Kortfilm i folkeskolen

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af OFF til dansk og de praktisk-musiske fag i grundskolen. Materialet giver konkrete bud på øvelser, du kan integrere i din undervisning – både filmanalyse, filmleg og filmproduktion. En række af de film, som indgår i materialet, kan ses her på Filmcentralen.dk med UNI-login.

Materialet er gratis og består af tre dele, som er målrettet henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Indskolingsmaterialet er lærerhenvendt, mens materialet til mellemtrin og udskoling både rummer en lærerdel og en elevdel. Formålet med materialet er at fremme elevernes produktive læring.

Læs mere om materialets overordnede formål her: https://filmfestival.dk/off-aaret-rundt/kortfilmifolkeskolen/

Indskoling

Materialet 'Skab, leg og lær med animiation. Til lærerne i 0.-3. klasse' (Ditte Mejlhede 2017) er målrettet indskolingen. Følgende film indgår i materialet og kan ses på Filmcentralen:

Hent materialet 'Skab, leg og lær med animation'

Mellemtrin

Materialet 'Kortfilm på den sjove måde. Til eleverne i 4.-6. klasse' (Rasmus Welling 2017) er målrettet mellemtrinet. Følgende film indgår i materialet og kan ses på Filmcentralen:

Hent materialet 'Kortfilm på den sjove måde'

Udskoling

Materialet 'Sigt – skyd – flå en film! 7 filmforløb om dramaturgi, filmiske virkemidler og genrer i 7.-10. klasse' (Lars Knudsen 2017) er målrettet udskolingen. Følgende film indgår i materialet og kan ses på Filmcentralen:

Hent materialet 'Sigt – skyd – flå en film!'

Materialet er produceret af Kulturregion Fyn med en bevilling fra Undervisningsministeriet. Det er udviklet i 2015-16 i forbindelse med projektet 'Film som praktisk-musisk faglighed' og er redigeret af Ditte Mejlhede.

Film