Den usynlige dreng Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Før I ser filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Lav en filmplakat
 • Links og litteratur

Om filmen

En italiensk superheltefilm for børn? Det er ikke hverdagskost for et dansk publikum. Men 'Den usynlige dreng' er en velturneret og genrebevidst fortælling, der bestemt kan konkurrere med populære amerikanske sidestykker.

Film med superhelte har domineret det internationale filmmarked i de seneste par årtier. De fleste kommer fra USA, hvor filmatiseringer af de fantasifulde Marvel-tegneserier er blevet en selvstændig genre. Herhjemme er en række af Kenneth Bøgh Andersens Antboy-bøger for nylig blevet filmatiseret. Og nu er italienerne også kommet på banen. De byder med 'Den usynlige dreng' på en anderledes tilgang til genren. Filmen blander klassiske elementer fra europæisk filmkunst med de velkendte genretræk fra amerikanske film.

'Den usynlige dreng' lægger således ud med et følsomt portræt af outsideren Michele. I tråd med den magiske realisme, som igennem mange år har præget europæiske børnefilm, udvikler Michele særlige kræfter, der synes at stå i forbindelse med hans følelsesliv og overgangen fra barn til teenager. Men forvandlingen til superhelt er ikke blot et billede på følelser, splittelse og kropslige forandringer. 'Den usynlige dreng' er samtidig rendyrket superheltefilm. Jo længere vi kommer i den avancerede forhistorie om radioaktive udslip, paramilitære grupper og mutanter, jo mere nærmer vi os amerikanske forbilleder som fx 'X-Men' og 'Spiderman'-serierne.

Dette undervisningsmateriale lægger op til at arbejde med begge aspekter af 'Den usynlige dreng'. Den magiske realisme afdækkes i analysen af hovedpersonen, hans udvikling, hans konflikter og hans følelsesliv. Og der er fokus på superheltene i arbejdet med filmens genretræk og forbindelserne til de andre superhelte, vi kender fra tegneserier og film.

Opgaverne i elevarket udføres i grupper. Opgaverne sigter mod analyse og fortolkning. Her diskuterer eleverne i grupper, før analyse og fortolkning samles op i klassen. Derudover er der opgaver, hvor grupperne udarbejder forskellige produkter, der fremlægges. Endelig er der en quiz, I kan lave i fællesskab i klassen.

Foto: Claudio Iannone

Filmens credits

Titel: 'Den usynlige dreng'
Originaltitel: 'Il ragazzo invisible'
Produktionsland og -år: Italien, 2014
Instruktion: Gabrielle Salvatores
Længde: 100 min.
Distribution: Angel Films
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Ikke vurderet.

Medvirkende:
Michele Silenzi: Ludovico Girandello
Stella: Noa Zatta
Giovanna (mor): Valeria Golino
Ivan: Riccardo Gasparini
Brando: Enea Barozzi

Før I ser filmen

Se filmens trailer sammen, så eleverne er forberedt på, hvad de skal ind og se.

I kan se traileren med danske undertekster her: www.youtube.com/watch?v=SUC9eBwmvjI

Tag en snak med klassen om superhelte. Formålet er, at eleverne skal aktivere deres viden om superhelte. Få eleverne til at nævne de superhelte, de kender, og tal med eleverne om, hvilke kendetegn og egenskaber de forskellige helte har.

Herefter kan I tage quizzen om superhelte, der er tilknyttet dette undervisningsmateriale. Quizzen foregår online via websitet Kahoot.it. I skal bruge et smartboard eller en computer samt smartphones. Læs nærmere om quizzen under 'Filmfaglige vinkler' og 'Links og litteratur'.

Foto: Claudio Iannone

Handlingsreferat

Den trettenårige dreng Michele bor sammen med sin lillesøster og sin mor, Giovanna. Michele føler ofte, at han er usynlig. I skolen lægger de andre ikke mærke til ham, desværre heller ikke klassens nye, søde pige Stella. På andre tidspunkter ønsker han ligefrem at være usynlig. Det er fx, når klassens bøller driller, stjæler hans penge og skyder på ham med deres paintballgevær.

