Vejen over bjergene elev

Hjem
 • Introduktion
 • Film og forforståelse
 • Handling
 • Temaer
 • Filmsprog
 • Videre arbejde
 • Sprogopgaver

Introduktion

Før I skal se filmen ’Vejen over bjergene’, skal I arbejde med den historiske baggrund for filmens handling. Efter filmen skal I arbejde med handling og temaer i filmen, lære noget om filmsprog og selv lave en filmøvelse. Til slut skal I skrive en anmeldelse af filmen.
  
Læringsmål: Når I er færdige med opgaverne, kan I:

 • Genfortælle filmens handling ud fra en tidslinje.
 • Reflektere over filmens temaer.
 • Forstå og beskrive filmens virkemidler.
 • Analysere filmens genretræk.
 • Skrive en filmanmeldelse, hvor I anvender viden fra foregående opgaver.
Foto: PFAD Szenenbilder

Film og forforståelse

Præsentation

’Vejen over bjergene’ foregår under 2. verdenskrig, hvor mange mennesker var nødt til at flygte fra Nazityskland, fordi de enten var jøder, kritiske over for regimet eller af andre årsager risikerede at blive sat i fængsel eller dræbt af nazisterne. 

I filmen er også Rolf, hans far, Ludwig (som er kritisk journalist), og deres hund, Adi, flygtet. Men de er strandet i Marseille i Sydfrankrig. De drømmer om at komme til New York, hvor Rolfs mor venter. Den eneste vej til USA er at vandre fra Frankrig over en stejl bjergsti i Pyrenæerne til Spanien. Fra Spanien skal de så til Portugal for at komme videre med skib.

De tre begiver sig afsted sammen med den spanske pige Núria, men turen går ikke helt, som de havde håbet på, da de støder på en nazi-patrulje, og Ludwig bliver taget til fange.

I par

 • Find Frankrig og Spanien i Google Maps. 
 • Kan I finde ruten over bjergene? Find først Marseille i syd og så Perpignan mod vest i Frankrig. Find så til Portbou i Spanien herfra.

Trailer

I klassen

 • Se filmens trailer (se herunder).

I grupper af fire

 1. Hvilken genre tror I, at filmen har? Læs om genrer i genreleksikonet. 
 2. Hvad tænker I om Rolf og farens gætteleg? Kan man se på mennesker, om de er gode eller onde?
 3. Hvorfor reagerer faren på, at det er et barn, der skal følge dem over bjergene? Og hvorfor reagerer Rolf på, at det er en pige?
 4. Hvordan tror I, at filmen ender? Ser Rolf sin far igen? Kommer de til New York?

Handling

Tidslinje

I grupper af fire

 1. Print eller hent digitale stillbilleder fra filmen.
 2. Sæt dem i kronologisk rækkefølge, ordnet efter tid. Lav fx en tidslinje i tikitoki eller på papir.
 3. Skriv en overskrift eller en kort sætning.
 4. Tilføj eventuelt punkter til tidslinjen, som ifølge jer er vigtige.
Foto: PFAD Szenenbilder

Resumé

I grupper af fire

 • Brug jeres tidslinje og tekster til at øve jer på et mundtligt resumé af filmen. Husk, at I alle skal sige noget.
 • Præsentér jeres tidslinje og resumé for en anden gruppe.

Eller:

 • Film tidslinjen langsomt og speak jeres resumé henover. Vis filmen i klassen.

Temaer

2. verdenskrig

I par

 • Brainstorm over, hvad I ved om 2. verdenskrig.
 • Tal om, hvorvidt filmen lærte jer noget, I ikke vidste om krigen på forhånd.

I klassen

 • Lav et fælles mindmap om jeres viden om 2. verdenskrig, fx vha. Mindmeister.
Foto: PFAD Szenenbilder

Venskab

Individuelt

 • I begyndelsen af rejsen over bjergene kan Núria og Rolf ikke lide hinanden. Forestil dig, at du er enten Núria eller Rolf. Du skriver i din dagbog den dag, I møder hinanden. Hvordan beskriver du den anden person?

