Kauwboy Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Før I ser filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Klip fra filmen
 • Links og litteratur

Om filmen

Filmen er inspireret af instruktør Ken Loachs klassiker ”Kes” (England, 1969), der handler om en ensom og fattig dreng med store problemer både hjemme og i skolen. Han finder en falk, som giver ham selvværd, da han formår at tæmme den. Som i Kauwboy stjæler Kes en bog for at lære mere om falken, og i begge film dør fuglene som afslutning. Se Links og litteratur for en direkte sammenklipning af centrale scener. I kristendomskundskab kan filmen bruges til at arbejde med sorg, symboler og ritualer, mens filmmusik kan tages op i faget musik. I dansk kan man fordybe sig i andre filmfaglige vinkler som brug af symboler og billedbeskæring.

Foto: Angel Films

Filmens credits

Titel: Kauwboy
Originaltitel: Kauwboy
Produktionsland og -år: Holland, 2012
Instruktion: Boudewijn Koole
Længde: 81 min.
Distribution: Angel Films
Medierådet for Børn og Unges vurdering: 11 år
Læs Medierådet for Børn og Unges vurdering 

Medvirkende:
Jojo: Rick Lens
Ronald: Loek Peters
Yenthe: Susan Radder

Før I ser filmen

Filmen handler om død/sorg. Vær derfor opmærksom på, at der kan være scener, der kan berøre eleverne. I filmen optræder også vold. Drengen bliver slået af sin far, hvilket også kan virke voldsomt for eleverne i de mindre klasser.

Før I ser filmen kan klassen arbejde med følgende punkter:

 • Begrebet ”sorg” – hvad er sorg, og hvad kan skabe det? (kristendom) 
 • Ritualer – hvad er et ritual, og hvad bruger man det til? (kristendom)
 • Grundlæggende filmiske virkemidler, som fx billedbeskæring og brug af underlægningsmusik og reallyd. Brug materialet ”Den gode historie på film” samt Filmleksikon på Filmcentralen (se også Links og litteratur). (dansk)
 • Arbejd desuden i musik med at afprøve forskellige typer markant musik til udvalgte filmscener, fx dødsmetal, hiphop og klassisk. Kan man ændre opfattelse af en film kun med musikken?

Mens de ser filmen, skal eleverne lægge mærke til:

 • Hvor i filmen bruges underlægningsmusik? Reallyde? Lydeffekter
 • Hvor i filmen optræder der ritualer eller symboler?
 • Hvad sker der i begyndelsen og slutningen af filmen? (Filmen skal ses helt til ende – der er en stump vigtig handling efter rulleteksterne)
Foto: Angel Films

Handlingsreferat

Drengen Jojo bor alene sammen med sin far, mens moren tilsyneladende er i USA på turné for at synge. Faren er tit sur og er fysisk hård ved drengen, der føler sig ensom og afvist. En dag finder Jojo en allike, der er faldet ud af reden. Han tager den med hjem og tager sig omsorgsfuldt af den, men uden at fortælle faren det. Fuglen får navnet ”Kauw” (hollandsk for allike), og Jojo fortæller jævnligt sin mor over telefonen, at han har en gave til hendes fødselsdag. Jojo bliver venner med pigen Yenthe, som han indvier i sin hemmelighed om fuglen. De to opbygger et nært forhold i opfostringen af Kauw og lærer den blandt andet at flyve. Faren opdager Kauw og får Jojo til at sætte den ud til reden igen, men senere henter Jojo den igen uden farens vidende. Under et af farens udbrud slår han Jojo så hårdt, at Jojo får et mærke på kinden. Faren forsøger at undskylde over for Jojo og genskabe tilliden i deres forhold. Da Jojo spørger, om de skal fejre morens fødselsdag og bage en kage, reagerer faren voldsomt igen. I sin mors ting finder Jojo en ring, som han forærer Yenthe, men da hun fortæller ham, at hun ved, at hans mor er død, giver han hende en lussing. På morens fødselsdag bager Jojo en kage og pynter op. Det gør faren rasende, og da han samtidig opdager Kauw, skræmmer han den væk. Da Jojo dagen efter finder fuglen, flyver den ind i hans cykelhjul og bliver dræbt. Faren løber efter Jojo, som han omfavner og får sagt undskyld til. Sammen med Yenthe begraver de Kauw, og deres forhold er genoprettet.

