Introduktion og formål

Formålet med materialet er at sætte fokus på et anderledes ungdomsliv og trække paralleller til elevernes eget liv, herunder livsændrende beslutninger.

DANSK EFTER 9. KLASSE

Kompetenceområde: Fortolkning 
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
Færdigheds- og vidensområder: Oplevelse og indlevelse, undersøgelse,  fortolkning og perspektivering

Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

Film og forforståelse

OM FILMEN

Filmen 'CODA' handler om pigen Ruby, som er den eneste i familien, der kan høre. CODA står for ”Child of deaf adults” og er også et musikbegreb, der beskriver slutningen på et stykke musik. Det bliver særligt interessant, fordi filmen slutter med en koncert og et musikstykke uden lyd. Her får man indblik i, hvordan ikke-hørende oplever koncerten. Filmen er også interessant, fordi døvhed er et handicap, man sjældent ser skildret på film. Den giver et spændende indblik i, hvor stor og svær en udfordring det er at være døv, og hvor svært det også er at vokse op som den eneste hørende i en døv familie.  Filmen har vundet tre Oscar Awards (2022) og en række andre priser. Filmen er en genindspilning af den franske film ’Familien Bélier’ fra 2014. 

FILMENS CREDITS

Titel: CODA
Originaltitel: CODA 
Produktionsland og -år: USA, Canada, Frankrig, 2021
Instruktion: Sian Heder
Længde: 111 min
Distribution: Nordisk Filmdistribution A/S
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Frarådes børn under syv år. Find vurdering her.

Medvirkende:
Ruby: Emilia Jones
Bror Leo: Daniel Durant 
Far Frank: Troy Kotsur 
Mor Jackie: Marlee Matlin 
Miles: Ferdia Walsh-Peelo
Musikærer: Eugenio Derbez
Gertie: Amy Forsyth 
M.fl.

FORSTÅELSE

CODA betyder ”Child of deaf adults”, og titlen er derfor et vigtigt nedslag inden eleverne ser filmen. Desuden bliver begrebet CODA også anvendt for en afslutning på et musikstykke. Disse to betydninger kan eleverne undersøge og gøres nysgerrige på forud for arbejdet med filmen. 

Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

Handling

Ruby er født ind i en døv familie og er derfor familiens livline til samfundet. Som de fleste andre teenagere er hun lidt usikker på sig selv og ved ikke helt, hvad hun vil, når hun er færdig med skolen. Familien ejer en fiskekutter, og fiskeri er familiens eneste indtægt. Ruby hjælper til ombord på skibet. Hun bærer et stort ansvar i familien, fordi hun skal kommunikere for sine forældre i mange forskellige situationer. Ruby er flov over sine forældre, fordi de har en særlig omgangstone, og fordi deres hjem er ”ulækkert”.

I skolen har Ruby et godt øje til Miles, som omgås nogle af de teenagere, der er populære. Til valgfagstimen musik, får hun den excentriske lærer Mr. V. Det viser sig, at hun har talent for at synge, og Mr. V vil have hende til at synge duet med Miles. Ruby får privatundervisning af Mr. V, som synes, at hun skal tage en optagelsesprøve på en musikskole. Gentagne gange kommer Ruby for sent til undervisningen, fordi hun skal hjælpe sin far og bror på skibet, og hun må træffe et valg. Hun fortæller familien, at hun elsker at synge, og at hun gerne vil forfølge den passion. Familien er ikke glade for hendes beslutning, men de forstår også, at hun ikke kan blive hos dem for evigt.

Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

En dag får Ruby lyst til at være sammen med Miles i stedet for at hjælpe sin far på skibet. Denne beslutning viser sig at være katastrofal for familieforretningen, da en tilsynsperson netop denne dag skal med ombord. Det ender med en bøde og betyder, at familien ikke kan drive deres forretning. Familien giver Ruby skylden, hvilket hun synes er meget uretfærdigt. Ruby bestemmer sig for at forfølge sin drøm om optagelse på musikskolen, og hun beder familien om at lære at klare sig uden hendes hjælp.

Filmen slutter af med en skolekoncert, hvor Ruby og Miles sammen synger duet. Vi får dog ikke lov til at høre deres sang, da man har valgt slukke for reallyden, så hele scenen opleves set fra forældrenes synsvinkel. Efter koncerten sender familien Ruby afsted for at indfri sine drømme. 

Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

Temaer

AT FØLE SIG UDENFOR

Ruby føler sig i mange henseender udenfor. I skolen bliver hun mobbet, fordi hun hjælper til på farens båd og sommetider lugter af fisk. I de små klasser havde hun svært ved at tale rent, fordi hendes familie af gode grunde ikke kunne stimulere hende sprogligt. Disse oplevelser har gjort hende sky, og hun holder sig mest for sig selv. Det er dog ikke kun Ruby, der kan føle sig udenfor. Hendes bror har det også svært. Han føler sig udenfor, når han er på pub med de andre fiskere, eller når familien lader Ruby tage for meget ansvar. Familien er ikke en del af lokalsamfundet og holder sig mest for sig selv, fordi det er besværligt at kommunikere med folk. Når de bliver nødt til at kommunikere, er det Rubys ansvar. Sommetider bliver hun inddraget i private samtaler og føler sig ilde tilpas. For eksempel skal hun oversætte for sin far, der er ved lægen og har fået en kønssygdom. Hun bliver også meget flov, da hun får besøg af Miles, og forældrene har højlydt sex i soveværelset. Bagefter vil de tale med både Ruby og Miles om deres uheldige optræden, og Ruby må med meget røde kinder oversætte faderens beskrivelser af hændelsen. 

Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

FRIGØRELSE

Ruby møder mange konflikter i filmen. Hun bliver pålagt et stort ansvar, som består i at være familiens talerør udadtil. Desuden har hun arbejdsmæssige forpligtelser, som er vigtige for hele familiens eksistens. Da hun en sjælden gang undlader at passe sit arbejde, får det konsekvenser for familien. I skolen har hun også konflikter. Hun skal passe skolen, men det kan være svært, når man lige har været på arbejde. Hendes musiklærer opdager, at hun er et meget stort sangtalent og overtaler hende til at forfølge sit talent og drømmen om at gå på en musikskole. Konflikten består i med god samvittighed at lade familien klare sig selv og udleve drømmen – eller blive hos familien og være stavnsbundet til dem resten af livet. Ruby oplever et pres fra begge sider, og til sidst må hun kapitulere og hengive sig til det, der giver hende mest glæde – musikken. Hun bliver dog støttet af familien, da de oplever, hvor meget det betyder for hende. Familien bliver også inspireret af Ruby, fordi det kræver mod at bryde en livssituation og starte et nyt kapitel.

Dette forløb kan kombineres med opgaverne til engelskfaget.
 

Filmsprog

FILMISKE VIRKEMIDLER: LYD

Filmen bruger subjektiv lyd for at understrege, hvordan familien oplever verden. I slutscenen, hvor Rubys koncert kulminerer i en duet med Miles, fader reallyden pludselig ud og forsvinder helt for en stund. På den måde oplever filmens seere, hvordan familien oplever koncerten og det, der sker omkring dem. Andre steder i filmen forøger brugen af subjektiv synsvinkel og nærbilleder vores indlevelse i personernes følelser. Rubys bror Leo går for eksempel med de andre fiskere på bar efter arbejde og forsøger at følge med i den fælles snak omkring bordet. Kameraet bliver vores øjne, som ser, hvad han fokuserer på i sit forgæves forsøg på at følge med i samtalen. Nærbilleder af fiskernes ansigter, der skraldgriner over noget, han ikke forstår, understreger hans ensomhed og frustration.   

DRAMATURGI: Konflikter

Konflikter gør en film god. Det er konflikternes præsentation, optrapning og udfasning, der gør filmen spændende. De sætter også tilskueren i stand til at identificere sig bedre med personerne i filmen. Ruby har flere konflikter, der både er af ydre og indre karakter. Konflikterne vokser særligt, da familiens forretning er i fare. På dette tidspunkt i filmen føjer Ruby sin indre konflikt, da hun beslutter at droppe sine sang-drømme for at hjælpe familien. Men til sidst træffer Ruby et valg, der har konsekvenser for både hende selv og familien. 

GENRE: DRAMA

Genren er et coming of age drama. Ruby udvikler sig gennem hele filmen, hvilket også tvinger familien til at forandre sig. Vi får indblik i hendes liv gennem det sagte og det usagte, og vi oplever hendes følelser på godt og ondt. Konflikterne er med til at forandre personerne i filmen, og det skelsættende møde med Miles og musiklæreren får en afgørende betydning for Rubys retning i livet. 

Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

Videre arbejde

PERSPEKTIVERING

Opgaverne i dette forløb kan med fordel suppleres og foldes ud i et tværfagligt emne med faget engelsk eller fransk, hvor man kan arbejde med den originale film, 'Familien Bélier'.

EVALUERING

Som evaluering på målene for dette forløb kan eleverne producere en kort ”Godaften Danmark”-produktion, hvor ”Ruby” er i studiet og bliver interviewet af en nyhedsvært. Interviewet kan handle om de konflikter, der kan være for et ungt menneske ved at vokse op i en familie med handicap. Eleverne skal komme med forslag til løsninger på problemerne, ikke bare for dem selv, men for andre i lignende situationer.