Kortfilm i engelsk

Lærer og elev

Faglige mål

Formålet med dette undervisningsmateriale er: 

  • at bruge film som redskab i undervisningen, når eleverne skal træne sprogtilegnelse, grammatik, evnen til at lytte, skriftligt og mundtligt udtryk m.v. 
  • at analysere film på både det tematiske og udtryksmæssige plan – og at reflektere over samspillet mellem indhold og form.

Om materialet

Materialet fokuserer på at arbejde analytisk med film i engelskfaget. Materialet er udformet, så det kan bruges til engelsksprogede fiktionsfilm generelt. For at give konkrete eksempler på en række pointer fokuserer materialet på de fire kortfilm 'Tenner' (England), 'Premature' (USA), 'Clean' (USA) og 'The Ground Beneath' (Australien). Filmene ligger alle på Filmcentralen med både danske og engelske undertekster. Materialet består af følgende tekster:

Hvorfor arbejde med film i sprogundervisningen?
Om de mange gode grunde, der er til at inddrage film i sprogundervisningen – også som filmfaglig analyse.

The Language of Film – Brief Overview.
En kompakt oversigt på engelsk over de vigtigste filmiske og dramaturgiske virkemidler. Afsnittet er skrevet til både lærer og elever og kan bruges som opslagsværk i forbindelse med analysearbejdet.

Analyse af fire kortfilm – til læreren
I dette afsnit kan læreren finde en gennemgang af filmfaglige pointer og bud på fokuspunkter i analyse af de fire kortfilm. Afsnittet matcher opgavearkene til eleverne.

Opgaveark: General Exercises for Film Work
Generelle filmfaglige opgaver til eleverne. Dette er et opgaveark, som kan bruges til analyse af alle fiktionsfilm i engelskundervisningen. Det kan printes eller sendes elektronisk til eleverne.

Opgaveark: 'Tenner', 'Premature', 'Clean', 'The Ground Beneath' 
Elevark med filmfaglige opgaver til de fire konkrete kortfilm. Opgaverne matcher indholdet i lærerafsnittet 'Analyse af fire kortfilm'. Opgavearkene kan printes eller sendes elektronisk til eleverne.

Links
Korte webbaserede tutorials (videoer) og hjemmesider med fokus på filmanalyse. Til både elever og lærer i arbejdet med film i engelsk generelt. Det er ikke nødvendigt at arbejde med alle filmene eller tage dem i den nævnte rækkefølge for at bruge materialet.

Praktiske oplysninger

I Filmcentralens player kan du tage skærmbilleder/framegrabs fra filmen, som kan gemmes på din computer.

En del filmiske begreber har på engelsk forskellige navne, som kan variere fra region til region og i nogle tilfælde fra filmselskab til filmselskab! For at gøre tingene så enkle som muligt, anbefaler vi, at I bruger begreberne fra 'The Language of Film', så klassen har et fælles ordforråd. Hvis man bruger links fra afsnittet 'Links' i dette materiale, skal man gøre eleverne opmærksomme på, at andre begreber kan blive brugt.

Læs også om filmiske virkemidler og dramaturgi i Filmleksikon, Filmcentralens opslagsværk om filmsprog og filmanalyse.

Se liste over engelsksprogede kortfilm på Filmcentralen under TEMA: Kortfilm til engelsk

Dette materiale er skrevet af Rasmus H. K. Welling, Juni 2014