Om undervisningsmaterialet

I dette materiale skal eleverne arbejde med normer, kultur og fordomme. Der er knyttet 6 film til materialet. Filmene omhandler mennesker, der adskiller sig fra flertallet på mange forskellige måder. Fx mennesker fra etniske eller seksuelle minoritetsgrupper, eller mennesker, der ikke lever op til omverdenens forventninger. Fx kvinder, der bryder med forestillingen om hvad, der er acceptabelt at gøre som kvinde.

Film er gode til at reducere fordomme og skabe tolerance. Det umiddelbare møde med forskellige mennesker og livsvilkår skaber identifikation og empati hos tilskueren. Desuden giver filmens æstetik mulighed for at formidle subtile stemninger og følelser på en levende måde. Fx ved hjælp af filmiske virkemidler som lys, lyd, musik og klipning.

Gennem arbejdet med filmene får eleverne indblik i, hvordan normer og forventninger kan være med til at skabe fordomme om mennesker, der lever anderledes end flertallet. Eleverne vil også opleve, hvordan normer og fordomme kan føre til konflikter og diskriminering af mennesker, der bryder med uudtalte forventninger til, hvad det vil sige at være ”normal”.

Materialet indeholder fem korte fiktionsfilm og en dokumentarfilm:

 • Disciplin (Schweiz, 2014, 12 min) – fiktion – 7.-10. klasse
 • Lukas & The Aspies (Danmark, 2015, 25 min) – fiktion – 7.- 10. klasse
 • Sonita (Tyskland, 2015, 91 min.) – dokumentar – 8.-10. klasse
 • Grisen (Danmark, 2008, 23 min.) – fiktion – 8.-10. klasse
 • Rodløs (Danmark, 2014, 19 min.) – fiktion – 8.-10. klasse
 • En eftermiddag (Danmark, 2014, 8 min.) – fiktion – 7.-10. klasse

Materialets opbygning

Filmene berører mange forskellige minoritets- og normproblematikker. Læreren kan vælge at bruge en eller flere film for at skabe et så nuanceret fokus på fordomme og normer som muligt. Inden I går i gang med at se og arbejde med filmene, anbefaler vi at løse opgaverne på intro elevarket. Her får eleverne forståelse af centrale begreber i forløbet. De skal også begynde at reflektere over, hvordan de selv er påvirket af normer, kultur og fordomme.

Som afslutning på forløbet kan I bruge outro elevarket til opsamling og evaluering.

Elevopgaverne er knyttet til forløbets overordnede dannelsesmæssige formål. Der bliver også brugt udvalgte dansk- og filmfaglige analyseredskaber. Alle filmiske termer er linket op til Filmcentralens filmleksikon.

MATERIALET BESTÅR AF: 

Fire kapitler til læreren – se menuen til venstre 

 • Om undervisningsmaterialet
 • Den pædagogiske ramme for forløbet
 • Fælles Mål
 • Links og litteratur

Elevark – vedhæftet under menuen til venstre

Hvert elevark består af:

 • Før filmen
  Forståelse af filmens tema og handling.
 • Se og arbejd med filmen
  Eleverne ser filmen og arbejder med de tilknyttede elevopgaver.
 • Efter filmen – holdninger og handling
  Filmens tema og problematik knyttes til elevernes egen verden og samfundet.

Fokus på elevernes egen identitetsdannelse

Materialet lægger vægt på, at eleverne selv skal tage kritisk stilling til filmenes indhold og til deres egne værdier og holdninger. Eleverne skal reflektere over, om de selv er med til at opretholde normer og skabe fordomme. Kommer de selv til at marginalisere eller diskriminere personer eller grupper, der er forskellige fra dem selv?

Endelig skal eleverne overveje, hvor meget normer fylder i deres eget liv. Hvilke normer lever de selv efter, og er der normer, de gerne vil bryde med? Dermed knytter materialet tæt an til elevernes egen identitetsdannelse.

Pædagogisk ramme for forløbet

Når du underviser med det formål at skabe øget tolerance hos eleverne, er det vigtigt, at du bruger et inkluderende sprog og undgår at formulere dig i generaliserende vendinger. Lav gerne aftaler med eleverne om, hvordan I taler om hinanden og andre i undervisningen. Fx at I altid taler respektfuldt og ikke bruger nedsættende ord om hverken hinanden eller karaktererne i de film, I skal arbejde med.

Tænk desuden over, hvordan du selv har for vane at omtale minoriteter eller grupperinger, som du ikke er en del af.

Gode råd

 • Undgå at definere noget som ”normalt” eller "almindeligt”.
 • Undgå at generalisere. Forsøg at nuancere dit sprog, og eksemplificér kun med henvisning til konkrete personer eller karakterer.
 • Tænk over om dit sprog er med til at opretholde uhensigtsmæssige normer om fx køn og etnicitet. Fx ved at gå ud fra, at alle elever er heteroseksuelle, og at alle elever har heteroseksuelle forældre. Eller at de minoritetsetniske elever har lyst til at være repræsentanter for en specifik religion eller en specifik kultur.
 • Undgå at eksotisere ved at koble specifikke egenskaber til personer eller elever med en anden etnisk baggrund end dansk.
 • Lad eleverne selv vælge, hvilken identitet de vil have i spil i undervisningen.
 • Tænk over, hvilke forventninger du har til dine elever. Behandler du drenge og piger ens? Har du samme forventninger til de danske og minoritetsetniske elever?
 • Undgå at koble unødig information om etnicitet eller køn på beskrivelser af andre (fx ”den lesbiske mor” eller ”den arabiske politimand”), medmindre det underbygger en vigtig pointe. Det kan fx være relevant at tale om, at instruktøren af ”Sonita” er kvinde, fordi hun repræsenterer en feministisk strømning i Iransk film.

