Bogtyven

- et undervisningsmateriale
Lærer

Om undervisningsmaterialet

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form.

Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man to elevark (pdf) – et til 6.-7. klasse og et til 8.-10. klasse. De indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Mellemkrigstiden og Anden Verdenskrig som perioder samt nazismen som ideologi (historie)
  • Filmens tema og budskab – kunst som en essentiel del af tilværelsen (dansk og kristendomskundskab)
  • Demokrati, ytringsfrihed og forbudt information
  • Andre forslag og fokuspunkter

Filmfaglige vinkler

Dette materiale er skrevet af Rasmus H. K. Welling og Mette Kongstad Welling

Materialetype:
Lærer

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her