Filmleksikon

Hjem

Lys

Lys og lyssætning har enorm betydning i film. Uden lys, ingen billeder. Lyset er med til at påvirke vores oplevelse af en scene. Det er afgørende, hvor meget lys der er, hvor lyskilden er placeret, og om lyset er fx varmt eller koldt.

For filmfotografer er kamera og lys to sider af samme sag. Nogle fotografer bruger udtrykket, at de "maler med lys". Når lyssætningen i en film fungerer, lægger vi ikke mærke til den – så virker den bare. "Lyssætning" betyder måden, lyset er placeret, og hvilken slags lyskilder, der bruges. En "lyskilde" er det, lyset kommer fra, fx en lampe, et bål eller solen.

Lyssætning er afgørende for, om en scene opleves som troværdig. Lyset skaber en stemning, som underbygger handlingen, fx blød og varm belysning i en idyllisk scene eller dunkelt lys og mystiske skygger i en uhyggelig scene. Filminstruktøren og filmfotografen kan fortælle ved hjælp af lys ved fx at rette kraftigt lys mod en person eller en rekvisit, de ønsker, tilskueren skal lægge mærke til. Filmfotografen kan også bruge belysningen til at skabe dybde i et billede, fx ved at placere lyskilder strategisk i forgrund, mellemgrund og baggrund.

Læs mere om lys og se eksempler her:

High key og low key belysning
Lysets retning
Varmt og koldt lys
Hårdt og blødt lys
Farvet lys