Binti

- et undervisningsmateriale
Lærer

Om materialet

Et undervisningsmateriale til filmen ’Binti’, der handler om den 11-årige vlogger, Binti. Binti og hendes far opholder sig illegalt i Belgien og er i risiko for at blive udvist til Congo. Materialet har fokus på at opøve interkulturel og empatisk kompetence hos eleverne. Desuden skal eleverne tale om redigeret virkelighed på sociale medier.

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man et elevark til dansk 2.-4. klasse (pdf). Det indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i Fag og temaer og Filmfaglige vinkler.

Fakta: Vlog er kort for videolog. Det er en blog med videoer i stedet for tekst og billeder. Binti er derfor vlogger.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Eksistens og ulighed
  • Kultur og fællesskab
  • Sociale medier

Filmfaglige vinkler

Trailer

Dette materiale er skrevet af Trine Hvam Madsen, marts 2020

Materialetype: