Bram

- et undervisningsmateriale til indskolingen
Lærer

Om undervisningsmaterialet

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form.

Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man et elevark til dansk og billedkunst (pdf). Det indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Bram og skolen
  • Fantasi, ord og opfindelser
  • Google-fri-spørgsmål (undrespørgsmål)

Filmfaglige vinkler

Dette materiale er skrevet af Rasmus Welling og Mette Welling, maj 2014

Materialetype: