Klub Kranium elev

Hjem

Opgaver før filmen

 • Læs afsnittet 'Den poetiske dokumentargenre' i bogen 'DOX', s. 53-55.

Opgaver mens I ser filmen

A: Skyggeopgave    –    Hvordan præsenterer filmen de tre venner?

 • Mens I ser filmen, skal I individuelt skygge/følge én af de tre hovedkarakterer: Josephine, Mareridt eller Jay. 
 • Skriv løbende stikord om din persons ydre og indre i nedenstående skema. Se PDF til print.
 • Overvej også, om din person gennemgår en personlig udvikling.
Foto: Josephine i 'Klub Kranium' / Made in Copenhagen
Foto: Mareridt i 'Klub Kranium' / Made in Copenhagen
Foto: Jay i 'Klub Kranium' / Made in Copenhagen

B: Subgenrer og subkulturer

 • Dokumentaren ’Klub Kranium’ leger med æstetiske udtryk. Som dokumentar henter den især træk fra den poetiske og den observerende dokumentar. 
 • Noter, mens du ser dokumentaren, hvilke filmiske virkemidler, der anvendes i fremstillingen af den person, du følger. Notér, hvilke af disse, der kan opfattes som træk fra den poetiske dokumentar i en tabel. Se PDF til print.
  Josephine Mareridt Jay             
Ydre karakteristika      
Indre karakteristika      
Poetiske filmiske virkemidler, som gengiver personen + effekt      

Opgaver efter filmen

A: 'Klub Kranium'-grupper

Gå sammen i grupper af tre med henholdsvis en Josephine, Mareridt og Jay i hver gruppe

 • Genfortæl sammen filmens plot – brug to minutter. 
 • Skim stikord og præsenter dig kortfattet i førsteperson som den person, du har skygget.
 • Fortæl igen på skift, hvordan filmen fremstiller de tre hovedkarakterers indre og ydre karakteristika. Inddrag her også din viden om filmiske virkemidler i den poetiske dokumentargenre. 
 • Tal i gruppen om funktionen af disse poetiske virkemidler.

 

B: Når virkeligheden tager røven på instruktøren

B1: Interview om filmens baggrund

 • Før-læsning: Hvordan tror I, at instruktøren har ’fundet' Josephine? 
 • Læs/skim interviewet ’Virkeligheden tager røven på dig’ (EKKO, april 2021). Her fortæller instruktør Frigge Fri om ’Klub Kraniums’ tilblivelse og de overraskelser, hun mødte undervejs i optagelserne (OBS: Læs kun første del – fra begyndelsen til traileren for ’Klub Kranium’).
 • Svar på følgende:
  • Hvordan fandt instruktøren frem til Josephine?
  • Hvordan lykkedes det Frigge Fri at skabe de nære scener og portrætter af de tre venner?
  • Hvordan blev Frigge Fri overrasket af virkeligheden under filmens tilblivelse?

 

B2: Næranalyse af SoMe-sekvenser

 • Analyser nedenstående klip, hvor Jose og Mareridt har en sleepover med fokus på setting, lys og lyd.
 • Hvor i klippet er Jose og Mareridt henholdsvis front- og backstage her?
  (Læs om de to begreber og iscenesat virkelighed på SoMe her).

 

B3: Hvilken funktion har filmens brug af SoMe-sekvenser?

 • Læs afsnittet om brugen af autenticitetsmarkører i 'DOX', s. 18-21. 
 • Gå sammen i grupper af tre og nævn hver to autenticitetsmarkører.
 • Fungerer filmens brug af SoMe-sekvenser som autenticitetskoder i dokumentaren? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Diskuter også virkningen af filmens brug af hovedkarakterernes egne legende SoMe-optagelser i dokumentaren. 
 • Kan SoMe-videoernes fokus på identitet og æstetiske gengivelser af sammenholdet give et forkert billede af venskabet i filmen? Begrund jeres svar.
 • Vil I vurdere, at det er blevet nemmere eller sværere at producere dokumentarfilm, når man fx som i ‘Klub Kranium’ kan inddrage hovedkarakterernes egne optagelser? Begrund jeres svar.

 

C: Udvælg en sekvens fra Klub Kranium

 • I grupper skal I udvælge og præsentere én sekvens fra ’Klub kranium’ (maks to minutter – gerne under).
 • I præsentationen skal indgå en analyse og fortolkning af jeres sekvens. Fokusér her bl.a. på undergenre, front-/backstage, autenticitetsmarkører samt brug af filmiske virkemidler i sekvensen. 
 • Post jeres sekvens på en fælles Padlet (som læreren har oprettet). Fremlæg for klassen eller som matrixfremlæggelser.
Foto: Made in Copenhagen

 

D: Filmens hensigt

 Gense slutsekvensen i nedenstående klip.

 • Hvilken kommentar til de tre hovedkarakterer i ’Klub kranium’ sender instruktøren med klip og musikvalg i denne sekvens
 • Hvad er filmens hensigt?