FILM-X – Clifi: Lav film fremtidsfilm om klima Lærer

Hjem

FASE 1: Praktisk forberedelse

Vi anbefaler, at I starter med at se introduktionsfilmen til FILM-X-studierne nedenfor fælles på klassen.

Herefter inddeles klassen i filmhold på 4-7 elever, og holdene de fordeles på studierne 1-4. Er I færre end 28 elever er der max 6 elever i Studie 4 / Bilen. Hvert filmhold ser nu introfilmen til netop det studie, de skal arbejde i. Filmene viser mulighederne og desuden får eleverne en introduktion til de funktioner, der skal varetages på hvert filmhold.

Se introduktionsfilmene under beskrivelsen af hvert studie på hjemmesiden: Studie 1, Studie 2, Studie 3, Studie 4.

Introduktionsfilmene viser mulighederne i de enkelte studier og introducerer til de funktioner, eleverne skal fordele mellem sig hjemme på skolen.

På hvert hold skal der være: En Instruktør, en fotograf/scenograf og 3-5 skuespillere. Derudover er det en god idé at vælge 1-2 klippere, som har det primære ansvar under klipningen.

Vi anbefaler, at holdene sammensættes således, at eleverne varetager en funktion, de har særlig interesse for eller kompetence til at varetage. Det er f.eks. vigtigt, at instruktøren er motiveret for at lede sit hold, de tekniske funktioner varetages af elever, der kan lide at fordybe sig med en computer, og at skuespillerne har mod på at tage en rolle på sig.

Ud over de fire optagestudier, som eleverne fordeles i, kan alle benytte sig af Nærbilledstudiet, hvor holdene kan optage nærbilleder som klippes ind i filmen, samt Lydstudiet, hvor man kan optage både realistiske og fantasifulde effektlyde.

Se også meget gerne de korte introfilm til Nærbilledestudiet og Lydstudiet, så eleverne kan tænke disse ind i deres historier under forberedelsen på skolen.

FASE 2: Faglig forberedelse

Arbejde med tema

Clifi er hyper aktuel – klimadebatten fylder meget i medierne, i de politiske diskussioner og i de fleste menneskers bevidsthed. Så selvom scifi film omkring klima og miljø har mange år på bagen, er antallet af film steget voldsomt, og derfor taler man nu om en egentlig genre.

Samtidigt er antallet af dokumentarfilm indenfor emnet nærmest eksploderet. Film er en vigtig stemme i klimadebatten, der skaber opmærksomhed, og mens dokumentarfilmene viser os, at klimaforandringer er fakta og ikke kun fremtid, viser de fiktive clifi film de yderste konsekvenser på en nærværende og sanselig måde, som den enkelte kan leve sig ind i.

Som optakt til forløbet, foreslår vi, at I tager en overordnet diskussion om denne filmbølge.

Forslag til diskussionsspørgsmål:

 • Hvorfor skaber man film om klimaforandringer?
 • Hvordan kan film påvirke klimadebatten?
 • Hvordan kan en dokumentarfilm og en fiktionsfilm påvirke debatten forskelligt?

Derudover anbefaler vi, at I arbejder mere dybdegående med klima. Links til inspiration:

 • 2040 – se og diskuter dokumentarfilmen på Filmcentralen, der giver en masse bud på, hvad man allerede med vores nuværende viden ville kunne gøre for at bremse klimaforandringerne
 • Earth – Undervisningmateriale til 5.-10. klasse på Filmcentralen.dk
 • Before the flood – Film og undervisningsmateriale til 8.-10. klasse på Filmcentralen.dk
 • Undervisningsmaterialet fra Lommefilm.dk, der behandler FN’s Verdensmål, her under #13 Klimaindsats. Se film og undervisningsmateriale.
 • Led efter clifi (kort)film på Internettet / Youtube og tal om, hvad der kendetegner de film I finder frem til? (Stil, tema, nationalitet etc.).
 • FN-undervisning – flere øvelser om klimaforandringer med afsæt i lærebog, der kan downloades gratis.
Foto: DFI
Foto: DFI

Genrekendskab og analyse

Klimaet behandles vidt forskelligt i film, og man kan støde på modpoler som ”Hushpuppy” og ”The day after tomorrow”. Virkemidlerne skal i begge tilfælde skabe en overbevisende, troværdig fortælling, som vi kan leve os ind i – og som i bedste fald kan motivere os til at ændre adfærd.

De vigtigste elementer i clifi-genren, som eleverne selv skal arbejde med, når de producerer deres film, er præsentation (univers og konflikt skal gøres forståelig), scenografi (location, kostumer og rekvisitter), skuespil (replikker og reaktioner matcher den fremtid, der etableres) og endelig lyd.

Vi anbefaler, at I som et led i forberedelsen gennemgår et eller flere clifi-filmklip og analyserer disse elementer.

Eksempler på film og tv-serier indenfor clifi: Wall-E, The Rain, Qeda, Interstellar, The Day after Tomorrow.

