Film i fremmedsprogsundervisningen

Film er glimrende til at formidle både kultur og sprog. Billederne fortæller deres historie, uanset hvor godt man forstår sproget, og alle tilbydes et indblik i andre kulturer. Liv og værdier folder sig ud for elevernes øjne, og der er rig lejlighed til at drage sammenligninger mellem deres egen og de fremmede kulturer.

Når man arbejder med en kombination af skrift, tale og billeder, imødekommer man både de verbalt, auditivt og visuelt orienterede elever. Der er rig mulighed for at træne et centralt ordforråd, øve samtalestrategier og tilegne sig kulturbundne udtryk.

Eleverne er i stadigt højere grad visuelt orienterede. Film er et medie, der taler til elevernes sanser og umiddelbare indlevelse. Film fascinerer og tiltrækker opmærksomhed, og denne fascination kan bruges som motivationsfaktor i sprogundervisningen.

Undervisningsmaterialer på Filmcentralen

På Filmcentralen finder du tre omfattende undervisningsmaterialer til engelsk, tysk og fransk i 7.-10 klasse:

'Panorama' – en bog- og filmserie til fremmedsprogsundervisningen

Bog- og filmserien 'Panorama' er udviklet i et samarbejde mellem Gyldendal Uddannelse og Det Danske Filminstitut for at styrke brugen af film i sprogundervisningen i 8.-10. klasse. Panorama består af fire undervisningsbøger med tilhørende kortfilm på hhv. engelsk, tysk og fransk. Bøgerne lægger op til, at man både kan arbejde med filmens indhold og med de filmiske virkemidler.