De små vilde: forår

Fra 5 år, 10 min.
Se forsmag

Filmen kan inspirere til en god snak om at fange haletudser og andre dyr i vandhuller. I kan også tale om haletudsens udvikling til en frø.

Handling
Tobias på 8 år tager ned til et vandhul sammen med sin fætter og en ven for at fange haletudser. De fanger også mange andre spændende dyr. Til sidst indretter Tobias et akvarium, som haletudserne kan vokse i.

Snak om filmen
Se billeder og hjælpespørgsmål nedenfor. 

Aktiviteter
Filmen lægger op til, at I selv tager med børnene på en spændende udflugt til vandhullet, åen eller søen. Medbring fiskenet og klare beholdere, så børnene kan udforske deres fangst. Tag gerne billeder og video af børnenes fangst, og afslut med at hælde dyrene tilbage i vandet igen.

Se aktiviteter til temaet 'Vi leger med vand' nedenfor.