FILM-X – Videodagbog fra Anden Verdenskrig Lærer

Hjem

FASE 1: Praktisk forberedelse

Vi anbefaler, at I starter med at se vores introduktionsfilm til FILM-X-studierne fælles på klassen.

Herefter inddeles klassen i filmhold på 4-7 elever, og holdene de fordeles på studierne 1-4. Er I færre end 28 elever er der max 6 elever i Studie 4 / Bilen. Hvert filmhold ser nu introfilmen til netop det studie, de skal arbejde i. Filmene viser mulighederne og desuden får eleverne en introduktion til de funktioner, der skal varetages på hvert filmhold.

Se introduktionsfilmene under beskrivelsen af hvert studie på hjemmesiden: Studie 1, Studie 2, Studie 3, Studie 4.

Introduktionsfilmene viser mulighederne i de enkelte studier og introducerer til de funktioner, eleverne skal fordele mellem sig hjemme på skolen.

På hvert hold skal der være en Instruktør, en fotograf / scenograf og 3-5 skuespillere. Vi anbefaler, at holdene sammensættes således, at eleverne varetager en funktion, de har særlig interesse for eller kompetence til at varetage. Det er f.eks. vigtigt, at instruktøren er motiveret for at lede sit hold, de tekniske funktioner varetages af elever, der kan lide at fordybe sig med en computer, og at skuespillerne har mod på at tage en rolle på sig.

Ud over de fire optagestudier, som eleverne fordeles i, kan alle benytte sig af Nærbilledstudiet, hvor holdene kan optage nærbilleder som klippes ind i filmen, samt Lydstudiet, hvor man kan optage både realistiske og fantasifulde effektlyde.

Se også meget gerne de korte introfilm til Nærbilledestudiet og Lydstudiet, så eleverne kan tænke disse ind i deres historier under forberedelsen på skolen.

FASE 2: Faglig forberedelse

Arbejde med emnet ” Videodagbog fra 2. Verdenskrig”

Annes liv indeholder både almindelige problematikker, som de fleste unge piger gennemgår, men Anne må også leve med en utryghed, som kan være svær at indleve sig i for unge, som er vokset op i et trygt samfund. Som optakt til forløbet anbefales det, at I tager en overordnet diskussion om, hvilke episoder/ nedslag i Anne Franks dagbog og liv, der kunne være interessante at filmatisere.

Det kan både være situationer som går tæt på Annes følelser og indre stemninger, eller dem som relaterer til den spændte situation som jødeforfølgelsen er årsag til. Her er en voiceover som fortællerstemme effektfuld at bruge. Voiceovers kan benyttes på flere forskellige måder i film. Når en film benytter en voiceover, er det et bevidst valg fra instruktørens side, som har et formål med netop dette virkemiddel. Nogle voiceovers iscenesætter handlingens tid, sted og personer, imens andre sætter en stemning eller forklarer karakterernes indre tanker. Læs mere her.

De følgende links viser forskellige eksempler på brugen af voiceover eller fortællestemme. Se eksemplerne i klassen:

Lille Virgil og Orla Frøsnapper (se de første 60 sekunder):

En forårsdag i Helvede (se kun fra 03:00 til 04.38):

Enola Holmes:

Bogtyven: 

Om eksemplerne:

I Lille Virgil og Orla Frøsnapper giver voiceoveren en lille præsentation af byen og bruger herefter energien på at introducere filmens skurk Orla. I En Forårsdag i Helvede benytter filmens instruktør, Jørgen Leth, voiceover til at sætte et nøjagtigt tidspunkt og sted for filmens handling samt til at præsentere filmens hovedpersoner. Fortællestemmen i Enola Holmes-introen er ikke en voiceover, men hovedpersonen selv, som præsenterer sit liv fra fødsel til handlingens nutid. Dette kan også være en effektfuld måde at iscenesætte sin hovedpersons historie. Voiceoveren i Bogtyven er noget mere poetisk og dyster. Fortælleren i filmen er nemlig ikke en karakter i filmens handling, men er Døden som hele tiden har et filosofisk syn på hvem der skal leve og hvem der ikke skal.

Lad eleverne diskutere i grupper på 3-4 elever eller i de filmhold eleverne skal producere filmene i, hvordan voiceoveren benyttes i de enkelte eksempler og lad elevgrupperne beslutte, hvilken type voiceover de ønsker i deres egen film.