Store Blockbuser film tager I stigende grad fat I klimaforandringer som et væsentligt tema, fx eventyret ”Frozen II” og superhelte film som ”Avengers: Infinity War” og ”Spiderman: Far from Home”.

Forberedelse af filmfortællinger

Når I selv skal skabe film i FILM-X forløbet, arbejder filmholdene med tematikken ift. deres egen fantasi og virkelighedsforståelse i fiktive fortællinger, som forberedes på skolen.

Under denne del af forberedelsen bruger filmholdene vores Elevmaterialer - enten på hjemmesiden eller som udprint fra boksen til venstre med elevark. Elevmaterialet fokuserer på,  at eleverne får valgt en scenografi (baggrundsfilm) samt indklip – her skal de have adgang til at se baggrundsfilm og indklip på vores hjemmeside.

Derudover hjælper elevmaterialet filmholdene til at planlægge en grundlæggende handling med afsæt i en klima-problemstilling, som de selv vælger. Og de gør sig overvejelser omkring øvrige virkemidler som lyd, musik og kostumer og rekvisitter.

Hvis I vil være meget grundige, kan eleverne skrive et manuskript med replikker allerede hjemmefra, men det er bestemt ikke et krav.

Der er del rekvisitter og kostumer til rådighed i FILM-X studierne, der kan understøtte en clifi-fortælling, og eleverne er desuden velkommen til at medbringe specifikke kostumer og rekvisitter. Har I mulighed for det, er der potentielt en kreativ og innovativ udfordring i at eleverne designer og fremstiller egne rekvisitter og kostumer til dette forløb.

FASE 3: Forløbet i FILM-X

Forløbet i FILM-X varetages af to undervisere. De introducerer til teknik, udfordrer eleverne filmfagligt og coacher dem i at varetage deres funktion på filmholdet.

Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X besøget med klassen, og under forløbet i FILM-X er der behov for, at du:

 • Støtter elevernes samarbejde og fokus på den faglige vinkel, I arbejder med på skolen
 • Laver aftaler med elever, der evt. har brug for en pause undervejs i forløbet
 • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser
 • Hjælper med at guide elever, der optager i lydstudiet og nærbilledestudiet under klipningen – med støtte fra underviserne i FILM-X

Derudover kan du dokumentere elevernes arbejdsproces, hvilket vil være en super indgang til evalueringen hjemme på skolen.

Oplæg i biografen

I biografen bydes klassen velkommen af de to FILM-X guider. De taler med eleverne om, hvad I har forberedt hjemme. Herefter gennemgår guiderne filmklip, og taler med eleverne om de væsentligste virkemidler i clifi-genren.

Foto: Filminstituttet

Optagelse af billede og lyd i FILM-X

Under selve FILM-X forløbet samarbejder eleverne i deres filmhold om at bringe deres egen fortælling til live. De vil være tid til at rette den planlagte handlingen til og undervejs kommer guiderne med indspark, således at fortællingen skærpes og bliver troværdig.

Især skal der arbejdes med præsentationen, så den fremtidsvision, filmholdet ønsker at videregide, bliver tydelig for publikum.

Klipning i FILM-X

Under klipningen er det fotografen / klipperen, der sidder ved tasterne. Resten af holdet deltager med idéer og refleksioner ift. indklip, effektlyde og musik, de vil have med i filmen.

Holdene fra studie 1 og 2 starter klippeprocessen med at indspille deres dialog med mikrofon ved klippecomputeren.

Evt. går 2-3 elever ind i lydstudiet og producerer egne effektlyde, og 2-3 elever optager reaktions- og detaljeskud i Nærbilledestudiet.

Alle filmhold klipper ekstra billedklip, lyde og musik ind i deres film, og der kan desuden lægges tekster ind, som kan forklare vigtige detaljer som tid og sted.

Filmpræsentation i biografen

Vi slutter forløbet af med, at holdene præsenterer deres proces og færdige film for klassen i vores biograf. Underviserne samler op på, hvordan temaet er behandlet og hvilke virkemidler, der er brugt.

FASE 4: Opfølgning på skolen

Vi opfordrer til, at I på skolen følger op med en dybere refleksion over elevernes læring.

Måske har I mod på at starte en ny produktion op med det udstyr, I har adgang til på skolen, så eleverne kan opnå større fortrolighed med at anvende de multimodale udtryksformer.

For at understøtte jeres evaluering og elevernes samlede læringsproces kan I inddrage PMM (personal meaning map), hvor eleverne inden I tager til FILM-X udfylder et map om temaet, som de så bygger videre på efter forløbet. Dette kan gøres individuelt eller på hold.

Se mere om PMM på skoletjenesten.dk.

Kontakt

Har du brug for hjælp eller inspiration til forberedelsen, kan du kontakte Skoletjenesten på tlf. 3374 3669 eller sende en mail til film-x@dfi.dk.