Flugt Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Opgaver og øvelser
 • Tværfagligt
 • Links og litteratur

Om filmen

Den animerede dokumentarfilm ‘Flugt’ følger to fortælletråde: dels Amins flugt fra barndommens krigshærgede Afghanistan og dels Amins nutid i Danmark med kæresten Kasper. 

I et interview med instruktøren fortæller Amin om sin barndom, om sin mor og om sine søskende i Afghanistan, men da han bliver spurgt, hvor hans far er, beder Amin om en pause: Han er endnu ikke klar til at fortælle hele sin historie om, hvordan han som barn havnede som flygtning i Danmark. Men det bliver han, og et år senere fortæller Amin, at hans far blev fængslet af de afghanske myndigheder i 1979 mistænkt for anti-kommunistiske aktiviteter. Tre uger senere forsvandt han sporløst.  

Amin tager os med tilbage til Afghanistan til tiden lige inden mujahedinerne indtager Kabul i 1989. Da politiet dukker op for at tvinge Amins storebror Saif med i hæren, beslutter familien sig for at flygte ud af Afghanistan. De lander i et fattigt, kriminelt og korrupt Rusland, det eneste land der ville give dem turistvisa, og her begynder seks års flugt mod sikkerhed, tryghed, et hjem. 

I nutidens Danmark ser Amin på hus sammen med sin forlovede, Kasper, netop som han er blevet inviteret til USA for at skrive sin postdoc. Og så har han fundet sin gamle dagbog frem, hvori han 25 år tidligere nedskrev sin opdigtede flygtningehistorie for at kunne huske den; den historie han siden har fastholdt som sandhed for ikke at risikere at blive sendt tilbage til Afghanistan.

‘Flugt’ er Amins personlige historie om at flygte fra Afghanistan som barn, og dette vidnesbyrd sammen med det animerede udtryk gør filmen til noget unikt. At ‘Flugt’ er en dokumentarfilm, der primært består af animation, giver en unik mulighed for rekonstruktioner af fortidens hændelser, der opleves lige så levende og nærværende som filmens nutid. Indimellem dukker også autentisk arkivmateriale op og gør opmærksom på, at denne animationsfilm egentlig ikke er en tegnefilm, men en dokumentar. Men som publikum rammes man mere af animationen end af de mange pressefotos af mennesker på flugt, som vi er blevet bombarderet med gennem mange år.    

Oplevelsen af en autentisk beretning om at være på flugt understøttes i stilen: nærbilleder af Amin, der husker tilbage, og i de fleste scener kun lyden af hans stemme. Vi oplever alt gennem Amins erindring i interview-sessionerne. De små uformelle kommentarer og de mere private samtaler mellem Amin og instruktøren forstærker oplevelsen af at få eksklusiv adgang til en fortrolig samtale mellem venner.

De animerede billeder viser Amins oplevelser, gerne understreget med frøperspektiv når barnet Amin føler sig allermest udsat i de voksnes skræmmende verden. Men de viser også, hvordan den voksne Amin husker fortiden følelsesmæssigt. Her anvendes farverne som et enkelt, men virkningsfuldt fortællegreb: fuld farvepalet til hovedhandlingen og sort/hvid til de allermest dramatiske og traumatiske oplevelser.              

I lyset af de sidste års flygtningekrise og den seneste militære tilbagetrækning fra Afghanistan i efteråret 2021 er ‘Flugt’ aktuel og relevant som en påmindelse om, at historien gentager sig. Den er samtidig en unik personlig beretning om at flygte, hvor selve flugten og dens langvarige psykologiske konsekvenser er i fokus. 

CREDITS

Titel: Flugt
Produktionsland og -år: Danmark, 2021
Instruktion: Jonas Poher Rasmussen
Længde: 89 min. 

Se klip 1 

 

Særfagligt

FAGOMRÅDER

'Flugt' er særligt velegnet til Dansk på A-niveau i et tematisk forløb om flygtninge og/eller krig. Alternativt kan filmen indgå i et genreforløb om dokumentarfilm.