For at voiceoveren har sin berettigelse, er det vigtigt at forberede denne og skrive den ned inden besøget i FILM-X. En voiceover behøver ikke at være lang, men den skal være præcis ift. gruppens/instruktørens formål. Den skal derfor også indtales med indlevelse under lydarbejdet i FILM-X studierne. Lad derfor grupperne arbejde med at skrive en voiceover, som enten introducerer tid, sted, stemning, karakterer eller verdenssituationen som i eksemplerne ovenfor.

Forberedelse af filmfortællinger

Eleverne udvikler den konkrete filmfortælling hjemme på skolen. I den forbindelse bruger filmholdene vores elevmaterialer, som de kan tilgå her på hjemmesiden eller de kan printes fra boksen til venstre. Elevmaterialerne støtter filmholdene i at udvikle en kort fortælling samt i at vælge deres scenografi (baggrundsfilm) samt indklip, som de skal have adgang til at se på vores hjemmeside.

Hvis I vil være meget grundige, kan eleverne skrive et manuskript med replikker allerede hjemmefra (start fx med at lave vores manuskriptøvelser til mellemtrinnet eller til udskolingen), ellers er det helt fint at tale mere overordnet om et plot til filmen ud fra elevarket.

Der er del rekvisitter og kostumer til rådighed i FILM-X studierne, der kan understøtte en historisk fortælling, og eleverne er desuden velkommen til at medbringe specifikke kostumer og rekvisitter.

Foto: Filminstituttet

FASE 3: Forløbet i FILM-X

Forløbet i FILM-X varetages af to undervisere. De introducerer til teknik, udfordrer eleverne filmfagligt og coacher dem i at varetage deres funktion på filmholdet.

Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X besøget med klassen, og under forløbet i FILM-X er der behov for, at du:

  • Støtter elevernes samarbejde og fokus på den faglige vinkel, I arbejder med på skolen
  • Laver aftaler med elever, der evt. har brug for en pause undervejs i forløbet
  • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser
  • Hjælper med at guide elever, der optager i lydstudiet og nærbilledestudiet under klipningen – med støtte fra underviserne i FILM-X

Derudover kan du dokumentere elevernes arbejdsproces, hvilket vil være en super indgang til evalueringen hjemme på skolen.

Oplæg i biografen

I biografen bydes klassen velkommen af de to FILM-X undervisere. De taler med eleverne om, hvad I har forberedt hjemme. Herefter viser vi et sammenklip af forskellige filmatiseringer af Anne Franks dagbog. Underviserne taler med eleverne om hvad de skal være særlige opmærksomme på i deres egen produktioner, og hvordan filmiske virkemidler som dramaturgi, skuespil, klipning, lyd og scenografi kan understøtte deres fortællinger.

Optagelse af billede og lyd i FILM-X

Efter oplægget får klassen en rundvisning og introduceres for mulighederne i studierne.

Herefter samarbejder eleverne i deres filmhold om at indspille og videreudvikle deres filmfortællinger. Underviserne er i dialog med filmholdene undervejs og kommer med indspark til handling og virkemidler. 

Foto: DFI
Foto: DFI

Klipning i FILM-X 

Under klipningen er det fotografen / klipperen, der sidder ved tasterne. Resten af holdet deltager med idéer og refleksioner ift. indklip, effektlyde og musik, de vil have med i filmen.

Holdene fra studie 1 og 2 starter klippeprocessen med at indspille deres dialog med mikrofon ved klippecomputeren.

Evt. går 2-3 elever ind i lydstudiet og producerer egne effektlyde, og 2-3 elever optager reaktions- og detaljeskud i Nærbilledestudiet.

Alle filmhold klipper ekstra billedklip, lyde og musik ind i deres film, og der kan desuden lægges tekster ind.

Filmpræsentation i biografen

Vi slutter forløbet af med, at holdene præsenterer deres proces og færdige film for klassen i vores biograf. Underviserne samler op på, hvordan temaet er behandlet og hvilke virkemidler, der er brugt.

FASE 4: Opfølgning på skolen

Vi opfordrer til, at I på skolen følger op med en dybere refleksion over elevernes læring.

Måske har I mod på at starte en ny produktion op med det udstyr, I har adgang til på skolen, så eleverne kan opnå større fortrolighed med at anvende de multimodale udtryksformer.

For at understøtte jeres evaluering og elevernes samlede læringsproces kan I inddrage PMM (personal meaning map), hvor eleverne inden I tager til FILM-X udfylder et map om temaet, som de så bygger videre på efter forløbet. Dette kan gøres individuelt eller på hold.

Se mere om PMM på skoletjenesten.dk.

Kontakt

Har du brug for hjælp eller inspiration til forberedelsen, kan du kontakte Skoletjenesten på tlf. 3374 3669 eller sende en mail til film-x@dfi.dk.