Foto: Angel Films

Faglige mål

Temaer og opgaver i dette undervisningsmateriale knytter sig til Fælles Mål 2009

Arbejdet med filmen kan opfylde følgende fælles mål, hvor eleverne skal kunne:

 • Forholde sig til sorg og kende faglige begreber (kristendomskundskab)
 • Genkende symboler og ritualer samt deres brug (kristendomskundskab)
 • Gøre rede for brug af forskellige filmiske virkemidler (filmkundskab / dansk)
 • Samtale om musik som stemningsskabende funktion samt skabe lydforløb med udgangspunkt i fortællinger (musik)

Målene er også formuleret for eleverne på elevarket, og efter de grundlæggende spørgsmål er der tre samlende opgaver, hvor eleverne skal bruge deres nye viden.

Foto: Angel Films

Fag og temaer

Sorg, ritualer og symbolske handlinger

Filmens gennemgående tema er sorg og bearbejdning af sorgen, bl.a. gennem ritualer og symbolske handlinger, hvilket man kan arbejde med i kristendomskundskab – se elevark.

Faren og Jojo har aldrig fået bearbejdet morens død sammen, men er i stedet begge fastholdt i sorgen, som de tackler forskelligt. Jojo holder mindet om moren nærværende gennem ritualer og symbolske handlinger; hver aften spiller han morens musik, før han skal sove, ligesom han ofte ”ringer” til hende og har fotos af hende på væggen. Da Yenthe konfronterer Jojo med, at moren er død, reagerer han umiddelbart som faren ved at slå hende. Herefter vises han først i slowmotion og halvnær med lukkede øjne liggende på trampolinen, før billedet skifter til værelset med ultranær af billederne. Vi ser Jojo i nær med telefonrøret i hånden og hører reallyden af klartonen. Han siger ”Hej mor” og sidder længe med røret i hånden, før han kysser det. Hans ritualer giver ikke længere mening – moren er død (57:06 - 59:04).

Bemærk, at Jojos ritualer med morens billeder, musik og telefonsamtalerne har tydelige paralleller til en gudstjeneste med salmer/musik, bøn/prædiken og altertavle/kirkeudsmykning. I begge tilfælde drejer det sig om at give noget abstrakt en konkret form (billeder, musik) samt at gøre noget fraværende nærværende (gennem tale).

Faren lukker af for sine følelser for at holde sorgen ude, og i stedet kommer den ud gennem pludselige vredesudbrud. Han overlever ved ikke at lade andre – heller ikke Jojo – komme tæt på (fx vil han ikke have Jojo liggende i sengen).

Farens indstilling til livet kommer tydeligt til udtryk i scenen, hvor han finder Kauw første gang (0:28:26 - 0:30:02).

Scenen viser også forskellen i hans og Jojos måde at klare sorgen på:

 • Faren: Ved du hvad problemet er, Jojo? Det er fjollet, men de dør altid.
 • Jojo: Den her lever stadig.
 • Faren: I reden overlever den måske. Hvis du beholder den, vil den dø. Sæt den tilbage.
 • Jojo: Nej, jeg vil ikke.
 • Faren: Den har brug for at være bange for biler og hunde.
 • Jojo: Jeg lærer ham det.
 • Faren: Den skal være bange for dig. For mennesker. Skal den ikke?
 • Jojo: Jo.
 • Faren: Der kan du se. Du hørte mig. Sæt den tilbage.
 • Jojo: Nej.
 • Faren: Han vil tro, du er dens mor.
 • Jojo: Det tror han allerede.
 • Faren: Du vil knytte dig til ham..
 • Jojo: Det er jeg allerede. Og han er til mig.
 • Faren: Du hørte mig. Sæt den tilbage. Der er ikke mere at sige.

Farens logik er, at man ikke skal knytte sig til nogen eller noget, fordi folk eller dyr altid dør til sidst. Filmens budskab er det modsatte af farens: Kærlighed og nærvær giver livet mening og gør det værd at leve. Kauw bliver omdrejningspunktet for dette budskab: Da Jojo knytter sig til fuglen, får han nærhed og mulighed for at vise følelser. Gennem Kauw får han et fællesskab med Yenthe, som han bliver glad for. Endelig er det fuglens død og det følgende begravelsesritual, der giver ham og faren mulighed for sammen at gennemleve og bearbejde den sorg, de har efter moren. Her genoprettes Jojos forhold både til faren og Yenthe, og de går væk sammen i fællesskab.

