Kortfilm i engelsk

Lærer og elev

Faglige mål

Formålet med dette undervisningsmateriale er: 

  • at bruge film som redskab i undervisningen, når eleverne skal træne sprogtilegnelse, grammatik, evnen til at lytte, skriftligt og mundtligt udtryk m.v. 
  • at analysere film på både det tematiske og udtryksmæssige plan – og at reflektere over samspillet mellem indhold og form.
  • at eleverne selv producerer film, hvor de bruger det engelske sprog aktivt – samt formulerer sig kritisk og vurderende på engelsk om deres egne og andres produktioner.

Om materialet

Materialet fokuserer på at arbejde analytisk med film i engelskfaget. Materialet er udformet, så det kan bruges til engelsksprogede fiktionsfilm generelt. For at give konkrete eksempler på en række pointer fokuserer materialet på de fire kortfilm 'Tenner' (England), 'Premature' (USA), 'Clean' (USA) og 'The Ground Beneath' (Australien). Filmene ligger alle på Filmcentralen med både danske og engelske undertekster.

Materialet indeholder desuden et afsnit, hvor eleverne bruger deres faglige viden og begreber om film, som de har lært igennem det filmanalytiske arbejde, til at skabe deres egne kortfilm på engelsk. Denne del af undervisningsforløbet foregår ved hjælp af læringsplatformen POV – Filmskolen for elever. Her får eleverne præcise instruktioner og hjælp til processen.

Materialet består af følgende tekster:

Hvorfor arbejde med film i sprogundervisningen?
Om de mange gode grunde, der er til at inddrage film i sprogundervisningen – også som filmfaglig analyse.

The Language of Film – Brief Overview.
En kompakt oversigt på engelsk over de vigtigste filmiske og dramaturgiske virkemidler. Afsnittet er skrevet til både lærer og elever og kan bruges som opslagsværk i forbindelse med analysearbejdet.

Analyse af fire kortfilm – til læreren
I dette afsnit kan læreren finde en gennemgang af filmfaglige pointer og bud på fokuspunkter i analyse af de fire kortfilm. Afsnittet matcher opgavearkene til eleverne.

Produktion af film på engelsk – til læreren.
I dette afsnit skal eleverne lave deres egne kortfilm på engelsk. Der er mulighed for at arbejde med to forskellige produktionsforløb, som ligger på læringsplatformen POV – Filmskolen for elever.

Opgaveark: General Exercises for Film Work
Generelle filmfaglige opgaver til eleverne. Dette er et opgaveark, som kan bruges til analyse af alle fiktionsfilm i engelskundervisningen. Det kan printes eller sendes elektronisk til eleverne.

Opgaveark: 'Tenner', 'Premature', 'Clean', 'The Ground Beneath' 
Elevark med filmfaglige opgaver til de fire konkrete kortfilm. Opgaverne matcher indholdet i lærerafsnittet 'Analyse af fire kortfilm'. Opgavearkene kan printes eller sendes elektronisk til eleverne.

Links
Korte webbaserede tutorials (videoer) og hjemmesider med fokus på filmanalyse. Til både elever og lærer i arbejdet med film i engelsk generelt. Det er ikke nødvendigt at arbejde med alle filmene eller tage dem i den nævnte rækkefølge for at bruge materialet.

Praktiske oplysninger

I Filmcentralens player kan du tage skærmbilleder/framegrabs fra filmen, som kan gemmes på din computer.

En del filmiske begreber har på engelsk forskellige navne, som kan variere fra region til region og i nogle tilfælde fra filmselskab til filmselskab! For at gøre tingene så enkle som muligt, anbefaler vi, at I bruger begreberne fra 'The Language of Film', så klassen har et fælles ordforråd. Hvis man bruger links fra afsnittet 'Links' i dette materiale, skal man gøre eleverne opmærksomme på, at andre begreber kan blive brugt.

Læs også om filmiske virkemidler og dramaturgi i Filmleksikon, Filmcentralens opslagsværk om filmsprog og filmanalyse.

Dette materiale er skrevet af Rasmus H. K. Welling, Juni 2014