FASE 1: Praktisk forberedelse

Vi anbefaler at I starter med at se introduktionsfilmen til FILM-X-studierne nedenfor fælles på klassen.

Herefter inddeles klassen i filmhold på 4-7 elever, og holdene de fordeles på studierne 1-4. Er I færre end 28 elever er der max 6 elever i Studie 4 / Bilen. Hvert filmhold ser nu introfilmen til netop det studie, de skal arbejde i. Filmene viser mulighederne og desuden får eleverne en introduktion til de funktioner, der skal varetages på hvert filmhold.

Se introduktionsfilmene under beskrivelsen af hvert enkelt studie: Studie 1, Studie 2, Studie 3, Studie 4.

Når filmholdene har set introduktionsfilmen til deres studie, fordeler de funktionerne mellem sig. Der skal under optagelserne være en Instruktør, en fotograf / scenograf og 3-5 skuespillere. Under klipningen er det godt at udpege 1-2 klippere, selvom holdet arbejder samlet ved klippestanderen. Men der er også mulighed for at 2-3 elever optager ekstra klip i nærbilledestudiet og / eller at et par elever eksperimenterer med at lave egne effektlyde i lydstudiet.

Rollerne forklares i introfilmen og vi anbefaler, at holdene sammensættes således, at eleverne varetager en funktion, de har særlig interesse for eller kompetence til at varetage. Det er fx vigtigt, at instruktøren er motiveret for at lede sit hold, de tekniske funktioner varetages af elever, der kan lide at fordybe sig med en computer, og at skuespillerne har mod på at tage en rolle på sig.

FASE 2: Faglig forberedelse

Den faglige forberedelse inkluderer, at eleverne forbereder deres gyserfortællinger på forhånd. Men for at have de rette forudsætninger for dette, anbefaler vi, at I ser og analyserer et par gyserfilmeksempler og får talt om, hvilke virkemidler, der særligt går igen i gyserfilm. I kan anvende materialet Gys i grundskolen, som indeholder gennemgang af genretræk og virkemidler, flere filmklip med arbejdsspørgsmål, samt små praktiske øvelser. Materialet er målrettet 6.-10. klassetrin, så har du 4.-5. klasse, kan vi anbefale, at klassen i stedet ser kortfilmene Alma (5 min., animation) og / eller Francis (7 min., animation). Du kan stadig bruge gysermaterialet som inspiration.

Efter det analytiske arbejde, skal eleverne i gang med deres egne filmfortællinger. Eleverne skal inden FILM-X besøget udvælge en scenografi / baggrundsfilm til deres film og planlægge et plot. Til denne del af forberedelsen anvender filmholdene vore differentierede elevmaterialer. Disse kan enten tilgås via hjemmesiden - se materiale for 4.-6. klassetrin og materiale for 7.-9. klassetrin, eller materialerne kan printes fra PDF-boksen til venstre.

Elevmaterialet hjælper eleverne til at beslutte sig for, hvilken baggrudnsfilm / scenografi, de vil bruge, og derudover arbejder de med spørgsmål til handlingen samt filmens personer og virkemidler.

Flere af baggrundsfilmene har små handlingselementer bygget ind, og baggrundsfilmene kan både inspirere og stilladsere fortællingen. Nogle af dem er specifikt udviklet til at skabe gyserfilm, men eleverne vælger frit, hvilke baggrundsfilm, de vil bruge.

Filmholdene kan desuden optage ekstra klip i nærbilledestudiet (se introfilm til nærbilledestudiet) og/eller effektlyde i lydstudiet (se introfilm til lydstudiet). Det er en god idé, hvis filmholdene allerede hjemme på skolen har talt om, hvilke lyde og nærbilleder, de vil optage.

FASE 3: Forløbet i FILM-X

Forløbet i FILM-X varetages af to undervisere. De introducerer til teknik, udfordrer eleverne filmfagligt og coacher dem i at varetage deres funktion på filmholdet.

Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X-besøget med klassen, og under forløbet i FILM-X er der behov for, at du:

  • Støtter elevernes samarbejde og fokus på den faglige vinkel, I arbejder med på skolen
  • Laver aftaler med elever, der holder pause undervejs i forløbet
  • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser
  • Hjælper med at guide elever, der optager i lydstudiet og nærbilledestudiet under klipningen – med støtte fra underviserne i FILM-X
Foto: DFI
Foto: DFI
Foto: DFI

Oplæg i biografen

I biografen bydes klassen velkommen af de to FILM-X guider. De taler med eleverne om, hvad I har forberedt hjemme. Herefter gennemgår guiderne klip fra forskellige gyserfilm, og finder sammen med eleverne frem til gysertræk i handlingen og de filmiske virkemidler.

Optagelse af billede og lyd i FILM-X

Under selve FILM-X forløbet samarbejder eleverne i deres filmhold om at bringe deres egen gyserfortælling til live. De vil være tid til at eksperimentere med handlingen og undervejs kommer guiderne med indspark, således at fortællingen skærpes ud fra genrens konventioner og bliver klar for en udenforstående.

Klipning i FILM-X

I filmklipningen reflekterer eleverne over filmens særlige virkemidler, når de skal indsætte ekstra billedmateriale, bearbejde deres dialog og træffe beslutninger omkring fx effektlyd og musik.

Klipningen har høj prioritet under vore gyserforløb, da lyd og tempo er helt afgørende virkemidler, når der skal opbygges spænding og chokeffekter.

Det er primært klipperen, der sidder med musen. To elever kan evt. dele rollen og skiftes undervejs. Resten af holdet deltager med idéer.

Holdene fra studie 1 og 2 starter klippeprocessen med at indspille deres dialog med mikrofon ved klippecomputeren.

Der er også mulighed for, at 2-3 elever går ind i lydstudiet og producerer egne effektlyde, og / eller optager reaktions- og detaljeskud i Nærbilledestudiet, så der for alvor kan skabes effekter og gode billeddetaljer.

Filmpræsentation i biografen

Vi slutter forløbet af med, at holdene præsenterer deres proces og færdige film for klassen i
vores biograf og elever og undervisere kommer med feedback til filmene.

FASE 4: Opfølgning på skolen

Vi opfordrer til, at I på skolen følger op med en dybere refleksion over elevernes læring.

Måske har I mod på at starte en ny produktion op med det udstyr, I har adgang til på skolen, så eleverne kan opnå større fortrolighed med at anvende de multimodale udtryksformer.

For at understøtte jeres evaluering og elevernes samlede læringsproces kan I inddrage PMM (personal meaning map), hvor eleverne inden I tager til FILM-X udfylder et map om temaet, som de så bygger videre på efter forløbet. Dette kan gøres individuelt eller på hold.

Se mere om PMM på skoletjenesten.dk.

Kontakt

Har du brug for hjælp eller inspiration til forberedelsen, kan du kontakte Skoletjenesten på tlf. 3374 3669 eller sende en mail til film-x@dfi.dk.