Hvad vil folk sige

Lærer

Trailer

Om undervisningsmaterialet 

Et undervisningsmateriale om filmen 'Hvad vil folk sige'. Den handler om en ung kvindes ret til selv at bestemme over eget liv, krop og seksualitet. 

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man et elevark til dansk og samfundsfag (pdf). Det indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i Fag og temaer og Filmfaglige vinkler

Fagligt fokus

Samfundsfag

  • Social kontrol
  • FN’s børnekonvention
  • Kultursammenstød, kvindesyn, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber og børn- og unges rettigheder

Dansk

Filmfaglige vinkler

  • Anslaget, parallelle verdener – uden magiske passager

Dette materiale er skrevet af Majken Tang Koch, maj 2018. 

Materialetype:
Lærer

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her