Lærer

Trailer

Om undervisningsmaterialet

Et undervisningsmateriale om Ole Christian Madsens 'Krudttønden'. Den dramadokumentariske spillefilm handler om terrorangrebet i februar 2015. Her dræbte en islamisk ekstremist filmmanden Finn Nørgaard og en vagt ved den jødiske synagoge, inden han selv blev dræbt i skudveksling med politiet.

Få baggrundsviden og idéer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man fire elevark (pdf) til samfundsfag (Elevark 1) og dansk (Elevark 2, Elevark 3 og Elevark 4). De indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i Fag og temaer og Filmfaglige vinkler. Materialet rummer desuden en række klip fra filmen, som eleverne skal bruge til opgaverne, og læreren kan orientere sig i. Se Klip fra filmen.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Terrorisme i det multikulturelle samfund
  • At være menneske – en tematisk undersøgelse

Filmfaglige vinkler

  • Næranalyse og dramaturgisk analyse af 'Krudttønden'
  • Den udfordrede og den udfordrende ytringsfrihed – en næranalyse

Dette materiale er skrevet af Henrik Uth Jensen, marts 2020

Materialetype:
Lærer

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her