Coda elev

Hjem

Introduktion

Først skal I arbejde med filmens handling. I skal skrive jeres eget handlingsreferat og derefter arbejde med filmens temaer. Herefter skal I arbejde med filmens ”sprog”, som består af filmiske virkemidler, dramaturgi og genre. Undervejs har I mulighed for at lave en praktisk filmøvelse, der handler om filmiske virkemidler. 

Danskfaglige læringsmål: I opgaverne skal I arbejde frem mod at…

 • Kunne sætte jer ind i – og forholde jer til – temaet ”at føle sig udenfor”
 • Kunne fortolke og berette om en andens liv og pege på, hvor i fortællingen livet som teenager ikke er almindeligt 

Filmiske læringsmål: I opgaverne skal I arbejde frem mod at …

Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

Film og forforståelse

'CODA' er et amerikansk drama, der udspiller sig i en mindre amerikansk by. Den handler om pigen Ruby, som er født ind i en døv familie. Hun er den eneste i familien, der kan høre. Hendes teenage-liv er helt almindeligt, men på grund af hendes særlige situation oplever hun både ydre og indre konflikter, som kan have betydning for resten af hendes liv. 

Filmens titel er skrevet med versaler og har ved første øjekast ikke noget med filmen at gøre.

 • Find ud af, hvorfor filmen hedder CODA. Hvad betyder det ord?
   
Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

Handling

 • Skriv et handlingsreferat af filmen 'CODA'.

 

To og to

 

 • Film hinanden med jeres telefon. Genfortæl filmens handling uden at bruge fagter (max. ét minut).
   
 • Hvor meget betyder fagter for afkodning af det, der bliver sagt?

 

Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

Temaer

AT FØLE SIG UDENFOR

I grupper

 • Hvornår kan man som teenager føle sig uden for fællesskabet i skolen, derhjemme og i andre sociale sammenhænge? Lav lister med bud herpå. 
 • Hvor i filmen oplevede I, at Ruby/broren var uden for fællesskabet?
 • Hvor i filmen oplevede i, at familien var uden for fællesskabet?
 • Hvad var årsagen til dette?
Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

FRIGØRELSE

I grupper

 • Hvordan vil I beskrive Rubys liv?
 • Hvordan er det anderledes end de fleste andre teenageres liv?
 • Hvilke ting i Rubys liv synes I ikke, hun skal have ansvar for? Hvad ville være godt for hende at frigøre sig fra?
Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

Filmsprog

FILMISKE VIRKEMIDLER: SUBJEKTIV LYD OG SUBJEKTIV SYNSVINKEL

I grupper

Læs om subjektiv lyd og subjektiv synsvinkel i Filmleksikonet.

 • Hvilke filmiske virkemidler har man brugt for at give et indblik i, hvordan verden kan opleves som hørehæmmet? 
 • Hvor i filmen træder virkemidlerne tydeligst frem?
 • Hvordan virker brugen af virkemidlerne på filmens seere?

 

I grupper af fire

 

 

I klassen

 

 • Vis filmene for hinanden. Hvordan oplever i hinandens brug af virkemidlerne? Virkede de?

 

Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

DRAMATURGI: Konflikter

I grupper

Læs om konflikter i Filmleksikonet.

 • Hvilke ydre konflikter er der i filmen?
  • Hvordan håndterer Ruby dem?
 • Hvilke indre konflikter er der i filmen?
  • Hvordan håndterer Ruby dem?
 • Filmen ender lykkeligt, men hvordan bliver Rubys konflikter løst?
Foto: Nordisk Filmdistribution A/S

GENRE

I grupper

Læs om ungdomsfilm og drama i Filmleksikonet.

 • Hvilke genretræk viser, at genren er et drama?
 • Hvad menes der med overskriften "coming of age"? Hvor i filmen ser I det?