You and Me Forever elev

Hjem

Elevspørgsmål

Formål

De faglige mål med opgaverne i opgavearket er, at I arbejder med:

 • at fortolke, vurdere og perspektivere en film ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse
 • samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation
 • skriftsproget i forskellige genrer
 • vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger

Opgaverne kan også findes som pdf.

Opgaver

Den naturlige krop

 1. Tal om filmens fremstilling af nøgne kroppe. Hvornår ser vi personerne nøgne, og hvilken følelse og stemning er der forbundet med scenerne? Tal om, hvordan følelse og stemning hænger sammen med billedsproget.
 2. Giv eksempler fra filmen på, at personerne er fysisk tætte. Er Christine seksuelt tiltrukket af Laura?
 3. Hvad er de forskellige personers holdning til seksualitet?
 4. Diskutér med udgangspunkt i filmen samt artikler og blogs, hvad en naturlig krop er. Hvor naturlig skal kroppen være? Hvorfor?
 5. Sammenlign kropsopfattelse og skønhedsideal i 1970’erne og i dag. På hvilke områder har det ændret sig? Hvorfor har det ændret sig?

Personerne

 1. Lav en personkarakteristik af Laura, Christine, Maria og Jonas.
 2. Hvad er deres relationer til hinanden, og hvordan ændrer relationerne sig? Hvorfor ændrer de sig?
 3. I en scene ser vi Maria, Christine og Laura sidde i gymnasiets kantine og tale om at være sammen med en pige. Tror I, det er sandt, at Maria har været sammen med en pige? Hvorfor siger hun det? Hvordan reagerer Christine og Laura?
 4. Tal om Marias reaktion i lystyachten med Mads til slut i filmen. Hvad sker der, og hvorfor reagerer hun, som hun gør?
 5. Sammenlign Lauras og Marias hjem og familieforhold. Hvordan er deres forældre?
Foto: Nimbus Film

Rekvisitter

 1. Første gang Maria siger noget, tilbyder hun Christine og Laura absint til en fest. Rekvisitten absint bliver forbundet med præsentationen af hende. Genfortæl scenen, og diskutér, hvilken symbolik der ligger i filmens brug af rekvisitten.
 2. En vigtig rekvisit i filmen er mobiltelefonen. Genfortæl scener, hvor mobiletelefoner har en betydning. Diskutér, hvordan personernes relationer afspejles i måden, de bruger deres mobiler.
 3. En anden vigtig rekvisit i filmen er de 500 kr., som flere gange er på højkant mellem Mads, Tobias, Maria og Laura. Genfortæl scenerne, hvor pengesedlen har en betydning. Diskutér, hvordan personernes relationer afspejles i forbindelse med pengene.

Locations

 1. Hvilke locations oplever vi i filmen?
 2. Beskriv de forskellige locations. Hvilken stemning er der, og hvordan er de knyttet til de forskellige personer og handlingen i scenerne? Tal om, hvordan en location kan underbygge følelsen og stemningen i en scene – fx da Maria er sammen med Mads i lystyachten.
 3. Diskutér afslutningsscenen, hvor de tre unge står og ser på den tomme bygning, der bliver revet ned. Hvilken symbolik kan der ligge i denne scene?

Afsluttende opgaver

 1. Skriv en filmanmeldelse. Find vejledning i at arbejde med filmanmeldelse under afsnittet i undervisningsmaterialet Filmanmeldelse.
 2. Skriv om en dag i Lauras, Christines, Marias eller Jonas’ liv, da de var 10 år.
 3. Skriv en historie om, hvad der videre sker med Laura, Christine, Maria og Jonas efter filmens slutning.
Foto: Nimbus Film