Michele bliver ufrivilligt midtpunkt for klassens halloweenfest. Han er iført en kikset kinesisk superheltedragt og – som om det ikke er nok – bliver det afsløret, at han er forelsket i Stella. Michele lukker sig inde på toilettet og ønsker, at han må blive usynlig. Næste morgen er hans ønske gået i opfyldelse.

Michele skal nu lære at bruge og kontrollere sin nye evne. I begyndelsen skifter han mellem at være synlig og usynlig, uden at han kan styre det, og det skaber pinlige optrin i bl.a. pigernes omklædningsrum. Men han kan også bruge sin nye evne til at få hævn over klassens bølle. Som usynlig lykkes det også for Michele at blive ven med Stella.

Legen bliver dog alvor, da børn i byen bliver kidnappet – heriblandt Stella. Michele opsøges af en mystisk, blind mand, der viser sig at være hans far. Som følge af et udslip af radioaktivt materiale på et atomkraftværk i Rusland kan faren læse tanker. Han og en række andre mutanter med særlige kræfter er blevet holdt fanget af hæren, der ønsker at udnytte mutanternes evner. Micheles biologiske mor var også en mutant, men er blevet dræbt af militæret. Faren stak af med Michele, da han var spæd, og overlod ham til Giovanna. Michele bliver vred på Giovanna, fordi hun ikke har fortalt, at han er adopteret.

Michele må nu kæmpe mod en militant gruppe, der leder efter børn med særlige evner. Bagmanden er mutanten Claw, der kan tage kontrollen over andre menneskers sind og krop. I en dramatisk aktion lykkes det for Michele at befri Stella og de andre kidnappede børn. Til slut bliver han også forsonet med sin (adoptiv)mor.

Michele og hans (adoptiv)mor Giovanna (Foto: Claudio Iannone)

Faglige mål

Temaer og opgaver i dette undervisningsmateriale knytter sig til Fælles Mål 2014. Inden for faget dansk trænes eleverne i følgende videns- og færdighedsmål og almene kompetencer:

Dansk 

 • Eleven kan sætte teksten i forhold til andre værker 
 • Eleven har viden om intertekstualitet
 • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten 
 • Eleven kan sammenfatte sin fortolkning
 • Eleven har viden om motiv og tema
Foto: Claudio Iannone

Fag og temaer

Hovedkarakteren

Filmens hovedperson er den 13-årige Michele. Han har det ikke let. Han befinder sig i den vanskelige overgang fra barn til ung og oplever alle de problemer, der hører til denne alder.

I omgangen med skolekammeraterne virker han nærmest usynlig fra filmens begyndelse. Flere gange støder de andre ind i ham, som om de ikke kan se ham. Michele er "usynlig" i skolens sociale hierarki.

Han bliver desuden drillet af overklasseløget Brando, der har makkeren Ivan som sin muskelmand. I skolen er Michele udsat for fysiske overgreb: Han bliver jagtet og skudt med splattergevær. Mobberiet har psykisk karakter til klassens halloweenfest. Her afslører Ivan og Brando, at Michele i hemmelighed har filmet klassekammeraten Stella med sin telefon.

Der er således gode grunde til, at Michele ønsker at blive usynlig, da han låser sig inde på toilettet. Det, at han dagen efter rent faktisk er usynlig, ligger i forlængelse af hans sociale status og de problemer, som han ønsker at undslippe. Usynligheden er forbundet med Micheles følelser og selvopfattelse, og den mystiske kinesiske superheltedragt forvandler det indre til noget ydre.