Andre ritualer og symbolske handlinger

I filmen optræder flere andre ritualer og symbolske handlinger, og en del af dem har eller får flere betydninger undervejs:

 • Hver morgen løber Jojo om kap med farens bil til motorvejsbroen – et ritual, der giver dem sammenhold og tryghed. Efter at faren har sagt nej til at fejre morens fødselsdag, står Jojo med ryggen til på broen og afviser faren.
 • Ved fødselsdagen synger Jojo ”Happy birthday” vrængende for faren og giver sangen en ny symbolsk betydning.
 • Jojo giver Yenthe en ring som symbol på deres venskab/kærlighed.

Se også afsnittet ”Brug af symboler” under afsnittet om Filmfaglige vinkler.

Foto: Angel Films

Filmfaglige vinkler

Brug af symboler

Jojo lægger et hjerte både på morens kage og på Kauw i kisten. Fuglen kan betragtes som et symbol på moren. Det er gennem fuglen, Jojo får kærlighed og gennem dens begravelse, at han og faren kommer videre.

Farvesymbolik optræder flere gange via farven blå, der repræsenterer ro, harmoni og tryghed. Jojo bliver vist svømmende i svømmehallens blå vand, og det er også her, at han møder Yenthe og får anerkendelse og fællesskab. Filmen igennem ser vi flere gange Yenthes blå tyggegummi hos begge børnene. I en scene tager Jojo en klat tyggegummi, som Yenthe har sat under en bænk, og tager den med ned i vandet, hvor han blæser en boble. Se mere om farvesymbolik under Links og litteratur.

Billedbeskæring

Billedbeskæring og synsvinkel er brugt til at vise forskellene på de forhold, Jojo har til hhv. Kauw, Yenthe og faren. Jojo og Kauw er vist meget i nær og ultranær, og fuglen er ofte tæt ved drengens ansigt, hvilket viser deres nærhed. Det samme gør sig gældende med Yenthe (se klippet nedenfor).

Klip 1: Jojo og Yenthe (23:19-24:05)

Den følelsesmæssige distance mellem Jojo og faren samt farens mentale fravær bliver understreget på samme måde: I de scener, hvor de er tæt sammen i billedbeskæringen nær, ser man kun lidt af farens ansigt, i glimt eller slet ikke. Faren er ligeledes filmet i total, halvtotal, vist fra ryggen eller er slet ikke med i billedet (se klippet nedenfor). Han er således fraværende og fjern i Jojos verden. Se også beskrivelsen af filmens klimaks senere.

Klip 2: Jojo og faren (28:39-30:04)

Underlægningsmusik, reallyd og lydeffekter

Musikken spiller en central rolle i filmen og er med til at understrege flere vigtige pointer. Morens musik holder hende levende for Jojo, hvorimod faren efter hendes død ikke har været i stand til at spille. Først efter Kauws død og forsoningen med Jojo, kan han igen. Musik skaber således en sammenhæng mellem filmens mennesker og mellem liv og død.

Flere af filmens sekvenser består af to typer scener, der afløser hinanden på skift. En eller flere harmoniske scener med Jojo sammen med Kauw og/eller Yenthe, hvor morens musik eller et gennemgående klavertema er brugt som underlægningsmusik. Derpå følger en scene med faren kun med reallyd. Disse scener kan starte harmonisk, men ender ofte med, at faren afviser Jojo.

I flere centrale scener bliver reallyden tonet ned, og underlægningsmusikken fylder det meste af lydbilledet - typisk morens musik. Dette sker fx følgende gange:

 • Første gang Kauw flyver, blandes Jojos råb og Kauws skrig med morens sang ”You’re the one”, der handler om kærlighed og frihed (0:47:56 - 0:49:25, se scenen nedefor).
 • Jojo giver Yenthe ringen, og bagefter løber de sammen i marken til tonerne af klavertemaet (0:55:16 - 0:57:03).
 • Jojo sover alene i skurvognen og drømmer, at moren lægger tæppet over ham (1:06:34 - 1:07:35). Musikken er en stille variation af klavertemaet blandet med fjerne fugleskrig og antydningen af lidt guitar. Her er både moren, faren og Kauw repræsenteret i samme scene gennem lyden.

Klip 3: Kauws første flyvetur (47:54-49:12)

Filmens klimaks

I filmens klimaks og mest intense scene er både billedbeskæring, kameravinkler, synsvinkel samt underlægningsmusik og effektlyd med til at skabe stemningen. Brugen af de forskellige filmiske virkemidler er med til at skabe stemning og påvirke tilskuerne. Se filmens klimaks her:

Klip 4: Klimaks (01:07:35-01:12:51)

Jojo leder efter Kauw til tonerne fra scenen i skurvognen, der glider over i ”You’re the one” blandet med Kauws skrig, da drengen finder fuglen. 1:08:36 ser vi i ultranær cykelhjulet og under sangen toner en mørk disharmonisk akkord frem. Denne krydsfades med sangen og stiger, indtil den brat bliver afbrudt, da Kauw rammer hjulet (1:08:53). Reallyden forsvinder fuldstændigt i en dyster, dyb orgeltone blandet med en forstærket effektlyd af et åndedræt.

Underlægningsmusik og reallyd understreger både den kortvarige genopretning af harmoni og Jojos følelser. Sammen med musik og lyd skaber brugen af beskæring desuden et set up til fuglens død. I de næste indstillinger bliver drengens følelser yderligere understreget via lydsiden. Hans indre kaos af sorg, ensomhed og had til faren bliver også illustreret ved, at der de følgende tre minutter ofte bliver klippet mellem forskellige synsvinkler, beskæringer og perspektiver:

Vi ser Jojo i total og slowmotion samle Kauw op og bære den gennem marken, før han i fugleperspektiv står ved motorvejsbroen med den døde Kauw på en flise. Der klippes mellem det og et par indstillinger af ham i ultranær, mens han kærtegner den døde fugl, og lyden skifter til brusen af blæst og fugleskrig, blandet med ildevarslende toner. I total og frøperspektiv ses en stor flok fugle kredse på himlen, før der igen bliver klippet til Jojos øje i ultranær og derefter til ham i halvnær - hans indre er i samme oprør og kaos som fuglene.

Jojo drejer hovedet, og hans ansigt forvrænges, da han får øje på farens bil, der kommer kørende i slowmotion – vist fra Jojos synsvinkel i total. I fugleperspektiv og total ser vi ham hæve flisen over hovedet, mens lydene tager til i intensitet. I nær ser vi Jojos hadefulde, sammenknebne øjne, og der bliver klippet til hans synsvinkel, han ser farens bil, som er ude af fokus på grund af drengens vrede. Der bliver igen klippet tilbage, først til Jojos øje, dernæst til en nær af ham, der åbner munden i et skrig uden lyd. Igen ser vi fugleflokken sværme hurtigere og hurtigere, mens deres skrig stiger og stiger, før der brat bliver klippet til marken, hvor faren jagter Jojo. Først da de tumler omkuld og omfavner hinanden, forsvinder lyden af fuglene (1:11:58). Flere indstillinger i både nær, ultranær og total viser dem omfavne hinanden, mens lyden af harmoniske fuglefløjt bliver fadet op'.

Klip fra filmen

Klip 1: Jojo og Yenthe

Klip 2: Jojo og faren

Klip 3: Kauws første flyvetur

Klip 4: Klimaks

Links og litteratur

Om filmen

Trailer til Kauwboy 
https://www.youtube.com/watch?v=x2arjDF3hmo
(Filmens officielle trailer)

Kes og Kauwboy
http://youtu.be/7jKWEQi0WDY
(En direkte sammenligning og sammenklipning af centrale scener fra begge film)

Kauwboy og musik
http://youtu.be/4QCwDGVYKDc
(Godt 6 minutter med klip fra filmen tilsat ikke-original musik)

You are the one
http://youtu.be/O47vm5Yl7RY
(Sangerinden Ricky Kooles officielle musikvideo med klip fra filmen)

Om filmiske virkemidler

Læs om filmiske virkemidler og dramaturgi i Filmcentralens online Filmleksikon
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog

Den gode historie på film
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/den-gode-historie-paa-film
(Grundlæggende gennemgang af de vigtigste filmfaglige begreber)

Om brug af farver og farvesymbolik
http://www.farvesymbolik.dk/blaa/
(Farven blå)
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/farver
(Brug af farver i film)
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/farvesymbolik
(Farvesymbolik i film)

Begrebsplakater og filmplakater

http://bighugelabs.com/motivator.php
http://bighugelabs.com/poster.php
(På Big Huge Labs kan eleverne fremstille begrebsplakater og filmplakater)

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/33538473
(Vejledning i at bruge Big Huge Labs i undervisningssammenhæng – lavet til kristendomskundskab)

http://www.småp.dk/praesentation/proffe-plakater
(Vejledning i at lave filmplakater - SmåP)