ALDERSBEGRÆNSNING

Mange film er omfattet af bestemmelser, som begrænser adgangen for visse aldersgrupper. Begrænsningen er sat af Medierådet for Børn og Unge for at opfylde kravene i Filmloven. Film der vises i biografen, eller film der sælges, lejes eller udlånes offentligt til børn, skal være godkendt af Medierådet for Børn og Unge. Er de ikke det, er det forbudt både at vise, sælge, leje eller udlåne dem offentligt til børn under 15 år.

Filmene er mærket med disse symboler:

Tilladt for alle

Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år 

Tilladt for børn over 11 år

Tilladt for børn over 15 år