Fritzi og revolutionen

Fritzi og revolutionen

– et undervisningsmateriale

Fag og temaer

Frihed og forandring

’Fritzi og revolutionen’ handler om den fredelige revolution i DDR, der i efteråret 1989 førte til Tysklands genforening. Filmens målgruppe, børn fra 10 år, kan leve sig ind i filmens fiktive hovedkarakter Fritzi, der med et barns uvidenhed om politik og samfundsstrukturer i begyndelsen handler intuitivt og uskyldigt. 

Filmen tyske undertitel ’Eine Wende-Wunder-Geschichte’ understreger, at filmen er en eventyrlig og magisk historie, eine Wunder-Geschichte, om forandringstiden, die Wende, i DDR op til murens fald. Historiens lykkelige slutning, hvor pigerne genforenes ved den åbne grænseovergang står i skærende kontrast til skudepisoden ved grænsehegnet i filmens anslag. Personen her betaler den højeste pris for sit ønske om at finde friheden på den anden side af hegnet, i Vesttyskland. 

Filmen kan ses som en coming of age-historie, hvor hovedkarakteren, Fritzi, gennemgår en udvikling fra et uvidende barn til en mere moden, selvsikker og oprørsk pige. Undervejs i filmen bliver hun konfronteret med begivenheder, der får hende til at sætte sig op imod autoriteterne i sit liv: forældrene, læreren og det socialistiske styre. 

Fritzi og revolutionen
Foto: Angel Films

Da Fritzi tilfældigt ser et indslag i tv med store menneskemængder, der flygter fra Ungarn til Østrig, indser hun, at Sophie og hendes mor nok ikke bare er på ferie i Ungarn. Hendes mor må besvare Fritzis mange spørgsmål om Sophie og hendes mors flugt: Hvorfor er de flygtet, hvem var mændene, der gennemsøgte deres lejlighed, og vidste moren noget om Sophies mors flugtplaner? Svarene gør det klart for Fritzi, hvor magtfuld Stasi er. Fritzi oplever at blive overvåget og forfulgt af Stasi, da hun viser interesse for at rejse til Ungarn med hunden Sputnik. Senere bliver hun anholdt og afhørt af grænsevagterne. I hendes øjne helt uretfærdigt. Hun har ikke andre hensigter end at hjælpe sin veninde, da hun forsøger at få hunden Sputnik gennem hegnet ind i Vesttyskland, hvor Sophie er hos sin bedstemor. 

Fritzi bliver ved en tilfældighed en del af fællesskabet i Nikolaj Kirken, hvor borgerne i Leipzig samles hver mandag, og hun deltager aktivt og engageret i de fredelige, men ulovlige, mandagsdemonstrationer i Leipzigs gader. Sammen med østtyskere i andre byer, kæmper de for forandringer og frihed i Østtyskland. De kæmper for et åbent land med frie mennesker, der selv kan vælge studie, og for et land med menings- og rejsefrihed: "Für ein offenes Land mit freien Menschen". I skolen siger Fritzi Frau Liesegang imod, da hun kalder mandagsdemonstranterne banditter, og hun stiller kritiske spørgsmål til en grænsevagt, der er på besøg i klassen. Det bliver klart for Fritzi, at formålet med den lukkede grænse mellem Øst- og Vesttyskland ikke kun er at beskytte østtyskerne mod vesterlændingene, men at forhindre østtyskerne i at rejse ud af landet.

Filmen ender lykkeligt. Demonstrationerne har bredt sig til hele landet, og det politiske styre beslutter at åbne alle grænseovergange. Østtyskerne får deres frihed, og Sputnik krydser som den første grænsen og løber lige i armene på Sophie.  

Der er geografiske og tekstrelaterede opgaver om "Die Wende" på elevarket til tysk.


Fritzi og revolutionen
Foto: Angel Films

Fællesskab, venskab og mod 

Undervejs i historien samler Fritzi viden om den tid, hun lever i. Modig og handlekraftig indgår hun i de historiske begivenheder, der danner rammen om filmens fortælling. Hun udvikler sig til en selvstændig pige, der oplever fællesskabets kraft i kampen for sit folks og lands frihed. 

I mange tyske familier er personlige oplevelser fra tiden før "Die Wende" og murens fald en del af en fælles familiefortælling. For de fleste danske børn og unge er det en ukendt historiefortælling. Ved at sammenligne deres egen familiefortælling med den tyske kan eleverne få forståelse for, at filmens temaer om fællesskab, venskab og mod er betydningsfulde på tværs af grænser og nationalitet. 

I tværfaglige forløb kan temaerne indgå i følgende fag og aktiviteter:

Dansk og billedkunst

 • Familiefortælling i tekst og billeder: 
  • Fremstil en foldebog på baggrund af egne oplevelser, fotoalbum og interviews med familiemedlemmer om begivenheder i Danmark

Understøttende undervisning: dansk og tysk

 • Stopmotion-film om venskab og/eller fællesskab:
  • Fortællinger om personlige venskaber: jævnaldrende, køn, skole, fritid 
  • Fortællinger om oplevelser i fællesskab med andre: interesser, familie, trossamfund
    
  • Vælg en af fortællingerne, og fremstil et storyboard
  • Omsæt fortællingen til tegninger: karakterer, kulisser og rekvisitter
  • Producer en stopmotion-film 

Under ’Links og litteratur’ er der hjælp til at lave storyboard og stopmotion-film.

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle