Propaganda og skjult reklame (7.-9. klasse)

Instruktør under optagelser i Studie 3

Mange mennesker har indtrykket af, at de selv kontrollerer medierne og ikke omvendt. Men manipulationen i billedbårne medier er mere kompleks end nogen sinde. Og en af de bedste måder eleverne kan opnå en kritisk forståelse for mediernes kompleksitet er ved selv at producere film og video med manipulerende indhold.

I dette forløb præsenteres eleverne for varierende både historiske og nutidige eksempler på film og videoer, der fortæller en historie på en måde, så publikum mere eller mindre bevidst får serveret et budskab, der vil farve deres holdning til et emne og / eller en gruppe mennesker.

Reklamer og propaganda bygger i høj grad på stereotype og fordomsfulde konnotationer - dette diskuterer vi og forholder os til etisk og nysgerrigt i vores analyse.

I produktionsfasen i FILM-X studierne samarbejder eleverne på filmhold om at producere en kort film, der rummer propaganda og / eller skjult reklame.

Opgaven formuleres i et elevmateriale, som de andre filmhold ikke har kendskab til. Resten af klassen skal efterfølgende forsøge at gennemskue manipulationen, og vi ser på, hvilke dramaturgiske og filmiske greb, eleverne anvender til at snyde deres publikum.

Et undervisningsmateriale understøtter en analyseproces hjemme på skolen før selve FILM-X forløbet, som vil bidrage til at eleverne kan se på deres egne og hinandens film metarefleksivt.

Se undervisningsmateriale

Book forløbet