Comedy Queen

- et undervisningsmateriale
Lærer Elev

Kort introduktion

12-årige Sasha er en helt almindelig pige med et ikke helt almindeligt liv. Hun har mistet sin mor og forsøger at overvinde sorgen med en liste over ting, som hun vil og ikke vil efter tabet af moren. Sasha klipper alt sit hår af og begynder et opgør med sine omgivelser. Men inderst inde vil hun bare være comedy queen, så hun kan få sin far til at grine igen. 

I dette forløb skal I arbejde med filmen ’Comedy Queen’. Materialet indeholder både en del til lærer og elev. De er opbygget efter samme struktur med fokus på filmens handling, temaer og filmsprog.

FAGLIGT FOKUS

Temaer 

  • Venskab
  • Sort humor

Filmsprog

Trailer

DENNE FILM INDGÅR I MED SKOLEN I BIOGRAFEN I SÆSON 2023/2024

Dette materiale er skrevet af Tilde og Tobias Høybye i samarbejde med 9. årgang på Søndre Skole i Viborg, maj 2023.

Materialetype: