Unge Ahmed

- et undervisningsmateriale
Lærer

Et undervisningsmateriale til filmen ’Unge Ahmed’, som handler om en radikaliseret dreng, der prøver at dræbe sin skolelærer. Han går til kamp for at forsvare islamistiske idealer om renhed, men falder også selv for virkelighedens fristelser. Det bliver fatalt, men måske er der alligevel håb om frelse og forsoning for den unge Ahmed.

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man to elevark: et til dansk 7.-10. klasse (pdf) og et til fransk 7.-10. klasse (pdf). De indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i Fag og temaer og Filmfaglige vinkler.

Materialet rummer en række klip fra filmen, som eleverne kan bruge til opgaverne, og læreren kan orientere sig i. Se Klip fra filmen.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Ekstremisme og radikalisering
  • Det rene og urene 

Filmfaglige vinkler

Trailer

Dette materiale er skrevet af Pernille Ovesen, april 2020

Materialetype:
Lærer

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her