Konkrete eksempler

Undgå Sig i stedet
Hvordan gør man i Somalia? Hvordan gør I hjemme hos dig?
Hvad mener din mor og far om det? Hvad mener dine forældre om det?
Folk fra Afrika er gode til at danse. Du er virkelig god til at danse.
I Danmark behandler vi kvinder og mænd ens. Jeg synes det er vigtigt at behandle mænd og kvinder ens.
Jamilla, du er jo fra Afghanistan, hvad tænker du om film? Jamila, hvad tænker du om filmen?

Den lesbiske mor
Pigefodbold
Den iranske lærer

Moren
Fodbold
Læreren
Piger, I er jo så flittige. Ida, du plejer at arbejde koncentreret.
Piger og drenge
Damer og herrer
Venner
8.b

Fælles mål

Opgaverne i dette undervisningsmateriale knytter sig til Forenklede Fælles Mål 2014.

Dansk (7-10.kl)

Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

 • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning (vidensmål).
 • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger (vidensmål).

Kompetenceområde: Kommunikation
Kompetencemål: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse, formelle og sociale situationer. 

 • Eleven kan kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden (vidensmål). 
 • Eleven har viden om sproglige normer og omgangsformer i forskellige situationer (vidensmål).

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (7-9. kl.)

Kompetenceområde: Køn, krop og seksualitet
Kompetencemål: Eleven kan vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv. 

 • Eleven kan analysere køn, krop og seksualitet i samtidigt, historisk og globalt perspektiv (vidensmål).
 • Eleven har viden om kulturelle og sociale normer og idealer for køn, krop og seksualitet (vidensmål).

Samfundsfag (8-9.kl.)

Kompetenceområde: Sociale og kulturelle forhold
Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

 • Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialiserings- og identitetsdannelse (vidensmål).
 • Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper (vidensmål).

Materialet kan desuden benyttes til understøttende undervisning og til at fremme et inkluderende læringsmiljø (obligatorisk indhold på tværs af fagene).

Links og litteratur

Undervisningsmaterialer

Filmcentralens online filmleksikon om filmsprog og filmiske virkemidler:

”LGBT og menneskerettigheder – et undervisningsmateriale til filmen Misfits” på Filmcentralen:

”Mustang” - undervisningsmateriale på Filmcentralen:

Tema: ”Dig, mig og identiteten” på Filmcentralen:

Tema: ”Homoseksualitet og identitet” på Filmcentralen:

'Fokus på dokumentarfilm' på Filmcentralen:

Norsk materiale - "Et metodemateriale som setter fokus på normer, mangfold og seksualitet":

Video 

Sonita: ”Dokhtar Forooshi”:

Henrik Byager: ”Jyder ser København som ondskabens imperium”, DR DK Nyheder, 29-1-2015:

12-årige Oli fra Bangladesh kæmper for at ændre kønsrollerne:

Artikler

”20 facts om Disney-prinsesser”, Vi unge, 15-8-2015:

”Bliver Sonita barnebrud eller får hun et rap-gennembrud?”:

”Child marriage around the world”:

”Child Marriage: What Do Social Norms Have to Do With It?”:

”Danmark sakker bagud i den internationale kamp for ligestilling”, Information, 26-10-2016:

”DF-ordfører: Legetøjskatalog er perverst”, TV2 Nyheder, 13-11-2013:

”Hvad er en hadforbrydelse?” fra hadforbrydelser.dk:

”Indfødte Aliens” fra aspergerforeningen.dk:

”Kvinder laver mad, og mænd reparerer ting”, DR.dk, 20-5-2016:

Norsk materiale - "Et metodemateriale som setter fokus på normer, mangfold og seksualitet":

Trykte artikler

 • Hygum Sørensen, Dorte: Instruktør om afghanske Sonitas skæbne: »Jeg troede, hendes liv ville ende tragisk.« Politiken 08.04.2016

Bøger

 • Campion, Ditte (2016): "Blik for køn – kønsdiskurser, hate speech, queerteori". 1. udgave. Dansklærerforeningens Forlag, Danmark 2016.
 • Jensen, Iben (2013): "Grundbog i kulturforståelse". 2. Udgave, Samfundslitteratur, Frederiksberg 2013.
 • Brade, Lovise m.fl.: "I normens öga – metoder för en normbrytande undervisning". FRIENDS, Stockholm 2008.

Organisationer

Normstormerne

Sabaah

Sex og samfund

LGBT Ungdom

Online værktøjer

Padlet

Wordle

Diverse

Sonita Alizadeh:

”The Genderbread Person” fra itspronouncedmetrosexual.com:

Koranen:

Det gamle testamente:

Billeder

Solkongen:

Drenge i kjoler:

Kvinder og IT: