Fra litteratur til levende billeder (6.-9. klasse)

Rigtig mange af de film og tv-serier, vi ser, er baseret på populær litteratur. Men hvordan får man egentlig omsat en tekst til billeder og lyd? Hvad er filmens styrker? Og hvad er litteraturens? Forløbet giver eleverne dybere forståelse for, hvilke virkemidler og kunstneriske udtryk der kendetegner hhv. litteratur (ved novellen som eksempel) og film.

FILM-X forløbet indledes med en proces hjemme på skolen, hvor I analyserer en eller flere noveller, som du som dansklærer vurderer, at eleverne kan lade sig inspirere af.

Under forberedelsen anvendes vores undervisningsmateriale, som du finder et link til nederst på denne side.

Under selve FILM-X forløbet samarbejder eleverne i deres filmhold om at bringe deres egen fortælling til live i vore studier. De vil være tid til at eksperimentere med handlingen og undervejs kommer vore undervisere med indspark, således at fortællingen understøttes af en bevidst og reflekteret brug af filmiske virkemidler.

Book forløb

Undervisningsmateriale