I par

 • Rolf og Núria bliver alligevel gode venner til sidst. Tal om, hvor i filmen deres forhold vender og hvorfor.
 • Rolf deler sin diamant med Núria. Fortæl hinanden, hvem I ville dele en diamant med og hvorfor.
 • Tal til sidst om, hvad en god ven er, og om hvorfor (eller hvorfor ikke) en hund eller et andet dyr også kan være en god ven.
Foto: PFAD Szenenbilder

Børn på flugt

I par

 • Gå på nettet og søg på ”børn på flugt”. Prøv at finde svar på:
  • Cirka hvor mange børn er på flugt i verden lige nu?
  • Hvilke krige og lande flygter børnene fra?
  • Hvad har børnene brug for?

I grupper af fire

 • Beskriv, hvordan filmen fremstiller emnet ”børn på flugt”. Er det fx en realistisk fremstilling?
 • Find eksempler fra filmen at beskrive ud fra. Prøv at sætte tillægsord på, hvilken type fremstilling det er.
 • Hvorfor tror I, at instruktøren har valgt at fremstille flugten, som han gør? Lav et nyhedsindslag som rollespil, hvor filmen præsenteres og instruktøren interviewes om sin fremstilling af børn på flugt.

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Billedbeskæring

I grupper af tre

 • Filmleksikon: Læs om billedbeskæring.
 • Gense scenen, hvor Núria, Rolf, Ludwig og Adi støder på nazi-patruljen. Hvilke beskæringer ser I i klippet?
 • Hvad gør skiftene i beskæringer for stemningen i filmen?

KLIP

 

I grupper af tre (én kameraperson og to skuespillere)

 

 • Skriv en kort dialog (fem-syv replikker) til en afskedsscene. Film scenen i total eller halvtotal beskæring. Film derefter scenen igen, denne gang i nær eller ultranær beskæring.
   
 • Hvordan oplever I scenen i de forskellige beskæringer? Forandrer stemningen sig fra den ene til den anden?

Dramaturgi 

Suspense og surprise

I par

 • Filmleksikon: Læs om suspense og surprise.
 • Tag fat i klippet fra forrige opgave igen. Forsøg at bruge begreberne til at beskrive, hvordan scenen virker og hvorfor.

Tre-akter-modellen

I par

 • Filmleksikon: Læs om tre-akter-modellen.
 • Inddel filmen i de tre akter. Hvor sker filmens to vendepunkter?
 • Sammenlign jeres inddeling og svar med et andet pars. Er I enige? Hvorfor/hvorfor ikke?
Foto: PFAD Szenenbilder

Genre: Drama

I grupper af fire

 1. Filmleksikon: Læs om drama og dramaets undergenrer.
 2. Er filmen et drama? Hvorfor/hvorfor ikke? Brug scener fra filmen til at uddybe jeres begrundelser.
 3. Find derefter jeres svar fra før filmen frem. Hvilken genre gættede I på, at filmen var? Passer det eller ikke?
 4. Filmens genre er ikke entydig. Gå tilbage til oversigten over genrer, og diskutér, hvilke genrer der ifølge jer kunne passe på filmen.
 5. Del hovedpointerne fra jeres diskussion med resten af klassen.

Videre arbejde

Individuelt

 • Skriv en anmeldelse af filmen. Du skal inddrage minimum to af de ting, du har arbejdet med i de foregående opgaver, fx fra filmsprog eller temaer, i din beskrivelse og vurdering af filmen. Find inspiration til anmeldelsens indhold her:
  • Rubrik (overskrift) 
  • Underrubrik (underoverskrift)
  • Vurderingstegn (én-seks stjerner/hjerter)
  • Signatur (artiklens forfatter)
  • Kort handlingsreferat
  • Vurdering (hvad synes du om filmen?)
  • Manchet (faktuelle informationer: titel, instruktør, længde, produktionsland)
Foto: PFAD Szenenbilder

Sprogopgaver

Introduktion

Først bliver I introduceret til filmens handling. Derefter skal I arbejde med en tidslinje og et mundtligt resumé. I skal desuden skrive om personerne i filmen og lave en filmanmeldelse.

