Ernest & Célestine

Lærer

Trailer

Om undervisningsmaterialet

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form.

Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man et elevark til dansk (pdf). Det indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’.

Fagligt fokus

Dansk

  • Fjendebilleder
  • Venner på trods

Billedkundskab

  • Akvareller

Tværfagligt samarbejde

  • Bjørne og mus

Filmfaglige vinkler

Dette materiale er skrevet af Judith og Ulrich Breuning, maj 2014

Materialetype: