Børn i verden

- et materiale om 'Børnene på Silkevejen' af Toolbox Film
Mellemtrin Udskoling

Introduktion

'Børnene på Silkevejen' er en serie på 15 korte dokumentarfilm om 10-14 årige børn i lande langs den gamle Silkevej. Seriens producent, Toolbox Film, har udviklet et undervisningsmateriale til 10 af filmene, nummer 6-15. Hver film viser, hvordan børn klarer små og store udfordringer i hver deres kulturelle og sociale kontekst. Historierne kredser om universelle temaer som fx at realisere drømme og finde sig selv, mens man småskændes med familien. Historierne er autentiske og nemme at relatere til, fordi hovedpersonerne åbent og ærligt deler deres egne historier. 

Silkevejen var et gammelt netværk af handelsruter, der forbandt Øst og Vest. Ruterne skabte nysgerrighed mellem kulturer; fx blev te og silke fra Kina pludselig solgt i Venedig. Selvom handlen hører fortiden til, er kulturerne der stadig. 'Børnene på Silkevejen' skaber forståelse og nysgerrighed og viser, hvor mangfoldig verden er.

Materialet giver bud på, hvordan man kan bruge de 10 udvalgte film på mellemtrinnet og i udskolingen. Under hver af de 10 film finder du et undervisningsmateriale og et elevark. Du kan arbejde med de enkelte film eller i et samlet tværfagligt forløb. Materialet giver eleverne indblik i de forskellige lande, hvor børnene bor og lærer dem at reflektere over børns livsvilkår i andre lande og kulturer. 

I materialet er der også øvelser til elever, som har brug for ekstra udfordringer.

OBS Du kan også finde et materiale til de første 5 film i serien om Børnene på Silkevejen her: Hvem er du?

FAGLIGT FOKUS

Mellemtrin

 • Hvem er du? Drømme, forventninger og muligheder
 • Talent – kroppen som udtryksform samt lyd og bevægelse
 • Venskab og konfliktløsning 
 • Levevilkår i andre lande
 • Fysisk og mentalt velbefindende

Udskoling

 • At være ung i verden
 • Fordeling af verdens goder – absolut og relativ fattigdom 
 • Push-pull-effekter 
 • Pigers rettigheder
 • Verdensmål 
 • Naturkatastrofer 
 • Konfliktløsning 
 • Migration 

 

Materialet er skrevet af Lene Vendelbo, januar 2024.

Film