Til kamp for klimaet

Lærer Elev

Der er blæst til kamp for klimaet. Mange mennesker over hele verden råber på forandringer og nye tider. Men især de unge har taget klimakampen til sig – anført af den svenske klimaaktivist Greta Thunberg. 

I dette undervisningsmateriale skal I arbejde med klimakampens mange konflikter. I skal møde en række aktivister, der på hver deres måde kæmper for at skabe en anden fremtid for verden. Udgangspunktet er dokumentarfilmen ’Greta’, som går helt tæt på den unge klimaforkæmper Greta Thunberg – fra de første dage med skolestrejke, til hun opnår verdensberømmelse og sætter dagsordenen på FN’s klimakonference. 

Temaet rummer derudover to film, der stiller skarpt på emnerne klima, aktivisme og demokrati (se nederst). Blandt andet Phie Ambos '70/30', der handler om tilblivelsen af den danske klimalov. Der er også mulighed for at arbejde kreativt med aktivisme, filmproduktion og sociale medier i forløbet 'Call to action!'.  

Fagligt fokus

Temaer

  • Aktivist til angreb 
  • Medierne: Middel eller modstand?
  • Voksne rollemodeller?

Filmsprog

  • Filmiske virkemidler: Spænding og konflikt
  • Dramaturgi: Filmens anslag og udtoning – en cirkelkomposition
  • Genre: Instruktørens dokumentargreb
     

Dette materiale er skrevet af Jan Frydensbjerg, september 2021. 

Produktionsforløbet 'Call to action!' er udarbejdet af Kari Eggert Rysgaard, september 2021.