You and Me Forever

- et undervisningsmateriale
Lærer Elev

Om undervisningsmaterialet

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form.

Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. Til venstre under den orange menu ligger et elevark (pdf). Det indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’.

FAG OG TEMAER

  • Forslag til emner i dansk og filmkundskab

FILMFAGLIGE VINKLER

  • Fremstillingen af den naturlige krop
  • Filmsproget i erotiske scener
  • Kameraføring og billedbeskæring
  • Farver og lys
  • Rekvisitter og locations

Trailer

Dette materiale er skrevet af Liselotte Michelsen

Materialetype:
Lærer Elev

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her