Læringsmål: Når I er færdige med opgaverne, kan I:

 • Forstå hovedindholdet af en tysk film og gengive det i et resumé.
 • Lave en personkarakteristik ved hjælp af et ”Steckbrief”.
 • Anmelde en film og eventuelt lave en #movietok.
Filmplakat: PFAD Szenenbilder

Vor dem Film

Präsentation
 
Zu zweit

 • Lest den Text.

Der Film ”Der Pfad” spielt im 2. Weltkrieg. Rolf, sein Vater Ludwig und der Hund Adi sind aus Nazi-Deutschland geflohen und in Marseille in Frankreich gestrandet. 

Sie träumen von New York, wo Rolfs Mutter schon seit drei Jahren auf sie wartet. Der einzige Weg nach Amerika ist von Frankreich über einen steilen Bergpfad in den Pyrenäen nach Spanien und von hier nach Portugal, um dann mit einem Schiff weiterzureisen.

Sie begeben sich mit Núria, einem spanischen Mädchen auf den Weg. Als sie auf eine Nazi-Patrouille stoßen, übergibt sich Ludwig, um Rolf zu retten. Die Kinder sind jetzt mit dem Hund allein und müssen zusammenhalten, um zu überleben. 

Der Trailer

Seht euch den Trailer in der Klasse an.

Einzelarbeit

 • Überleg dir, ob es ein lustiger, trauriger, spannender oder langweiliger Film ist. 
 • Teile deine Antwort in einem Doppelkreis  mit der Klasse. Frage und antworte so:
  A: „Was denkst du über den Film?“
  B: „Ich denke, dass es ein … Film ist. Und du?“
  A: „Ich denke (auch), dass es ein … Film ist.“

Film

Gruppenarbeit

Zeitleiste

 • Druckt die Standbilder vom Film aus. Ihr findet sie unter Billeder.  
 • Druckt auch die Sätze zu den Bildern aus  
 • Schneidet erst die Bilder aus und legt sie in die richtige Reihenfolge.
 • Schneidet dann die Sätze aus und legt den richtigen Satz zu dem passenden Bild.

Resumee

 • Erzählt anhand der Bilder und Sätze die Handlung des Films.
 • Benutzt z.B. die Wörter erst, dann, danach, nachher, am Ende, zum Schluss, um die Sätze miteinander zu verbinden.

Themen

Freundschaft

Zu zweit

Im Film gibt es drei Freunde: Rolf, Núria und Adi. 

 • Macht zu einem der drei einen Steckbrief, wo ihr auch beschreibt, warum er/sie ein guter Freund/eine gute Freundin ist:
  • Name
  • Geschlect
  • Nationalität
  • Muttersprahe
  • Andere Sprachen
  • Haarfarbe
  • Augenfarbe
  • Besondere Kennzeichen
  • Warum is _____ ein guter Freund/eine gute Freundin?

Flucht

Klassenarbeit

Auf der Flucht können Rolf und Ludwig nur ganz wenig mitnehmen. Stellt euch vor, dass ihr auf der Flucht seid. Was würdet ihr mitnehmen?

 • Spielt das Spiel „Ich packe meinen Koffer und nehme … mit“.
Foto: PFAD Szenenbilder

Nach dem Film

Filmkritik

Einzelarbeit

 • Suche im Internet Informationen und schreibe mit folgenden Punkten eine Filmkritik:

Einleitung – Über den Film

Titel des Films  

Name des Regisseurs

Produktionsland

Erscheinungsjahr

Länge des Films

Hauptteil – Über die Handlung

Thema des Films

Hauptfiguren

Aufgabe der Figuren

Schluss – Deine Meinung

Wie gefällt dir das Thema? 

Welche Personen findest du gut / schlecht?

Was ist positiv / negativ an dem Film?

Wie viele Sterne gibst du dem Film?

#movietok

Zu zweit

 • Stellt euch vor, dass ihr einen #movietok (eine Filmkritik auf TikTok) macht:
 • Schreibt eure Infos aus eurer Filmkritik in einem Text zusammen.
 • Übt den Text und filmt euch, während ihr ihn vortragt.
 • Zeigt euren Tok in der Klasse
Foto: PFAD Szenenbilder