KERNESTOFOMRÅDER

 • Filmanalyse med fokus på filmiske virkemidler og dramaturgi
 • Medieanalyse med fokus på animation og genre
 • Tematisk analyse bl.a. krig og flygtninge
 • Analyse af værk, eventuelt som del af forløb med litterært perspektiv 

FAGLIGE MÅL

 • analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier 
 • demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund
 • demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 
 • demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 
Foto: Sun Creature Studios, Final Cut for Real

Opgaver og øvelser

OPGAVER UNDER FILMEN

Klassen inddeles i grupper, der hver får ansvar for ét af nedenstående fem fokusområder. Sørg for at skrive noter ned undervejs og notere de scener, der kan fungere som dokumentation til det enkelte fokusområde.
NB! Hver af de fem opgaver under filmen (A-E) leder op til én af de fem opgaver med den dybdegående analyse af filmen (Se “Opgaver efter filmen” nedenfor).

A. Synsvinkel: Anvendes der primært subjektiv/objektiv eller ydre/indre synsvinkel?
B. Dokumentartræk: Hvilke typiske træk indeholder filmen?
C. Farver: Hvornår vises sekvenser hhv. i farver og i sort/hvid? + Lyd: Hvornår er der underlægningsmusik?
D. Tid og sted: Hvor og hvornår foregår scenerne?
E. Temaer: Hvilke overordnede emner handler filmen om?

Foto: Sun Creature Studios, Final Cut for Real

OPGAVER EFTER FILMEN

Del jer op i grupper, der hver arbejder med én af nedenstående analyseopgaver.
Opsamling kan enten foregå i matrixgrupper, med præsentationer i klassen eller med en fælles opsamling i plenum.

A. Karakteristik af Amin

 1. Se nærmere på de tre forskellige sammenhænge, vi oplever Amin i:
  - sammen med sin familie i Afghanistan og på flugt
  - sammen med sin kæreste Kasper
  - sammen med instruktøren Jonas i interview-sessionerne
 2. Analysér, hvordan Amins karakter fremstilles i disse sammenhænge. Undersøg som del af analysen, hvordan karakteristikken af Amin farves af de filmiske virkemidler - og hvilke virkemidler? Inddrag relevante klip fra filmen som belæg for analysen.
 3. Overvej funktionen af de tre forskellige sammenhænge, vi oplever Amin i.
 4. Lav en næranalyse af klip 2 herunder med fokus på fremstillingen af Amin.

Klip 2

B. Genren

 1. Hvilke dokumentartræk har filmen overordnet? Og hvilke dokumentarfilmstyper kan de relateres til? Overvej, hvordan typen/typerne af dokumentarfilm understøtter filmens projekt.
 2. Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at lave en dokumentar som animationsfilm? Perspektivér evt. til den animerede dokumentarfilm ‘Waltz With Bashir’ fra 2008.
 3. Overvej, hvorfor Amin ikke ønskede at medvirke i en dokumentarfilm, før instruktøren foreslog, at den kunne laves som animation (se evt. interview med Jonas Poher Rasmussen - https://www.dfi.dk/nyheder/en-flygtning-finder-hjem). Inddrag klip fra filmen i jeres overvejelser.
 4. På hvilke måder gør filmen opmærksom på, at den rent faktisk bygger på fakta og ikke er fiktion, som animationen ellers potentielt kunne signalere? Underbyg jeres svar med relevante klip fra filmen.
 5. Lav en næranalyse af klip 3 herunder med fokus på genren.

Klip 3

C. Animation

 1. Hvilke forskellige typer animation bruges i filmen? Og hvilken funktion har de? Inddrag selvvalgte klip fra filmen i din analyse.
 2. Overvej, hvilke dele af ‘Flugt’ der er blevet mulige på grund af animationen. Sammenlign evt. med den animerede dokumentarfilm ‘Waltz With Bashir’ fra 2008.
 3. Analysér desuden brugen af underlægningsmusik: Hvordan hænger musik og animation sammen i ‘Flugt’?
 4. Se derefter interview med instruktøren, hvor han taler om animationen: www.dfi.dk/nyheder/en-flygtning-finder-hjem  
 5. Lav en næranalyse af klip 4 herunder med fokus på animationen.

Klip 4

D. Struktur

 1. Hvornår og hvordan bruges interview-sessionerne, hvor Amin fortæller sin historie til instruktøren? Og hvordan fortælles de filmisk? Undersøg, hvilket formål disse interview-sessioner tjener for filmens samlede projekt. Inddrag relevante klip i din analyse.
 2. Analysér filmens mange skift i fortalt tid og fortælletid. Find mindst to klip, der tydeligt illustrerer disse skift. Hvilken funktion har disse forskellige typer fortalt tid og fortælletid?
 3. Undersøg også filmens anslag og udtoning: Hvad viser de hver især, og hvordan hænger de sammen som ramme om Amins fortælling?
 4. Lav en næranalyse af klip 5 herunder med fokus på strukturen.

Klip 5

E. Temaer

 1. Foretag en tematisk analyse med relevante klip som belæg.
  - Indkreds, hvilke af filmens mange tematikker der er de centrale.Underbyg analysen med flere klip. 
  - Formulér filmens centrale tematiske udsagn (præmis) eller spørgsmål.
  -  Udvælg ét klip til næranalyse. Analysér, hvordan tema fremstilles gennem både plot, replikker og filmiske virkemidler. Inddrag her filmens holdning til temaet.
 2. Se derefter interview med instruktøren, hvor han taler om temaer i filmen: https://www.dfi.dk/nyheder/en-flygtning-finder-hjem. Hvad fortæller han om filmens temaer? Find belæg i filmen for denne fortolkning.
 3. Overvej til sidst, om filmen også er en politisk kommentar om flygtninge udover at være en personlig beretning om flugt? Underbyg jeres svar med klip fra filmen.
Foto: Sun Creature Studios, Final Cut for Real

KREATIVE SKRIVEØVELSER

 1. Lav et storyboard på 4-6 frames over den scene, hvor Amins mor og storebror venter på at høre fra Amin, efter han er rejst til Danmark med menneskesmuglerne. Overvej især billedbeskæringperspektiv, farverlys og lyd. Brug evt. onlinemateriale om storyboard til hjælp - find link under Links og litteratur.
 2. Skriv en nyhedsartikel om flygtninge fra Afghanistan, hvori Amin bruges som hovedkilde. Inddrag også andre kilder i artiklen fx en menneskesmugler, en politibetjent i Moskva, en embedsmand fra Afghanistan, en dansk politiker el. lign. Hav særligt blik for nyhedskriterierne og din afsenderrolle som journalist.
 3. Omskriv filmen til en novelle med en jeg-fortæller. Omskriv enten hele filmen eller en udvalgt del af filmen fx de 16 års flugt, Amins ankomst til Danmark, venskabet og samarbejdet med instruktøren Jonas eller Amins liv med Kasper. Digt gerne til, men du skal være loyal over for forlægget ift. begivenheder og følelser.
 4. Skriv et essay, hvori du reflekterer over, om kunsten kan og bør spille en rolle i samfundsdebatten om flygtningekriser. Inddrag ‘Flugt’ og andre tematisk beslægtede værker fx Peter-Clement Woetmanns langdigt ‘Bag bakkerne, kysten’.
Foto: Sun Creature Studios, Final Cut for Real

Tværfagligt

 • ‘Flugt’ er velegnet til fler- og tværfaglige samarbejder med samfundsfag, mediefag, psykologi, historie og billedkunst. Her er oplagte temaer krig, flygtninge, flygtningekrise samt konsekvenserne heraf på både et personligt og et samfundsmæssigt plan.   
 • Filmen er desuden oplagt i både DHO, SRO og som del af arbejdet i undervisningen med FN’s verdensmål nr. 16: fred, retfærdighed og stærke institutioner. 
Foto: Sun Creature Studios, Final Cut for Real

Links og litteratur

BØGER

 • Granild, Dorte & Wolfhagen, Mette: ‘DOX’. Lindhardt & Ringhof, 2016
 • Houlind, Martin & Olsen, Mimi: 'Krig - forløb i medier'. Lindhardt & Ringhof 2017
 • Woetmann, Peter-Clement: ‘Bag bakkerne, kysten’. Kronstork, 2017
 • Øhrstrøm, Louise Klinke: Krig - et danskfagligt forløb. Lindhardt & Ringhof, 2016

ARTIKLER

FILM