Before the Flood

- et undervisningsmateriale
Lærer

Om undervisningsmaterialet

Et undervisningsmateriale til dokumentarfilmen ‘Before the Flood’, der fokuserer på miljø og klimaforandringer. Filmen følger FN-ambassadør Leonardo DiCaprio, som forsøger at finde ud af, hvad verdenssamfundet kan gøre for at forhindre, at klimaforandringerne får konsekvenser for både dyrearter, økosystemet og særligt udsatte befolkningsgrupper.

Få baggrundsviden og idéer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man elevark (pdf) til både samfundsfag og biologi. De indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’.

Filmen er desværre ikke længere tilgængelig på Filmcentralen.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Biologi: Økosystemer, klimaforandringer, bæredygtig energiforsyning, bæredygtig produktion, udledning af stoffer
  • Samfundsfag: FN, forbrugerne og forbryderne

Filmfaglige vinkler

Dette materiale er skrevet af Jan Frydensbjerg og Sarah Leonhardt Husted, november 2018