Kortfilm i tysk

Lærer og elev

Faglige mål

Formålet med dette undervisningsmateriale er:

  • at bruge filmmediet som et aktiv og en motivationsfaktor i tyskundervisningen
  • at se analytisk på filmmediet som formidler af den tysksprogede kultur
  • at imødekomme både de verbalt, auditivt og visuelt orienterede elever
  • at sætte fokus på de unges liv med deres særlige udfordringer og reflekterede tilgang til tilværelsen

Om materialet

Undervisningsmaterialet fokuserer på at arbejde analytisk med film i tyskfaget. Dele af materialet er udformet, så det kan bruges til tysksprogede kortfilm generelt. Andre dele af materialet er relateret til de fire tyske kortfilm: 'Kinderspiel', 'Hundefutter', 'Sommersonntag' og 'London liegt am Nordpol'. Filmene ligger alle på Filmcentralen med både danske og tyske tekster.

Materialet er tilrettelagt, så der både arbejdes med kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold. Vi har integreret det sproglige arbejde med det analytiske og fortolkende arbejde, så der bygges bro mellem sprogets formside og filmens indholdsside.

På den måde arbejdes der hen mod 9. klasses slutmål, hvor eleven bl.a. skal kunne forstå hovedindholdet af talt tysk, deltage i samtale, samt redegøre for hovedindholdet i forbindelse med centrale og nære emner. I mødet med de fire film kan eleverne fx gøre sig genkendelige erfaringer i forhold til identitet, overgangen fra barn til voksen, venskab og forældre-barn-relationer.

Materialets opbygning

Afsnittene Filmens fortælling og Filmiske virkemidler er en bred og grundlæggende introduktion til læreren. De filmiske fortællemetoder og virkemidler er oversat til tysk og bliver forklaret og eksemplificeret vha. de fire film (dog med hovedvægt på 'London liegt am Nordpol' og 'Sommersonntag').

Til eleverne er der fire generelle arbejdsark (se til venstre under menuen i materialet): Die Arbeit mit Kurzfilmen – Einstieg, Die Arbeit mit Kurzfilmen – Vor dem Sehen, Die Arbeit mit Kurzfilmen - Wärend des Sehens og Die Arbeit mit Kurzfilmen - Nach dem Sehen som kan bruges til alle (kort)film. Desuden er der tre arbejdsark til henholdsvis 'Hundefutter' og 'Kinderspiel' opdelt i Vor dem Sehen, Während des Sehens og Nach dem Sehen. Det er to kortfilm, der begge forholder sig til overgangen fra barn til voksen og de svære valg, der følger med.

Hovedvægten er lagt på åbne opgaver med stor vægt på elevaktivitet og kommunikation. Men der er også lukkede opgaver (grammatik- og ordforrådsøvelser), hvor eleverne i 7. klasse kan være med. Vi præsenterer desuden eleverne for en række web 2.0-værktøjer, som de kan bruge i forbindelse med kommunikation, samarbejde og tekstproduktion.

Praktiske oplysninger

I Filmcentralens player kan du lave skærmbilleder/framegrabs fra filmen (se nedenfor), som kan gemmes på din computer.

Læs også om filmiske virkemidler og dramaturgi i Filmleksikon, Filmcentralens opslagsværk om filmsprog og filmanalyse.

Dette materiale er skrevet af Maria Hodel og Mathilde Sinding, juni 2014

Materialetype:

Film