Before the Flood

Before the Flood

- en gymnasiefaglig filmvejledning

Om filmen

‘Before the Flood’ følger Leonardo DiCaprios rejser som FN-ambassadør på klimaområdet. Rejserne bringer ham rundt til klimaeksperter og beslutningstagere samt til de områder, hvor klimaændringerne har betydning. Filmen viser eksempler på, hvordan udvinding og forbrug af fossile brændstoffer påvirker miljøet. Vi besøger områder, hvor den globale opvarmning fører til afsmeltning af is, stigninger i havniveau og ekstremt kraftig nedbør.

Dette giver anledning til overvejelser om, hvad såvel industrialiserede lande som udviklingslande kan og bør gøre i forhold til vedvarende energiforsyning. Men også hvordan vi ved at ændre vores forbrugsmønstre ikke blot kan påvirke klimaændringerne, men også skåne nogle af jordens sårbare økosystemer.

Before the Flood
Foto: DFI

Dokumentarfilmen deler DiCaprios frustration over det amerikanske nyhedsbillede, hvor skepsis over for menneskets rolle i klimaændringerne får meget plads. Med store sceniske billeder, et besøg på klimatopmødet COP21 og samtalerne med verdensledere udfordrer dokumentarfilmen klimaskeptikernes verdensbillede.

Titlen ‘Before the Flood’ refererer til Hieronymus Bosch’ trefløjede maleri ‘Vellystens have’ fra slutningen af 1400-tallet. I maleriets sidste panel ses konsekvenserne af menneskenes synder i form af et forvredet og ødelagt landskab, hvor menneskene bliver pint og plaget. Se maleriet her. I dokumentarfilmen bliver maleriet brugt som påmindelse, om hvor menneskeheden er på vej hen, hvis vi som borgere og forbrugere ikke får politikere og industrier til at reagere på de igangværende klimaændringer i tide.

Before the Flood
Foto: DFI

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle