges relationer adskiller sig fra pigers.

Vores verden
Foto: BUSTER Filmfestival

"Vores verden" vs. vores verden

Selvom filmens temaer og pigernes handlinger er genkendelige i en dansk sammenhæng, foregår filmen på mange måder i en anden verden. Det indbyder til at arbejde med kulturforståelse og miljøskildring.

Især på skoleområdet er der en stor kontrast mellem barndomslivet i Danmark og Sydkorea. En OECD-undersøgelse fra 2014 konkluderede, at sydkoreanske børns tilfredshed med livet er helt i bund. Det er særligt den ekstreme konkurrence i skolen, der gør dem triste.

Børnene oplever et massivt akademisk pres fra både forældre og samfund. Presset fører for mange børn til overvejelser om selvmord. I "Vores verden" ser vi særligt hos Bora forventningen om at præstere. Det oplever hun som et stort pres. Bora arbejder konstant for at bevare positionen som den dygtigste i klassen. Man fornemmer, hvordan hendes verden falder fra hinanden, da Jia som ny elev i klassen pludselig præsterer bedre end Bora – og dermed truer hendes position.

Sydkorea ligger ofte øverst i Pisa-undersøgelserne, men placeringen har en tydelig bagside. Som filmen skildrer, er det helt normalt, at sydkoreanske skoleelever går i skole fra 8 til 15 og herefter på et privat akademi fra 15 til 20, hvor de repeterer det, de er blevet undervist i om dagen i skolen. Altså 12 timer i et meget autoritært og testorienteret undervisningsmiljø. Det fjerner først og fremmest børnenes selvstændighed og resulterer ofte i ulykkelige børn. (Se under Links og litteratur for yderligere inspiration og indsigt)

Vores verden
Foto: BUSTER Filmfestival

Filmen skildrer på flere måder, at det at være barn ikke er for børn. Sun møder ikke meget forståelse derhjemme. Faren, der ellers sjældent deltager i Suns liv, udbryder: "Hvad kan være svært ved at være børn? De skal bare gå i skole, lære og lege med deres venner!"

De lange skoledage til sent om aftenen giver mindre tid sammen med forældrene, der i det hele taget er meget fraværende. Som filmen skildrer det, kæmper de deres egne kampe med fx en presset økonomi og alkoholproblemer.

I samtalen i klassen om den umiddelbare oplevelse af filmen kan det være en idé at beskæftige sig med, hvordan "Vores verden" adskiller sig fra vores verden. Altså de forskelle, som eleverne oplever mellem den danske og den sydkoreanske kultur, skildret i filmen. Samtidig vil de kulturelle forskelle være et fint oplæg til at formulere ‘min egen verden’, hvor eleverne kan forholde sig til alt fra familierelationer og skolehverdag til fritidsaktiviteter og venskaber.

Vores verden
Foto: BUSTER Filmfestival

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle