Filmleksikon

Hjem

Plot og præmis

Plottet er filmens handling fortalt kort og konkret. Præmissen er filmens budskab eller morale.

Plot

Plottet er filmens handling kort fortalt. Man skelner mellem hovedplot og sideplot. Hovedplottet er filmens centrale historie. Det er hovedpersonens fortælling og kamp for at nå sit mål (se projektaksen i aktantmodellen). Sideplot er mindre sidehistorier. De er tit knyttet til bipersoner.

Når vi skal beskrive filmens hovedplot, svarer vi på spørgsmålene:

  • Hvem er hovedpersonen?
  • Hvad går filmens centrale konflikt ud på?
  • Hvilke forhindringer møder hovedpersonen?
  • Hvem eller hvad hjælper hovedpersonen?
  • Lykkes det at løse konflikten til sidst – og hvis ja, hvordan?

Præmis

En præmis er filmens budskab eller morale. Præmissen kan siges i en enkelt sætning, kort og præcist. Den formuleres som en påstand. Filmens handling er "argumenterne", der beviser påstanden. Præmissen er den konklusion, man drager efter at have set filmen.

Her er eksempler på præmissen i kendte film og tv-serier:

'Star Wars': Det gode er stærkere end det onde.
'Titanic': Kærligheden overvinder alt, selv døden.
Robin Hood': Undertrykkelse fører til oprør.
'Friends': Rigtige venner kan altid regne med hinanden.

Her er eksempler på præmissen i kortfilm på Filmcentralen:

'London ligger på Nordpolen': Man må acceptere sig selv, som man er.
'Umoden': Ensomhed og svigt fører til desperate handlinger.
'Under overfladen': Med lidt hjælp kan man bryde med sin sociale arv.
'En tier': Den kvikke besejrer den mindre kvikke.

Læs mere om filmens dramaturgi og se eksempler her:

Filmens dramaturgi
Karakterer/personer
Konflikt
In medias res
Set up og pay off
Suspense og surprise
Rammefortælling
Analysemodeller