Foto: Claudio Iannone

Som usynlig får Michele nye muligheder for at realisere sine ønsker og drømme. Først iscenesætter han, at Ivan bortvises fra skolen, og dernæst spolerer han Brandos tennisfinale. Begge hævnakter har dog uventede konsekvenser. Som usynlig ser Michele andre sider af sine plageånder. De to drenge har problemer på hjemmefronten. Brandos far presser sin søn hårdt, og Ivans far, der netop er kommet ud af fængslet, reagerer voldeligt, da Ivan bortvises.

Micheles nye usynlighedsevner giver ham mulighed for udfolde sider af sig selv, som han hidtil har holdt skjult. Han kan belure pigerne, når de klæder om, og han kan endelig blive Stellas ven.

Evnen til at blive usynlig virker som en katalysator for Micheles personlige udvikling. I filmens begyndelse er han passiv og magtesløs: Han har ikke selv defineret sin rolle socialt, og han prøver bare at udholde hverdagen og klare sig igennem tilværelsen. Da han får evnen til at blive usynlig, begynder han at udfolde nye sider af sig selv. Han handler og løser problemer, og han får en større forståelse af sine omgivelser. Han finder ud af, at Ivan og Brando også har problemer, og han ser pludselig nye muligheder for at få kontakt til piger. Da begivenhederne rigtigt tager fart, er han blevet en handlekraftig ung mand, der kan løse problemerne.

Foto: Claudio Iannone

Opvækst og konflikt

'Den usynlige dreng' tegner et billede af tilværelsen set fra børnenes perspektiv. De fleste voksne i filmen prøver at gøre deres bedste for børnene. De mener det godt, men grundlæggende forstår de sjældent, hvad der foregår, og de misforstår de fleste situationer. Det er gennem Micheles øjne, at vi oplever personerne og får indtryk af, hvilke problemer de forskellige børn har:

 • Bøllen Ivan viser sig at have ADHD, og hans aggressive adfærd er en konsekvens af hans problemer med at koncentrere sig og sidde stille. Samtidig har han en belastet social baggrund. Hans far er voldelig og er netop kommet ud af fængslet. 
 • Brando kommer fra et karriereorienteret overklassemiljø. Kun sejre tæller for faren, der skælder ud efter tennisfinalen. Når Brando mobber Michele, så er det i virkeligheden i vrede og afmagt over det pres, han er udsat for derhjemme.
 • Stella er den nye pige, der savner varige sociale relationer. Hun er tilsyneladende populær på skolen, men hun mangler alligevel nogen at tale med.

I 'Den usynlige dreng' har alle børnene problemer, der på den ene eller den anden måde skyldes de voksne og deres krav. Filmens kriminalistiske plot er en variation af samme tema. En gruppe voksne kidnapper børn for at udnytte deres kræfter. På både det psykologiske og konkrete plan handler filmen således om, at de voksne ønsker, at børnene skal kunne noget bestemt, og at børnene skal bruges til de voksnes formål.

Konflikterne mellem børnene og de voksne udgør både filmens motiv og filmens tema. Begrebet "motiv" skal her opfattes som filmens genkendelige indhold; altså dens personer og handlinger. I 'Den usynlige dreng' er motivet således Michele, Stella, Brando og Ivan, deres personlige og indbyrdes konflikter samt deres problemer med forældre og lærere. Begrebet "tema" skal forstås som den grundlæggende tanke, der konkret kommer til udtryk i motivet. I 'Den usynlige dreng' er temaet, at der er en konflikt mellem de voksnes krav/forventninger og børnenes egne personligheder.

Foto: Claudio Iannone

Filmfaglige vinkler

Superhelte på film

Superhelte har domineret det internationale filmmarked i de seneste par årtier, og de kulørte figurers succes har bredt sig til tv-serier for både børn og voksne. Superhelte-genren har en stærk appel til børn, og derfor har de fleste elever kendskab til en lang række titler og figurer inden for genren. Der er således basis for at arbejde med genrens og figurernes grundlæggende karakteristika.

Til dette undervisningsmateriale hører en quiz om superhelte. Det er en kahoot-quiz, som foregår online, hvor eleverne svarer ved hjælp af deres smartphones. Quizzen er offentligt tilgængelig på websitet Kahoot.it. I finder quizzen ved at oprette en gratis brugerprofil, logge ind og søge efter 'Den usynlige dreng'. Quizzen fokuserer på en række velkendte superhelte og kan være udgangspunkt for en diskussion af genre og karaktertræk. I kan tage quizzen før eller efter, I har set 'Den usynlige dreng'.

Find link til Kahoot.it her: https://getkahoot.com/ (Ligger også under 'Links og litteratur').

Foto: Claudio Iannone

Superhelte på film har en række karakteristika. Her er en liste over eksempler:

Det ydre

 • En særlig dragt
 • Særlige kræfter
 • Et særligt udseende, fx blå eller grøn hud
 • En dobbelt personlighed

Forhistorie

 • De fleste superhelte har problematiske familierelationer. De har fx mistet deres forældre og andre familiemedlemmer.
 • Mange superhelte har fået deres kræfter ved en form for ulykke, fx radioaktivt udslip.

Sociale relationer

 • Superhelte er ofte outsidere. De kan arbejde sammen med andre superhelte, men ofte er det vanskeligt for dem at omgås almindelige mennesker.
 • Mandlige superhelte har som regel en særlig pige eller kvinde, de har en svaghed for. Det er dog svært for superhelte at have en kæreste eller kone.
 • Mange superhelte har en superfjende, der også har særlige evner.

'Den usynlige dreng' indskriver sig åbenlyst i superhelte-genren. Filmen indeholder en række intertekstuelle referencer til andre superheltefilm. Der er oplagte referencer som fx den dragt, Michele har på til Halloween i begyndelsen af filmen. Herudover er der en række mere subtile referencer, der gemmer sig i handlingen og blandt rekvisitterne. Micheles lillesøster læser ofte tegneserier om superhelte og undrer sig fx over, hvorfor ingen kan se, at Clark Kent tydeligvis er supermand. Mod slutningen af filmen signalerer Stella til Michele ved hjælp af en stor projektør. Det er en klar reference til Batman, der ofte bliver tilkaldt ved hjælp af en projektør med flagermussilhuet.

Micheles biologiske mor (Foto: Claudio Iannone)

Lav en filmplakat

Lav en eller to filmplakater til 'Den usynlige dreng'. Den ene skal have fokus på Michele som en almindelig dreng, der bliver mobbet. Den anden skal have fokus på Michele som superhelt. På hver plakat skal du vælge et slogan og billede, der passer til plakatens fokus.

Brug de 15 billeder, der ligger i billedpakken:

Billederne må gerne beskæres, og du må gerne bruge mere end et billede i din plakat.

Lav din egen plakat på SmåP.dk ved hjælp af programmet Pixel Editor:

SmåP – Små Produktioner er Station Nexts portal for lærere og elever i grundskolen med læringsaktiviteter til små medieproduktioner.

Den italienske plakat til 'Den usynlige dreng'

Links og litteratur

Quiz på Kahoot.it

Der er lavet en quiz til dette undervisningsmateriale. Quizzen ligger online på websitet Kahoot.it. I skal bruge et smartboard eller en computer samt smartphones. Læreren opretter en gratis brugerprofil, logger ind og søger efter 'Den usynlige dreng'. Herefter bruger eleverne deres smartphones til at svare på spørgsmålene. Quizzen kan både bruges før og efter, I har set 'Den usynlige dreng'. Quizzen fokuserer på karakteristika ved velkendte superhelte og kan være udgangspunkt for en diskussion af genre og karaktertræk.

Trailer med danske undertekster

 • www.youtube.com/watch?v=SUC9eBwmvjI

Fakta om 'Den usynlige dreng'

Fakta om superhelte

Lav jeres egen superheltefilm

Med FILM-X Animation kan I lave jeres egen tegnefilm med superhelte. Find vejledning og gratis animationsprogram her:

Undervisningsmateriale til andre film med superheltetema

Foto: Claudio Iannone