Videodagbog fra 2. verdenskrig (5.-9. klasse)

I dette forløb skal eleverne med udgangspunkt i den 13-årige Anne Franks Dagbog adaptere episoder fra Annes liv, og selv skabe en historisk videodagbog, hvor de relaterer levevilkårene for en ung jødisk pige, som lever "under jorden", med deres egne oplevelser som isolerede under corona nedlukningerne.

Hjemme på skolen analyserer I forskellige eksempler på brugen af voice-overs, for at få et indblik i hvordan voice-overs i kombination med billeder, kan iscenesætte og skabe stemning samt forståelse. Eleverne vælger, hvordan de vil benytte voice-over i deres videodagbog om 2. Verdenskrig, så den passer til netop det optagestudie og de baggrundsfilm de skal arbejde med.

Til forberedelsen anvendes vores undervisningsmateriale, som du finder et link til nederst på denne side.

Under jeres besøg i FILM-X analyserer vi forskellige eksepler på film med dagbogsformatet og filmholdene optager deres fortællinger i de fire filmstudier. Holdene har særligt fokus på at benytte tidstypisk scenografi og kostumer, ligesom voice-overen skal indtales, så den understøtter og iscenesætter elevernes fortælling. Filmene klippes – der tilføjes indklipsbilleder, effekter, musik og effektlyde, der understøtter stemningen og etableringen i deres fortælling.

Forløbet afsluttes i biografen med en fælles filmvisning, hvor vi ser nærmere på filmholdenes brug af virkemidler, sætter filmen i relation til nutiden og processen evalueres.

Book forløb

Undervisningsmateriale