Ernest & Célestine

Ernest & Célestine

– et undervisningsmateriale

Fag og temaer

Dansk

Fjendebilleder
Filmen opererer med to verdener. En verden under jorden og en verden over. Under jorden lever musene, og over jorden lever bjørnene. Musene bruger bjørnene som skræmmebillede, og bjørnene ser musene som fjender. Filmuniverset er altså klart defineret med to samfund med hver deres fjendebillede.

Det vil en være en god idé at begynde med en definition af filmens univers: Hvordan ser de to samfund ud? Hvordan er de forskellige og frem for alt: På hvilke måder ligner de hinanden? Det er også interessant at undersøge, hvordan fjendebillederne indgår i de to samfunds pædagogik og mytologi, og hvordan museverdenen er afhængig af råstof (tænder) fra bjørne.

Samtaler i klassen og elevernes konkrete iagttagelser kan derefter danne grundlag for en overordnet samtale om årsager til opfattelser af fremmede og angst for det ukendte. Og hvordan man kan ændre på forudfattede meninger og være åben for forståelse og tolerance.

Venner på trods
Der findes to mønsterbrydere i de fastlåste muse- og bjørneverdener. En i hvert samfund. Musen Célestine skal være tandlæge, men vil hellere tegne og male. Og allerhelst tegne bjørne, som er hendes yndlingsmotiv. Familien til bjørnen Ernest ville gerne have, at han blev dommer, men Ernest vil hellere være musiker og er endt som lidt af en bums. På trods af alle odds finder de to outsidere sammen, og det bliver dem, der ved deres venskab og handlinger stiller de kunstige modsætninger i relief og afdækker rigide fordomme. Parret kan ses som en variant af eventyret om ”Skønheden og udyret”, som Disney-koncernen filmatiserede som tegnefilm i 1991, og temaet genfindes for eksempel også i filmene om ”King Kong”.

Arbejdet med dette tema kan tage udgangspunkt i karakteristikker af de to hovedkarakterer med særligt fokus på deres utilpassethed og drømme. Og siden kan man finde eksempler på, hvordan samfundet behandler og reagerer på anderledes tænkende. Dette kan føre til en samtale om, hvordan de to gradvis bliver venner, hjælper hinanden og får et liv sammen. Det er interessant at bemærke, at da de skal bo sammen, gentager de i starten samfundsmønstret. Célestine indretter sig i kælderen, mens Ernest bor ovenpå. Det vil også være oplagt at tale om andre umage par i film, bøger og tegneserier.

grundskolen
Foto: Angel Films

Billedkunst

Akvareller
Filmen bygger på billedbøger af den belgiske forfatter og illustrator Gabrielle Vincent, og hendes streg og stil er videreført i filmen. De sprøde akvareller i douce farver giver den i virkeligheden ganske barske og undertiden triste handling en børnevenlig og poetisk dimension.

Filmens billeder kan downloades her: Outnow og danne grundlag for samtale om stil, teknik og udtryk samt introduktion til akvarelmalingens særegenhed. Og siden være udgangspunkt for elevernes eget arbejde med tegning og akvareller, der kan kommentere og fortolke filmens handling.

På samme måde som Célestine i filmen maler til musik, kan eleverne selv fremstille billeder, mens de for eksempel lytter til Vivaldis De Fire Årstider. Eleverne vælger selv årstid og efterfølgende form- og farvevalg. Musikken findes på Youtube.

grundskolen
Foto: Angel Films

Tværfagligt samarbejde

Bjørne og mus
Filmen kan indgå i et tværfagligt samarbejde med dansk, billedkunst, musik samt natur og teknik. Sidstnævnte fag kan bidrage til forståelsen for skellet mellem fiktion og virkelighed med undersøgelser af livsbetingelserne for naturens bjørne og mus. Disse kan så sammenholdes med litteraturens, tegneseriernes og filmens mange figurer, der ud over Ernest og Célestine for eksempel tæller Mickey Mouse, Tom (og Jerry), Peter Plys og Bamse (og Kylling). Og de kære væsner kan derefter indgå i et arbejde med akvarelillustrationer af elevernes egne fabler og fortællinger. Brug eventuelt musikken som inspirationskilde.

grundskolen
Foto: Angel Films

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle