Filmleksikon

Hjem

Reallyd

Reallyd er den lyd, som både vi (tilskueren) og personerne i filmen kan høre, fx en dør, der smækker, trafikstøj eller dialog. Ved on-screen reallyd kan vi se lydkilden, og ved off-screen reallyd er lydkilden uden for billedet.

Reallyd kan stamme fra genstande, fx hvis en telefon ringer, eller noget sølvpapir knitrer. Reallyd kan også stamme fra personer, fx åndedræt eller fodtrin. Baggrundsstøj og rumklang er også reallyd. Rumklang er lyd, der kastes tilbage fra omgivelserne. I fx en svømmehal er der en helt anderledes rumklang end i en dagligstue med gulvtæppe og bløde møbler.

Reallyden er med til at skabe stemning og gøre en scene troværdig. Hvis reallyden mangler eller fungerer dårligt, vil det bryde illusionen af, at filmen er virkelighed. Så får vi svært ved at leve os ind i fortællingen. Det kan fx ske, hvis lyd og billede ikke passer sammen (ikke er synkront). Hvis braget fra en dør, der smækker, kommer bare lidt for sent i forhold til det, vi ser på billedet, bliver vores oplevelse forstyrret. Som tilskuer lægger vi sjældent bevidst mærke til reallyden, når den fungerer – men vi lægger straks mærke til, hvis den mangler eller ikke fungerer.

I kortfilmen 'Umoden' (eksempel 1) er der fem korte scener, hvor lyden udelukkende er reallyd. Her er on-screen lyd, fx fodtrin, når vi ser en person gå, eller stemmen fra en person, vi ser tale. Og her er off-screen lyd, fx lyden af et tog, vi ikke ser, eller morens første replik, der kommer inde fra stuen. Blandingen af on-screen og off-screen lyde skaber en oplevelse af realisme, altså at det, vi ser, er virkelighed. Desuden skaber det en oplevelse af sammenhæng. Når lyden skiftevis er on-screen og off-screen, binder den indstillingerne sammen (se også opslaget Lydbro).

Eksempel 1: On-screen og off-screen reallyd (fra 'Umoden')

Nogle gange kan off-screen reallyd have en meget stærk effekt. Det ser vi i kortfilmen 'Under overfladen' (eksempel 2). I første scene gør en far klar til at straffe sin søn, Kaden (primært on-screen reallyd). I anden scene hører vi slagene fra et bælte off-screen, mens vi ser familiens tomme køkken. I tredje scene ser vi Kaden efter afstraffelsen (primært on-screen reallyd). Det virker meget uhyggeligt, at der bruges off-screen lyd i scenen, hvor drengen bliver slået. Lyden får os til at danne indre billeder af den hårde afstraffelse. Desuden understreger off-screen lyden og det tomme køkken, at der ikke er nogen, der ser faren slå Kaden. Der er ingen til at hjælpe ham.

Eksempel 2: Off-screen reallyd (fra 'Under overfladen')

Læs mere om filmlyd og hør eksempler her:

Lyd
Synkron og asynkron lyd
Effektlyd
Tale
Subjektiv lyd
Lydbro
Stumfilm og talefilm
Musik